Pratik Bilgiler
Asgari İşçilik Oranları


Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ

(2023) Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


(Tablo 22.03.2023 tarih ve 32140 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile Değişmiştir. Aşağıdaki excel formatı güncel olup sayfadaki çevrilmiş içerik henüz güncellenmemiştir. Çevrilme ve işleme işlemi içeriğin uzun olmasından dolayı zaman alacağından dolayı bekleme süresinde excel formatlı güncel halini kullanınız lütfen !!!)

Asgari İşçilik Oranlarının güncel hali için tıklayınız.


 ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ
 Tebliğ Sıra No   İş Kolu Sıra No   İŞ KOLU   Asgari İşçilik Oranı (%) 
 I - AĞAÇ - BAHÇE - ORMAN - PARK 
 1   1   Ağaçlık alanlara bubbler sulama sistemi kurulması   9 
 2   2   Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) 
 a) Makineli   7 
 b) Makinesiz   30 
 3   3   Ağaç dikimi (makineli)   10 
 4   4   Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dahil)  
 a) Makineli   10 
 b) Makinesiz   20 
 5   5   Ağaç veya fidan sökümü (makineli)   6 
 6   6   Ağaçlandırma alanlarının sulanması (makineli - tanker)   6 
 7   7   Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü 
 a) Makineli   10 
 b) Makinesiz   30 
 8   8   Ağaçtan kozalak toplama   35 
 9   9   Arazi hazırlığı (fidan üretim işlerinde) (makineli)   6 
 10   10   Arazi sulama (cebri sulama)   30 
 11   11   Arazi sulaması 
 a) Motopomp ve boru ile   10 
 b) Yağmurlama sistemi ile   9 
 12   12   Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti (makineli) (fosseptik, içme suyu, kanalizasyon ve elle taş toplama hariç)   6 
 13   13   Araziden taş toplama 
 a) İnsan gücü ile   35 
 b) Makine ile   10 
 14   14   Aşı çalışması   30 
 15   15   Bakım (fidan üretim çalışmalarında) 
 a) Makineli   10 
 b) Makinesiz (arazözle sulama hariç)   35 
 16   16   Bank ve çöp kovası imalat ve montajı   9 
 17   17   Biçer Döver ile hasat   8 
 18   18   Bitkisel peyzaj işleri (bakım hariç)   10 
 19   19   Budama işi 
 a) Makas, testere vs.   35 
 b) Makineli   10 
 20   20   Çalı veya çiçek dikimi 
 a) Çalı veya çiçek yükleniciye ait ise   9 
 b) Çalı veya çiçek İdarece verilir ise   30 
 21   21   Çim ekilmesi (püskürtme yöntemi ile)   6 
 22   22   Çobanlık Hizmetleri, hayvan bakımı   30 
 23   23   Diri örtü temizliği -yangın ve emniyet yolu- toprak işleme (makineli)   6 
 24   24   Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) 
 a) Makineli   10 
 b) Makinesiz   35 
 25   25   El ile hasat yapılması   30 
 26   26   Fidan Dikilmesi  
 a) Fidanların müteahhitçe temin edilmesi halinde   9 
 b) Fidanların İdarece verilmesi halinde (Tarım ve Orman Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar)   30 
 27   27   Fidanların araziye dağıtımı   25 
 28   28   Fidanlık bakım işi (arazözle sulama hariç)   35 
 29   29   Futbol sahası ve diğer alanların çimlendirilmesi işi (doğal çim)   15 
 30   30   Galvanizli tel eşik yapılması (terasta)   9 
 31   31   Gübreleme 
 a) Makineli   6 
 b) El ile   16 
 c) El ve Makine ile   11 
