Pratik Bilgiler
Yasal Faiz Oranı *

( 3095. KFTK. m. 0001 )

Dönemler Oran
(%)
Dayanak
Aylık Yıllık
01.01.2006 - 0,75 9 Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2006/3816 - K:2006/7970 Sayılı Kararı
01.05.2005 31.12.2005 1,00 12 Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2006/3816 - K:2006/7970 Sayılı Kararı
13.01.2005 30.04.2005 2,67 32 Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2006/3816 - K:2006/7970 Sayılı Kararı
15.06.2004 12.01.2005 3,17 38 Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2006/3816 - K:2006/7970 Sayılı Kararı
08.10.2003 14.06.2004 3,58 43 Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2006/3816 - K:2006/7970 Sayılı Kararı
14.06.2003 07.10.2003 4,17 50 Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2006/3816 - K:2006/7970 Sayılı Kararı
17.05.2002 13.06.2003 4,58 55 Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2006/3816 - K:2006/7970 Sayılı Kararı
15.12.1999 16.05.2002 5,00 60 Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2006/3816 - K:2006/7970 Sayılı Kararı
01.01.1998 14.12.1999 4,17 50 Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2006/3816 - K:2006/7970 Sayılı Kararı
20.12.1984 31.12.1997 2,50 30 Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2006/3816 - K:2006/7970 Sayılı Kararı
- 19.12.1984 0,42 5 Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2006/3816 - K:2006/7970 Sayılı Kararı

(*) İşbu sayfa içeriğinde yer alan bilgiler; Yargıtay 12. HD.'nin E:2003/24684 - K:2004/02642 Kararı mucibince Kamu Alacaklarını (Genel ve Katma Bütçeli Dairelerin İlama Bağlı Borçları) İlgilendiren düzenlemeleri içermektedir. Adi alacaklara ilişkin düzenlemeler konusunda Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları kısmına bakınız.

PALMİYE YAZILIM PAZARLAMA