Pratik Bilgiler
Trafik Para Cezaları 2017

Trafik İhlalinin Konusu Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş
İdari Para Cezası Trafik zabıtasınca
Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe kapatacak şekilde karayolu yapısında çalışma yapmak, 427 TL % 25 İndirimli 320 TL
Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb. hareketlerde bulunmak ve karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak, 427 TL % 25 İndirimli 320 TL
Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde izin almadan, trafik işaretlerinin görünmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirilecek, yanıltacak veya trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levha, ışık ile ağaç, parmaklık, direk vb. dikmek, koymak veya bulundurmak, 4.432 TL % 25 İndirimli 3.324 TL
Belediye sınırları dışındaki karayolu kenarında izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak, 4.432 TL % 25 İndirimli 3.324 TL
Belediye sınırları içindeki karayolu kenarında izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak, 4.432 TL % 25 İndirimli 3.324 TL
Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan aracın satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilinin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmamak, 206 TL % 25 İndirimli 154 TL
Satış ve devir işlemini, siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirmemek, yeni malik adına bir ay süreyle geçerli tescile ilişkin geçici belge düzenlememek, 1512 sayılı Kanunun 112 nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın satış ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığında belirlenen miktarın üzerinde ücret almak, 1.603 TL % 25 İndirimli 1.202 TL
İcra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçları satın alanların gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili trafik tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almamaları, 206 TL % 25 İndirimli 154 TL
Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak, 876 TL % 25 İndirimli 657 TL
Genel hükümlerden kaynaklanan sorumlulukları saklı kalmak üzere, ilk tescili yapılacak araçların tesciline esas teşkil edecek işlemleri elektronik ortamda bilgi paylaşımı yoluyla yapmak üzere, elektronik ortamda oluşturduğu bir ay süre ile geçerli tescile ilişkin geçici belgeyi basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin belirlenen usül ve esaslara aykırı hareket etmesi,
Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkmak, 95 TL % 25 İndirimli 71 TL
Tescili zorunlu olan aracı tescil ettirmeden karayolunda kullanmak, 206 TL % 25 İndirimli 154 TL
Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak aracı, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakayı başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak,
Araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak, 95 TL % 25 İndirimli 71 TL
Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak, 95 TL % 25 İndirimli 71 TL
Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka renginde olması, 206 TL % 25 İndirimli 154 TL
Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak, 95 TL % 25 İndirimli 71 TL
Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak, 206 TL % 25 İndirimli 154 TL
Özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak, 95 TL % 25 İndirimli 71 TL
Kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak, 427 TL % 25 İndirimli 320 TL
Takoğraf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak,
Araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemek, 95 TL % 25 İndirimli 71 TL
Araçların muayene süresini geçirmek, 95 TL % 25 İndirimli 71 TL
Muayene istasyonu için işletme belgesi ile yetki verildiği halde, işletme şartlarına uymamak veya gerektiği şekilde muayene yapmamak, 1-6.990 TL
2- 11.658 TL
3- 23.318 TL
1-5.243 TL
2- 8.744 TL
3- 17.489 TL
Sürücü belgesiz olarak araç kullanmak, 1.763 TL %25 indirimli 1.322 TL
Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak, 1.763 TL %25 indirimli 1.322 TL
Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak, 1.763 TL %25 indirimli 1.322 TL
11 yaşını bitirmeden bisiklet kullanmak, 13 yaşını bitirmeden motorsuz taşıt kullanmak veya hayvanları tevdi etmek, 95 TL % 25 İndirimli 71 TL
Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araçları sürmeleri, 726 TL, % 25 İndirimli 544 TL
Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak, 356 TL % 25 İndirimli 267 TL
Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak araç kullanmak, 356 TL % 25 İndirimli 267 TL
Sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullanmak, 876 TL % 25 İndirimli 657 TL
İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemek, 206 TL % 25 İndirimli 154 TL
Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek, 206 TL % 25 İndirimli 154 TL
Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek, 206 TL % 25 İndirimli 154 TL
Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek, 206 TL % 25 İndirimli 154 TL
Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek 206 TL % 25 İndirimli 154 TL
Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek, 206 TL % 25 İndirimli 154 TL
İki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananların, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri, 206 TL % 25 İndirimli 154 TL
Hayvanlarını veya hayvan sürülerini gidiş yönüne göre yolun en sağından ve imkan olduğunda taşıt yolu dışından götürmemek, 206 TL % 25 İndirimli 154 TL
Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak, 206 TL % 25 İndirimli 154 TL
Kırmızı ışık kuralına uymamak, 206 TL % 25 İndirimli 154 TL
Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak, 95 TL % 25 İndirimli 71 TL
Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak, 95 TL % 25 İndirimli 71 TL
Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, 1. defada 876 TL
2. defada 1.098 TL
3 ve 3'ten fazlasında 1.830 TL
% 25 İndirimli 657 TL
% 25 İndirimli 823 TL
% 25 İndirimli 1.372 TL
Hususi otmobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak,
Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak, 4.514 TL % 25 İndirimli 3.385 TL
Yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışma hali de dahil olmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek, 2.507 TL % 25 İndirimli 1.880 TL
Taşıt kullanma süreleri dışında araç kullanmak ve kullandırmak, Sürücüye 95 TL % 25 İndirimli 69 TL
Araç sahibine 206 TL % 25 İndirimli 154 TL
İşleten veya teşebbüs sahibine 427 TL % 25 İndirimli 320 TL
Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak, 206 TL % 25 İndirimli 154 TL
Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 30’dan fazla aşmak, 427 TL % 25 İndirimli 320 TL .
Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal etmek,
Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak,
Aracın hızını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak, 95 TL % 25 İndirimli 71 TL
Aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak, 95 TL % 25 İndirimli 71 TL
Diğer bir aracı izlerken, hızını kullandığı aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan yönetmelikte belirlenen güvenli mesafeyi bırakmamak, 95 TL % 25 İndirimli 71 TL
Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak, 95 TL % 25 İndirimli 71 TL
Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek, 95 TL % 25 İndirimli 71 TL
Sola dönüş kurallarına riayet etmemek, 95 TL % 25 İndirimli 71 TL
Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek, 95 TL % 25 İndirimli 71 TL
Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek, 95 TL % 25 İndirimli 71 TL
Sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ilk geçiş hakkını vermemek, 95 TL % 25 İndirimli 71 TL
Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek, 206 TL % 25 İndirimli 154 TL
Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek, 206 TL % 25 İndirimli 154 TL
Bir araç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması, 95 TL % 25 İndirimli 71 TL
Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, 95 TL % 25 İndirimli 71 TL
İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmamak, gerektiğinde sağa yanaşıp durmamak, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçların, varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri gitmemesi, 95 TL % 25 İndirimli 71 TL
Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip), 95 TL % 25 İndirimli 71 TL
Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak, 95 TL % 25 İndirimli 71 TLPALMİYE YAZILIM PAZARLAMA