 32   32   Halı veya suni çim döşenmesi (futbol sahalarına) (alt yapısı hariç)   12 
 33   33   Hayvan gölgeliği yapımı (ahşaptan)   15 
 34   34   Hayvan kaşınma kazığı (antiseptik gres yağlı)   15 
 35   35   Hobi bahçesi inşaatı   12 
 36   36   İlaçlama 
 a) İşçi ile (sırt pülverizatörü ile)    20 
 b) Uçak, helikopter, termal fog, ULV, ekolojik atomizer ile   8 
 37   37   Luna parklarda her türlü eğlence oyun grupları temin ve montajı (hız treni, döner dolap v.b)   8 
 38   38   Mesire alanı yapılması (her şey dahil)   10 
 39   39   Mısır kurutma ve depolama işlerinde 
 a) Depo kiralama   4 
 b) Mısır kurutma   7 
 c) Yükleme- boşaltma   7 
 40   40   Motopomp çalıştırılması (Sulama amaçlı)   6 
 41   41   Orman ve arazi alanlarında gübre, humusun el ve makine ile toplanması (el ve makine oranları belli değilse)   17 
 42   42   Orman ürünlerinin depoda istifi (makineli)   7 
 43   43   Ormanda boylama ve mesaha ölçümü işi   15 
 44   44   Ormanlarda sıklık, bakım hizmeti işleri   10 
 45   45   Ot - saman - sap balyalama işi (makineli)   10 
 46   46   Ot alma - ot biçilmesi fidan diplerinin çapalanması (makinesiz)   35 
 47   47   Ot biçilmesi ve çim biçilmesi (makineli)   10 
 48   48   Pamuk balyalama (presleme), pamuk çiğitlerinin ayrılması, depolanması ve sevk için vasıtaya yüklenmesi   10 
 49   49   Park alanlarının sulanması, cadde ve sokakların yıkanması (makineli)   6 
 50   50   Park inşaatı 
 a) Donanımlı parklar (içerisinde aquapark, lunapark, havuz, restoranlar vb. bulunan)   10 
 b) Semt parkları   11 
 51   51   Park, refüj ve caddelerdeki yeşil alanların sulanması (elle, hortumla)   30 
 52   52   Parklarda kauçuk kaplama yapılması 
 a) Rulo kauçuk ile   7 
 b) Karo kauçuk ile   10 
 c) Dökme kauçuk ile   11 
 53   53   Parklarda minyatür heykel, büst yapılması   15 
 54   54   Parklarda oyun grupları   9 
 55   55   Parklarda ve benzeri yerlerde kullanılmak üzere kamelya, bank ve benzeri imalatların temini ve montajı 
 a) Ahşap ve demirden imal edilmiş   11 
 b) Kompozit malzemeden imal edilmiş   7 
 56   56   Repikaj (tüp ve kap doldurma) (fidan üretim çalışmalarında)   35 
 57   57   Rulo çim temini ve serilmesi   12 
 58   58   Sıvat yapımı   9 
 59   59   Silaj taşıma ve silaj çiğnenmesi (mısır çiğneme-makine kepçe vb.)   7 
 60   60   Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) 
 a) İşçi ve makineli   25 
 b) Makineli   15 
 61   61   Su taşkınını önlemek için çuvallara taş, kum doldurarak sedde yapılması   20 
 62   62   Süt Sağımı 
 a) Makineli   6 
 b) Makinesiz   30 
 63   63   Şelale inşaatı (yapay kaya ile)   10 
 64   64   Teraslama 
 a) Makineli ( buror teras ve gordiyo şeklinde toprak işleme ve tel örgü dahil)   10 
 b) Makinesiz   30 
 65   65   Tohum çıkarma (fidan üretim çalışmalarında) (makinesiz)   30 
 66   66   Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) 
 a) Makineli   10 
 b) Makinesiz   30 
 67   67   Yanık orman sahası örtü temizliği 
 a) İnsan gücüyle   30 
 b) Makine ile - buldozer, greyder vs.   6 
 68   68   Yeşil alanların bakımı (sulama, çapalama, çimlerin biçilmesi)    20 
 II - AKARYAKIT - DOĞALGAZ - PETRO KİMYA - RAFİNERİ 
