0213
VUK.

Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (2019)
MÜKELLEF GRUPLARI Birinci Derece Usulsüzlükler İçin
(TL)
İkinci Derece Usulsüzlükler İçin
(TL)
01.01.2019 Tarihinden İtibaren 01.01.2019 Tarihinden İtibaren
1 Sermaye Şirketleri 180,00 98,00
2 Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 110,00 55,00
3 İkinci Sınıf Tüccarlar 55,00 25,00
4 Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 25,00 14,80
5 Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 14,80 7,00
6 Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 7,00 3,90

Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (2018)
MÜKELLEF GRUPLARI Birinci Derece Usulsüzlükler İçin
(TL)
İkinci Derece Usulsüzlükler İçin
(TL)
01.01.2018 Tarihinden İtibaren 01.01.2018 Tarihinden İtibaren
1 Sermaye Şirketleri 148,00 80,00
2 Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 90,00 45,00
3 İkinci Sınıf Tüccarlar 45,00 21,00
4 Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 21,00 12,00
5 Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 12,00 5,70
6 Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 5,70 3,20

Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (2013 - 2017)
MÜKELLEF GRUPLARI Birinci Derece Usulsüzlükler İçin
(TL)
İkinci Derece Usulsüzlükler İçin
(TL)
01.01.2013 Tarihinden İtibaren 01.01.2014 Tarihinden İtibaren 01.01.2015 Tarihinden İtibaren 01.01.2016 Tarihinden İtibaren 01.01.2017 Tarihinden İtibaren 01.01.2013 Tarihinden İtibaren 01.01.2014 Tarihinden İtibaren 01.01.2015 Tarihinden İtibaren 01.01.2016 Tarihinden İtibaren 01.01.2017 Tarihinden İtibaren
1 Sermaye Şirketleri 110,00 110,00 120,00 126,00 126,00 60,00 60,00 66,00 69,00 69,00
2 Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 70,00 70,00 77,00 80,00 80,00 35,00 36,00 39,00 40,00 40,00
3 İkinci Sınıf Tüccarlar 35,00 36,00 39,00 40,00 40,00 17,00 17,00 18,00 19,00 19,00
4 Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 17,00 17,00 18,00 19,00 19,00 9,40 9,70 10,60 11,00 11,00
5 Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 9,40 9,70 10,60 11,00 11,00 4,30 4,40 4,80 5,00 5,00
6 Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 4,30 4,40 4,80 5,00 5,00 2,40 2,40 2,60 2,70 2,70

Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (2008 - 2012)
MÜKELLEF GRUPLARI Birinci Derece Usulsüzlükler İçin
(TL)
İkinci Derece Usulsüzlükler İçin
(TL)
01.01.2008 Tarihinden İtibaren 01.01.2009 Tarihinden İtibaren 01.01.2010 Tarihinden İtibaren 01.01.2011 Tarihinden İtibaren 01.01.2012 Tarihinden İtibaren 01.01.2008 Tarihinden İtibaren 01.01.2009 Tarihinden İtibaren 01.01.2010 Tarihinden İtibaren 01.01.2011 Tarihinden İtibaren 01.01.2012 Tarihinden İtibaren
1 Sermaye Şirketleri 80,00 89,00 90,00 96,00 105,00 46,00 50,00 50,00 53,00 58,00
2 Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 50,00 56,00 57,00 60,00 66,00 25,00 28,00 28,00 30,00 33,00
3 İkinci Sınıf Tüccarlar 25,00 28,00 28,00 30,00 33,00 13,00 14,00 14,00 15,00 16,00
4 Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 13,00 14,00 14,00 15,00 16,00 6,80 7,60 7,70 8,00 8,80
5 Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 6,80 7,60 7,70 8,00 8,80 3,20 3,50 3,50 3,70 4,00
6 Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 3,20 3,50 3,50 3,70 4,00 1,80 2,80 2,00 2,15 2,30

Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (2003 - 2007)
MÜKELLEF GRUPLARI Birinci Derece Usulsüzlükler İçin
(TL)
İkinci Derece Usulsüzlükler İçin
(TL)
01.01.2003 Tarihinden İtibaren 01.01.2004 Tarihinden İtibaren 01.01.2005 Tarihinden İtibaren 01.01.2006 Tarihinden İtibaren 01.01.2007 Tarihinden İtibaren 01.01.2003 Tarihinden İtibaren 01.01.2004 Tarihinden İtibaren 01.01.2005 Tarihinden İtibaren 01.01.2006 Tarihinden İtibaren 01.01.2007 Tarihinden İtibaren
1 Sermaye Şirketleri 47,00 60,00 66,00 70,00 75,00 28,00 35,00 38,00 40,00 43,00
2 Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 30,00 38,00 42,00 46,00 49,00 15,00 19,00 21,00 23,00 24,00
3 İkinci Sınıf Tüccarlar 15,00 19,00 21,00 23,00 24,00 7,70 9,80 10,80 11,80 12,70
4 Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 7,70 9,80 10,80 11,80 12,70 40,00 50,00 5,50 6,00 6,40
5 Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 4,00 5,00 5,50 6,00 6,40 2,00 2,50 2,70 2,90 3,00
6 Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 2,00 2,50 2,70 2,90 3,00 1,08 1,38 1,50 1,60 1,70

Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (1998 - 2002)
MÜKELLEF GRUPLARI Birinci Derece Usulsüzlükler İçin
(TL)
İkinci Derece Usulsüzlükler İçin
(TL)
29.07.1998 Tarihinden İtibaren 01.01.1999 Tarihinden İtibaren 01.01.2000 Tarihinden İtibaren 01.01.2001 Tarihinden İtibaren 01.01.2002 Tarihinden İtibaren 29.07.1998 Tarihinden İtibaren 01.01.1999 Tarihinden İtibaren 01.01.2000 Tarihinden İtibaren 01.01.2001 Tarihinden İtibaren 01.01.2002 Tarihinden İtibaren
1 Sermaye Şirketleri 6,00 12,00 18,00 20,00 30,00 3,50 7,00 10,60 12,00 18,00
2 Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 4,00 8,00 12,00 13,00 19,00 2,00 4,00 6,00 6,50 9,90
3 İkinci Sınıf Tüccarlar 2,00 4,00 6,00 6,50 9,90 1,00 2,00 3,00 3,25 4,90
4 Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 1,00 2,00 3,00 3,25 4,90 0,50 1,00 1,50 1,70 2,60
5 Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 0,50 1,00 1,50 1,70 2,60 0,25 0,50 0,76 0,85 1,30
6 Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 0,25 0,50 0,76 0,85 1,30 0,125 0,25 0,38 0,45 0,68

İhtar

  1. (2455 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişen şekli.) Bu cetvelde mükellef grubu: Gelir, Kurumlar Vergilerinden başka, Gider, İstihlak, İşletme ve Dış Seyahat harcamaları Vergilerine ait usulsüzlükler hakkında da esas tutulur.

  2. Emlak alım, Gayrimenkul Kıymet Artışı, Veraset ve İntikal Vergisi, Taşıt Alım ve Motorlu Taşıtlar Vergilerine ait usulsüzlükler ile Damga vergisinin, beyanname verilmek suretiyle ödeneceği hallerde beyannamenin süresinde verilmemesine ilişkin usulsüzlükler bu cetvelin mükellef gurupları sütununun 3 üncü sırasına göre cezalandırılır.

  3. (3210 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişen şekli.) Emlak vergisine ait usulsüzlükler, bu cetvelin mükellef gurupları sütununun 3 üncü sırasına göre cezalandırılır.

  4. Kamu İdare ve Müesseseleri ile dernek ve vakıfların yaptıkları usulsüzlükler (Bunların iktisadi işletmelerine ait usulsüzlükler hariç) bu cetvelin mükellef gurupları sütununun 3 üncü sırasına göre cezalandırılır.

  5. Yukarıdakiler dışında kalan diğer vergi, resim ve harçlara ait usulsüzlükler bu cetvelin mükellef gurupları sütununun 4 üncü sırasına göre cezalandırılır.