Pratik Bilgiler
Amortismana Tabi Tutma ve Hadler


VERGİ USUL KANUNU 313.MADDE


Yürürlük

Dayanak

Maktu Had

01.01.2024

556.VUKGT.

6.900 TL

01.01.2023

534.VUKGT.

4.400 TL

01.01.2022

534.VUKGT.

2.000 TL

01.01.2021

522.VUKGT.

1.500 TL

01.01.2020

513.VUKGT.

1.400 TL

01.01.2019

504.VUKGT.

1.200 TL

01.01.2018

490.VUKGT.

1.000 TL

01.01.2017

476.VUKGT.

900 TL

01.01.2016

460.VUKGT.

900 TL

01.01.2015

442.VUKGT.

880 TL

01.01.2014

432.VUKGT.

800 TL

01.01.2013

422.VUKGT.

800 TL

01.01.2012

411.VUKGT.

770 TL

01.01.2011

402.VUKGT.

700 TL

01.01.2010

393.VUKGT.

680 TL

01.01.2009

388.VUKGT.

670 TL

01.01.2008

378.VUKGT.

600 TL

01.01.2007

364.VUKGT.

560 TL

01.01.2006

354.VUKGT.

520 TL

01.01.2005

342.VUKGT.

480 TL

01.01.2004

326.VUKGT.

440 TL

01.01.2003

2002/4983.BKK.

350 TL

01.01.2002

2001/3395.BKK.

250 TL

01.01.2001

2000/1697.BKK.

150 TL

01.01.2000

281.VUKGT.

76 TL

01.01.1999

1998/12044.BKK.

50 TL

29.07.1998

4369/8.Madde

50 TL

UYGULAMA


  • Değeri yukarıdaki maktu hadleri aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri bu tutarları aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.