 69   1   Akaryakıt, Lpg, Lng depolama tankları tesisi   9 
 70   2   Akaryakıt ham petrol dolum ve boşaltım tesisi (komple)   9 
 71   3   Akaryakıt pompa istasyonu inşaatı   9 
 72   4   Akaryakıt tankları katodik koruma   9 
 73   5   Doğalgaz boru hattı şehir içi (malzemeli) (her türlü imalat dahil-servis hattı hariç)    8 
 74   6   Rafineri asit ve kostik sahalarının anti asit malzeme ile kaplanması   12 
 75   7   Rafineri hatlarında donmayı önleyici elektrikli ısıtma sistemi montajı   10 
 76   8   Rafineri tank gövde saç değişimi (kumlama boya dâhil)   12 
 77   9   Rafineri ve petro kimya tesisleri   9 
 78   10   Şehir içi doğalgaz abone bağlantı hattı, servis hattı (her türlü imalat dahil)   10 
 79   11   Şehirlerarası akaryakıt boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli) (her türlü imalat dahil)   6 
 80   12   Şehirlerarası doğalgaz boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli) (her türlü imalat dahil)   6 
 81   13   Şehirlerarası ham petrol boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli) (her türlü imalat dahil)   6 
 82   14   Şirketlere boru hattı satış sistemi kapasite arttırımı-rafineride   10 
 III - BARAJ - GÖLET - SULAMA  
 83   1   Baraj onarımı  
 a) Beton (komple)   7 
 b) Kaya dolgu baraj (komple)   5 
 c) Toprak dolgu (komple)    5 
 84   2   Barajda gentomat uygulaması   5 
 85   3   Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı  
 a) Beton baraj komple (dolgu - tünel - dolu savak)   6 
 b) Kaya dolgu baraj komple (dolgu - tünel - dolu savak)   5 
 c) Toprak dolgu baraj komple (dolgu - tünel - dolu savak)   5 
 86   4   Çamurla tıkalı çelik boruların basınçlı su ile temizlenmesi    8 
 87   5   Dolu savak inşaatı (münferit)   6 
 88   6   Güneş enerjisi ile çalışan sulama sistemi   7 
 89   7   HES İnşaatı - kanal tipi   9 
 90   8   HES Projelerinde jeneratör, türbin temin ve montajı (münferit)   6 
 91   9   Hidromekanik teçhizat imal ve montajı (kapak, cebri boru vb.)   9 
 92   10   Regülâtör inşaatı (komple)   6 
 93   11   Riprap yapılması (barajlarda su tarafına yapılan istifsiz kaya dolgu)   6 
 94   12   Su seviyesi ölçüm sistemi (limnigraft sistemi)   6 
 95   13   Sulama kanalı akedük (Su köprüsü) yapımı   7 
 96   14   Sulama kanalları elle temizliği 
 a) Ana kanal temizliği   30 
 b) Yedek kanallar (kısmen işçi kısmen makineli)   17 
 97   15   Sulama kanalları temizliği (makineli)   4 
 98   16   Sulama tesisi sifon yapılması   10 
 99   17   Sulama tesisi veya kanalı inşaatı 
 a) Hafriyat, boru, dolgu dâhil borulu sistem   8 
 b) Klasik sistem-dikdörtgen-trapez kesitli-beton (hafriyat hariç) (beton finişeri ile yapılan kanal kaplama betonu hariç)   9 
 c) Prefabrik elemanlarla yapılan kanalet sistemi   6 
 ç) Sprinker sistem, damlama sistemi ve yağmurlama sistemi   9 
 d) Center pivot sulama sistemi   9 
 100   18   Şişme lastikten baraj ve dolu savak inşaatı (Rubber dam)(komple)   6 
 IV - BİNA (Fabrika, Endüstri Tesisleri, Teknolojik Yapılar, Silo, TV ve Su Kuleleri, Spor Tesisi, Garaj, Otopark, Cami, Minare, Dekorasyon, Eski Eser vb.) 
