Pratik Bilgiler
Geçici Vergi Oranları

(0193. GVK. Mük.m. 0120) (0193. GVK. m. 0103)
(5422. KVK. m. 0025 [Mülga]) (5422. KVK. Geç.m. 0032 [Mülga])
(5520. KVK. m. 0032)

(5520. KVK. m. 0015) (5520. KVK. m. 0030) (5520. KVK. Geç.m. 0001)

Dönemler Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Dayanak
1999 % 15 % 25
2000 % 15 % 20
2001 % 15 % 25
  • Bkk. 2000/1515
2002
2003 1. Dönem (%15)
Sonraki Dönemler (%20)

GVK. GT. 0249
Kurumlar Vergisi Oranında
1. Dönem (%25)
Sonraki Dönemler (%30)

KVK. GT. 0080
  • 4842 sk. m. 13
  • 4842 sk. m. 36/2-c
Sirküler
07.08.2003 - (GVK-2/2003-2/Geçici Vergi Uygulaması-1) (Yıl içinde geçici vergi oranında yapılan değişikliklerin uygulanması)
Özel hesap dönemine tabi kurumlar vergisi mükelleflerinin geçici vergileri ise Nisan ayının içinde bulunduğu geçici vergi döneminden itibaren % 30 oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır.
2004 % 33
  • 5422. KVK. Geçici m. 0032
2005 % 20 % 30
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
% 15 (cari dönemin kurumlar vergisi oranında *)
% 20 *
  • 5520. KVK. m. 0032
    Ayrıca Bkz.
  • (5520 Sayılı Kanun) Kurumlar Vergisi Sirküleri Sıra No: 1
  • 5520 sk. m. 15, 30, Geç. m. 1
  • 10.12.2003 tarihli ve 2003/6575 sayılı BKK.
2018
2019
2020
% 15 % 20 (**)  (**) (5520 Sayılı Kanunun Geçici 91. Maddesi ile Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanır.)
01.01.2021 - 31.12-2022 % 15 % 20 (***) (***) (5520 Sayılı Kanunun Geçici 13. Maddesi ile Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanır.)