Pratik Bilgiler
Yasal Faiz Oranı *

( 3095. KFTK. m. 0001 )

Dönemler Oran
(%)
Dayanak
Aylık Yıllık
  01.01.2006'dan itibaren     0,75     9    2005/9831 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E:2006/3816 - K:2006/7970 Sayılı Kararı 
  01.05.2005     31.12.2005     1,00     12    3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un 1.Maddesi  
  13.01.2005     30.04.2005     2,67     32    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Hakkında Tebliğ  
  15.06.2004     12.01.2005     3,17     38    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Hakkında Tebliğ  
  08.10.2003     14.06.2004     3,58     43    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Hakkında Tebliğ  
  14.06.2003     07.10.2003     4,17     50    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Uygulanacak İskonto ve Avans Faiz Oranları Hakkında Tebliğ  
  17.05.2002     13.06.2003     4,58     55    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Uygulanacak İskonto ve Avans Faiz Oranları Hakkında Tebliğ  
  15.12.1999     16.05.2002     5,00     60    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Uygulanacak İskonto ve Avans Faiz Oranları Hakkında Tebliğ  
  01.01.1998     14.12.1999     4,17     50    97/9807 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranlarının Düzenlenmesi Hakkında Karar  
  20.12.1984     31.12.1997     2,50     30    3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un 1.Maddesi  
  19.12.1984 ve öncesi    0,42     5     Murabaha Nizamnamesi  

(*) İşbu sayfa içeriğinde yer alan bilgiler; Yargıtay 12. HD.'nin E:2003/24684 - K:2004/2642 Kararı mucibince Kamu Alacaklarını (Genel ve Katma Bütçeli Dairelerin İlama Bağlı Borçları) İlgilendiren düzenlemeleri içermektedir. Adi alacaklara ilişkin düzenlemeler konusunda Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları kısmına bakınız.