 101   1   Aerodinamik laboratuvar inşaatı    9 
 102   2   Açık hava müzesi teşhir alanı düzenlenmesi işleri (hazır beton hariç)   8 
 103   3   Açık spor sahası yapılması (basketbol ve voleybol kullanım amaçlı)   9 
 104   4   Ahşap döşemenin sistre yapılması (boya dahil)   10 
 105   5   Ahşap kaplama işi   11 
 106   6   Ahşap palet tamiri   15 
 107   7   Ahşap palet yapımı   15 
 108   8   Ahşap parke yapılması   15 
 109   9   Ahşap yapı karkası   15 
 110   10   Ahşap yapı karkaslı sundurma yapılması   13 
 111   11   Akrilik antiskid zemin kaplama   10 
 112   12   Akustik panel duvar kaplaması   10 
 113   13   Alabalık üretim istasyonu inşaatı   9 
 114   14   Alçıpan duvar   7 
 115   15   Alçıpan, taşyünü v.b asma tavan yapılması   10 
 116   16   Alüminyum camekân veya asma tavan yapımı   12 
 117   17   Alüminyum doğramadan pencere yapımı   12 
 118   18   Alüminyum giydirme dış cephe yapımı    12 
 119   19   Amblem işi (bina iç ve dış cephelerine)    10 
 120   20   Anahtar, kapı kolu, menteşe, kilit, vasistas, ispanyolet vs.   9 
 121   21   Andezit plak taş döşenmesi ve benzer işler   10 
 122   22   Anıt mezar inşaatı   10 
 123   23   Antik parke taşı döşenmesi   20 
 124   24   Asansör bakım, onarım ve revizyonu    12 
 125   25   Asansör yapımı (İnsan, yük ve engelli)   7 
 126   26   Asma germe membran işleri   9 
 127   27   Atış poligonu yapılması   9 
 128   28   Atletizm pisti sentetik kaplama işi (altyapı hariç)   10 
 129   29   ATM kabini yapılması   9 
 130   30   Banka şubesi tadilatı (dekorasyon, tamirat)   13 
 131   31   Banko ve dolap vb. işleri   10 
 132   32   Baskı beton yapılması   8 
 133   33   Bayrak direği yapılması (boya dahil)   10 
 134   34   Beton, kalıp, iskele, betonarme demiri (münferit)   9 
 135   35   Betonarme karkas inşaat (inşaat-mekanik-elektrik komple)   9 
 136   36   Bilgi teknolojisi alt yapı inşaatı    9 
 137   37   Bina cephesine reklam   10 
 138   38   Bina dış cephesinin mantolanması (strafor-foam board tipi malzeme vs.) (sıva ve boya dahil)   13 
 139   39   Bina ve çevre temizliği yapılması (malzeme yükleniciye ait) 
 a) Makineli   10 
 b) Makinesiz   30 
 140   40   Binanın kaba inşaatı (Karkas, çatı ve duvarlar)    7 
 141   41   Binalara poliüretan dış cephe kaplaması yapılması    12 
 142   42   Binalarda kat silmesi (dış cephede kat aralarına dekoratif kaplama) yapılması   10 
 143   43   Binalarda iç ve dış cam temizliği   35 
 144   44   Binaların laboratuvar ve deprem performans analizlerinin yapılması   10 
 145   45   Boya, badana ve sıva yapılması   15 
 146   46   Brülör tesisatı   7 
 147   47   Brülör tesisatı onarımı   10 
 148   48   Buz pateni pisti yapımı (kapalı alan)   9 
 149   49   Cam takılması işi (cam temini ve takılması)   10 
 150   50   Cam filmi kaplanması   7 
 151   51   Cam tuğla örülmesi (cam tuğla temini ve örülmesi)   10 
 152   52   Cami inşaatı   10 
 153   53   Cami minaresi inşaatı 
 a) Betonarme   9 
 b) Saç, demir konstrüksiyon   10 
 c) Tuğla   16 
 ç) Yontma taşı   16 
 154   54   Cami şadırvan-çeşme inşaatı   10 
 155   55   Cila Yapılması 
 a) Fırça ve rulo ile   15 
 b) Makine ile   7 
 156   56   Çamaşırhane tesisatı onarımı   8 
 157   57   Çatı yağmur iniş ve olukları temizliği   30 
 158   58   Çatı yağmur olukları temini ve montajı 
 a) PVC malzeme ile   9 
 b) Çinko malzeme ile   10 
 159   59   Çatı yapımı (ahşap karkas ve kiremitle), Çatı yenileme    15 
 160   60   Çatıların alüminyum ile kaplama işi    10 
 161   61   Çatılar için kar-buz eritme sistemi   6 
 162   62   Çelik çatı yapımı  
 a) Karkası   9 
