Pratik Bilgiler
Yasal Faiz Oranı *

( 3095. KFTK. m. 0001 )

Dönemler Oran
(%)
Dayanak
Aylık Yıllık
  01.01.2006     -     0,75     9    Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2006/3816 - K:2006/7970 Sayılı Kararı  
  01.05.2005     31.12.2005     1,00     12    Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2006/3816 - K:2006/7970 Sayılı Kararı  
  13.01.2005     30.04.2005     2,67     32    Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2006/3816 - K:2006/7970 Sayılı Kararı  
  15.06.2004     12.01.2005     3,17     38    Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2006/3816 - K:2006/7970 Sayılı Kararı  
  08.10.2003     14.06.2004     3,58     43    Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2006/3816 - K:2006/7970 Sayılı Kararı  
  14.06.2003     07.10.2003     4,17     50    Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2006/3816 - K:2006/7970 Sayılı Kararı  
  17.05.2002     13.06.2003     4,58     55    Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2006/3816 - K:2006/7970 Sayılı Kararı  
  15.12.1999     16.05.2002     5,00     60    Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2006/3816 - K:2006/7970 Sayılı Kararı  
  01.01.1998     14.12.1999     4,17     50    Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2006/3816 - K:2006/7970 Sayılı Kararı  
  20.12.1984     31.12.1997     2,50     30    Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2006/3816 - K:2006/7970 Sayılı Kararı  
  -     19.12.1984     0,42     5    Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2006/3816 - K:2006/7970 Sayılı Kararı  

(*) İşbu sayfa içeriğinde yer alan bilgiler; Yargıtay 12. HD.'nin E:2003/24684 - K:2004/02642 Kararı mucibince Kamu Alacaklarını (Genel ve Katma Bütçeli Dairelerin İlama Bağlı Borçları) İlgilendiren düzenlemeleri içermektedir. Adi alacaklara ilişkin düzenlemeler konusunda Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları kısmına bakınız.