 b) Karkası ve kaplaması dahil   10 
 163   63   Çelik çatı yapımı (uzay kafes sistemli)  
 a) Alt yapı ve üst yapı imalatları dahil   10 
 b) Alt yapı hariç   12 
 164   64   Çelik konstrüksiyon ile bina, hangar, fabrika vb. yapımı   9 
 165   65   Çelik konstrüksiyon veya saçta kumlama yapılması   8 
 166   66   Çelik silo, tank, çeşitli demir imalat boyama işleri    10 
 167   67   Çeşitli bina tadilat, tamirat ve onarımları  
 a) Bina onarımları (inşaat, tesisat ve elektrik komple)   13 
 b) Mekanik ve elektrik tesisat ağırlıklı onarım işleri (inşaat kısmı, yeni trafo ve yeni jeneratör hariç)   11 
 c) Mevcut binaya VRF havalandırma sisteminin kurulması   9 
 ç) Hastane onarımı (her şey dahil)   11 
 168   68   Çeşitli demir işleri yapımı ve boyası   10 
 169   69   Çevre düzenleme (toplu konut işlerinde alt yapı dahil)   9 
 170   70   Çimento fabrikası komple inşaatı (mekanik, elektrik montaj dâhil)   8 
 171   71   Çini rölyefi (Karagöz-spor vb.)   15 
 172   72   Çöp konteynırı (yeraltında inşa edilmiş, betonarme)   9 
 173   73   Dekorasyon işleri (yüklenici tarafından herhangi bir montaj işlemi yapılmadan hazır temin edilen mobilya malzemeleri hariç (koltuk, sandalye v.b))   11 
 174   74   Demir korkuluk yapılması   10 
 175   75   Depreme dayanıklılık kontrolü (tabanca ile beton mukavemet ölçümü)   7 
 176   76   Depreme karşı güçlendirme işi   13 
 177   77   Dış cephede her türlü düşey satıhta kaplama(mermer, traverten v.b)   12 
 178   78   Dış cephe süslemesi (her şey dahil) (trafo, su deposu v.b)   13 
 179   79   Doğalgaz santrali inşaatı (komple)    7 
 180   80   Doğalgaz veya Fuel-oil'e dönüşüm (merkezi sistem-apartman kazanlı)   10 
 181   81   Doğalgaza dönüşüm (daire kombili)   8 
 182   82   Döner kapı ve emniyet kapısı yapımı ve montajı    9 
 183   83   Duvarların dekoratif kağıtla kaplanması   12 
 184   84   Drenaj sistemi yapılması   8 
 185   85   Düz alüminyum çatı kaplama   12 
 186   86   Elektrik tesisatı   10 
 187   87   Elektrik tesisatı onarımı   12 
 188   88   Otomatik yangın algılama ve ihbar sistemi kurulması   10 
 189   89   Elektromekanik otomatik otopark   8 
 190   90   Endüstri tesisleri inşaatı 
 a) Betonarme silolar   9 
 b) Betonarme soğutma kuleleri, bacalar   10 
 c) Termik santral (mekanik, elektrik montajı dahil)   8 
 191   91   Epoksi ile filiz ekimi   10 
 192   92   Epoksi ile kaplama yapılması 
 a) Fırça ve rulo ile   15 
 b) Makine ile    5 
 193   93   Eski çatının sökülmesi ve yerine trapezoidal kesitli saçla çatı kaplaması yapılması   11 
 194   94   Eski eser görünümlü bina inşaatı  
 a) Betonarme karkaslı   12 
 b) Ahşap karkaslı   15 
 195   95   Fabrika elektrik kuvvet tabloları   6 
 196   96   Fabrika elektrik kuvvet tesisatı   6 
 197   97   Fırın inşaatı (ateş tuğlası ve harç kullanılarak ekmek, simit vb. yapım amaçlı)   20 
 198   98   Flex malzeme ile dekoratif kaplama yapılması 
 a) Yatayda   10 
 b) Düşeyde   12 
 199   99   Fosseptik yapımı   9 
 200   100   Fosseptik ve rögar onarımı 
 a) Sökülen yıkılan kısımlar   30 
 b) Yeni yapılan kısımlar   9 
 201   101   Fotosel, otomatik kapı yapılması   9 
 202   102   Futbol stadyumu yapılması (her şey dahil)   9 
 203   103   Futbol-Voleybol-Basketbol direk file ve potaları   9 
 204   104   Fümigasyon yapılması (ihraç edilen tahtaların ilaçlanması ve damgalanması)   10 
 205   105   Gazbetonla duvar yapılması   16 
 206   106   Gazebo yapımı (Barbeku v.b)   12 
 207   107   Geocell malzeme ile eğimli yüzeylerde stabilizasyonun sağlanması   7 
 208   108   Granit Plak döşenmesi   10 
 209   109   Güneş enerjisi santrali altyapı inşaatı (üstyapı hariç)   9 
 210   110   Güneş enerjisi santrali inşaatı (komple)   6 
 211   111   Güvenlik kulübesi yapılması (Prefabrik)   7 
 212   112   Hasır çelik (bina hariç)   6 
 213   113   Hastane - medikal gaz tesisatı onarımı (oksijen, vakum, azot)   12 
 214   114   Hastane - medikal gaz tesisatı (oksijen, azot, vakum)   10 
 215   115   Havalandırma ve klima otomatik kontrol tesisatı onarımı   10 
 216   116   Havalandırma ve klima tesisatı    8 
 217   117   Havalandırma ve klima tesisatı onarımı   12 
 218   118   Havuz inşaatı (fıskiyeli veya fıskiyesiz her türlü havuz yapımı) 
 a) Dış sahada   10 
 b) Kapalı   9 
 219   119   Havuz inşaatı (yangın)   9 
 220   120   Havuzların bakım onarımı   12 
 221   121   Her türlü spor sahasına alttan ısıtma sistemi yapılması   7 
 222   122   Her türlü tarihi yapının restorasyonu  
 a) Vakıf birim fiyatları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyatları ile yapılan imalatlar   20 
 b) Diğer inşaat, elektrik ve tesisat imalatları    13 
 c) Vakıf ve Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyat karakterli özel fiyat analizli imalatlar   20 
 223   123   Hipodromda antrenman kum pisti inşaatı (makineli)    5 
 224   124   İksa yapılması 
 a) Ahşap - çelik   8 
 b) Fore kazıklı veya palplanşlı   6 
 225   125   İnce inşaat (kabası biten veya natamam inşaatın tamamlanması )   10 
 226   126   İnce yonu taş kaplama yapılması (duvarlarda)   16 
 227   127   İzolasyon işleri 
 a) Isı ve ses yalıtımı (cam tülü, taş yünü, kaneviçe, cam yünü)(boru, depo, tank)   10 
 b) Su yalıtımı (kauçuk, pestil, polimer, bitümlü örtü, asfalt, bitümlü karton)   7 
 228   128   Jeotermal Enerji Santralı kurulması (herşey dahil)   6.5 
 229   129   Kalorifer tesisatı   7 
 230   130   Kalorifer tesisatı onarımı   10 
 231   131   Kapalı garaj inşaatı (her türlü imalat dahil)   9 
 232   132   Kapalı spor salonu inşaatı   9 
 233   133   Kapı veya pencere doğramaları yenilenmesi 
 a) Ahşap   15 
 b) PVC alüminyum vb.   12 
 234   134   Karo mozaik, karo fayans ve benzeri kaplama işleri   10 
 235   135   Karot alma   6 
 236   136   Kat karşılığı hasılat paylaşımı usulü ile yapılan inşaat  
 a) Konvansiyonel metodla (çevre düzenleme dahil)   9 
 b) Tünel kalıp (çevre düzenleme dahil)   7.3 
 237   137   Katı atık depolama alanına gaz drenaj bacaları yapım işi   8 
 238   138   Katı atık depolama tesisi (her şey dâhil)   7 
 239   139   Katı atık entegre bertaraf tesisi (komple ayrıştırma, enerji üretim vs.)   6 
 240   140   Katı atıkların ayrıştırma tesisi inşaatı   9 
 241   141   Kayak tesisleri yapılması (komple)   9 
 242   142   Kayrak taşı döşenmesi 
 a) Yatayda   14 
 b) Düşeyde   16 
 243   143   Klasik hamam inşaatı (sauna, buhar odası ve yüzme havuzu dahil)   9 
 244   144   Klasik konteynır temini (yük taşımacılığı için)   4 
 245   145   Kompakt laminant levhalarla bölme yapılması   7 
 246   146   Konferans salonu (çok amaçlı) düzenleme ve tefrişi (herşey dahil)   11 
 247   147   Konut tipi konteynır temin ve montajı (anahtar teslim)(altyapı hariç) 
 a) Sahada her türlü bağlantı ve montaj işleri üretici tarafından yapılırsa (elektrik, tesisat v.b)   5 
 b) Sahada her türlü bağlantı ve montaj işleri yüklenici tarafından yapılırsa (elektrik, tesisat v.b)   6 
 248   148   Kule inşaatı 
 a) Betonarme   9 
 b) Çelik konstrüksiyon   9 
 249   149   Kurşun geçirmez cam ve doğrama yapılması   9 
 250   150   Kurşun ve bakır kaplama   10 
 251   151   Kutu profillerle kapı, pencere yapımı   10 
 252   152   Lahit inşaatı, kapak açma, toprak mezar kazısı, cenaze gömü ve mezar nakil işinin komple yapımı   25 
 253   153   Laminant parke döşemesi   10 
 254   154   Limnigraft kulesi inşaatı   9 
 255   155   Merdiven basamaklarına karo kaplaması   10 
 256   156   Mermer kaplama, döşeme vb. gibi yatay satıhlar   10 
 257   157   Mezar yapımı (her şey dahil)   9 
 258   158   Mezbaha inşaatı (komple)   9 
 259   159   Mini halı futbol sahası inşaatı (tribün, sosyal tesis hariç)   10 
 260   160   Mutfak Tesisatı   7 
 261   161   Mobil buz pisti yapılması   8 
 262   162   Mobil kesimhane yapılması (herşey dahil)   9 
 263   163   Mobil tuvalet kurulumu ve bakımı   14 
 264   164   Mutfak tesisatı onarımı (soğuk odalar dahil)   10 
 265   165   Müşterek tesisat (bina içi)   8 
 266   166   Müşterek tesisat onarımı   12 
 267   167   Ondulin çatı örtüsü   10 
 268   168   Otomatik kontrol tesisatı   7 
 269   169   Otomatik kontrol tesisatı onarımı   10 
 270   170   Otopark yapılması 
 a) Açık otopark, normal beton (satın alınan hazır beton ve asfalt hariç diğer herşey dahil)   8 
 b) Çok katlı otopark (herşey dahil)   7.5 
 271   171   Planetaryum ekipmanlarının alımı ve montajı (uzay gözlem radarı)   7 
 272   172   Paratoner tesisatı işi   10 
 273   173   Polikarbon cephe kaplama yapılması   12 
 274   174   Portatif tribün yapılması   9 
 275   175   Prefabrik bina inşaatı (komple-altyapı, elk, tesisat v.b)   7 
 276   176   Prefabrik öngerilmeli imalat ve montajı   7 
 277   177   PVC profil, ısıcam temini ve takılması    10 
 278   178   PVC yer döşemesi, jeotekstil ve jeomembran kaplama   7 
 279   179   Rüzgar enerji santrali alt yapı inşaatı (üstyapı hariç)   9 
 280   180   Rüzgar enerji santrali inşaatı (komple)   6 
 281   181   Saat kulesi yapılması (her şey dahil) 
 a) Tarihi görünümlü   10 
 b) Betonarme veya çelik   8 
 282   182   Satın alınan hazır beton ile yapılan imalat (nakliye dahil) 
 a) Yalnız beton   4 
 b) Kalıp - iskele dahil   5 
 c) kalıp - iskele - demir dahil   7 
 ç) İdare malı beton   25 
 283   183   Sayding dış cephe kaplama   10 
 284   184   Seksiyonel-Endüstriyel tip kapı (kayar ve katlanır kapı)   9 
 285   185   Sera inşaatı  
 a) Çelik konstrüksiyon ile (cam takılması veya naylon kaplanması) (inşaat,elektrik, tesisat dahil)   9 
 b) Prefabrik sistemle (altyapısı ve diğer imalatlar dahil)   7 
 286   186   Seramik döşenmesi  
 a) Malzemeli   10 
 b) Malzeme idareden   30 
 287   187   Sıhhi tesisat    9 
 288   188   Sıhhi tesisat onarımı   12 
 289   189   Slaj çukuru inşaatı (beton)   9 
 290   190   Soğuk hava deposu inşaatı (komple)   7 
 291   191   Split klima ve tesisatı   7 
 292   192   Spor salonu zemininin kaplanması 
 a) Ahşap parke ile    15 
 b) Sentetik malzeme ile    7 
 293   193   Sporcular için her türlü yapay tırmanma duvarı yapılması   10 
 294   194   Stadyum içinde tartan pist yapımı   9 
 295   195   Su basman altı temel imalatı   7 
 296   196   Su soğutma kuleleri inşaatı (ahşap veya polyester)   6 
 297   197   Şehir girişlerine yapılan estetik giriş kapıları v.b imalatlar   10 
 298   198   Şehit mezarlığı yapılması   10 
 299   199   Şeker fabrikalarındaki çamur havuzlarının temizlenmesi (makineli)   7 
 300   200   Taban tuğlası ile kaplama   10 
 301   201   Tarihi eserlerde araştırma kazısı yapılması (elle kazı)   30 
 302   202   Tarihi eserlerde çatlaklara enjeksiyon yapılması   10 
 303   203   Tehlikeli atık deposu inşaatı   9 
 304   204   Teknolojik akvaryum yapılması(inşaat, elektrik, mekanik işleri, merkezi otomasyon sistemi varsa yağmur ormanları dahil)   7 
 305   205   Tel örgü işleri (kafes, tel vb.) 
 a) Malzemeli   9 
 b) Malzeme İdareden   25 
 306   206   Telesiyej, teleferik montaj işi   9 
 307   207   Tenis kortu inşaatı 
 a) Açık    10 
 b) Kapalı   9 
 308   208   Tıbbi Atık lagünleri yapım işi   6 
 309   209   Toplantı salonuna simültane ve projeksiyon sistemi yapılması   6 
 310   210   Toprakarme yapılması (prefabrik elemanlarla yapılan istinat duvarı)(herşey dahil)   7 
 311   211   Traverten kaplama    10 
 312   212   Tropik yapı ve ortam oluşturulması (teraryum vb.)   7 
 313   213   Tuğla, briket benzeri duvar örülmesi (temini ve örülmesi)   16 
 314   214   Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat 
 a) Komple   7 
 b) Çevre düzenleme dahil    7.3 
 315   215   Üstü kapalı semt pazarı yapımı (altyapısı dahil)   9 
 316   216   Vahşi çöp depolama saha ıslahı veya rehabilitasyonu   5 
 317   217   VRF (değişken gaz debili klima) tesisatı   8 
 318   218   Yangın merdiveni (çelik konstrüksiyon)   10 
 319   219   Yapısal hareketin bilgisayarlı sistemle işlenmesi   7 
 320   220   Yığma inşaat (komple)   12 
 321   221   Yıkım ve söküm 
 a) İnsan gücü ile   30 
 b) Makine ile veya dinamit ile   6 
 c) Makine ve el ile yapılıp oranları belli olmayan   18 
 322   222   Yüklenicinin kendi beton santralında ürettiği beton   6 
 323   223   Yürüyen merdiven tesisi   7 
 324   224   Z (Zenginleştirilmiş) Kütüphane kurulumu ve donatımı   10 
 325   225   Zırh takviyeli karakol ve hizmet binaları   9 
 V - DENİZ - DERE - LİMAN - İSKELE - MENDİREK 
 326   1   Balık üretim tesisi inşaatı   9 
 327   2   Balıkçı barınağı inşaatı (her şey dahil)   6 
 328   3   Deniz deşarjı kara boru hattı inşaatı (malzemeli)   6 
 329   4   Deniz iskele inşaatı (herşey dahil)   6 
 330   5   Deniz tahkimat inşaatı 
 a) İstifli   8 
 b) İstifsiz   6 
 331   6   Denizde balık üretim çiftlikleri kurulması   7 
 332   7   Denize deşarj tesisi, YYPE deşarj boru döşenmesi, YYPE yayıcısının Deniz dibine montajı (malzemeli)   5 
 333   8   Dere çevirme seddesi ve derivasyon kanalı (kil kaplama)   6 
 334   9   Dere onarımı (sel hasarlı) 
 a) Beton, betonarme istinat duvarı (herşey dahil)   7 
 b) Kargir istinat duvarı (duvar temel kazısı hariç)   20 
 335   10   Gemi ile deniz taraması   6 
 336   11   Gemi ile sismik araştırma ve petrol arama   6 
 337   12   İskele, köprü, liman vs. ayaklarının su altında kalan kısımlarının katodik korunmasının incelenmesi ve rapora bağlanması   15 
 338   13   İskele onarımı (herşey dahil)   7 
 339   14   Liman mendirek onarım inşaatı (anroşman, büyük taş bloklar)  
 a) İstifli   8 
 b) İstifsiz   6 
 340   15   Liman mendirek onarım inşaatı (beton bloklar)   9 
 341   16   Liman inşaatı (herşey dahil)   7 
 342   17   Rıhtım inşaatı ve dolgu işleri (herşey dahil)   7 
 343   18   Tersane hücumbot kızak yolu inşaatı   9 
 344   19   Usturmaça yapılması (lastik tamponla)   5 
 VI - ELEKTRİK - MONTAJ 
 345   1   AG - OG elektrik tesisi bakım onarımı    9 
 346   2   AG - OG elektrik tesisi demontaj işi   9 
 347   3   AG - OG elektrik tesisi demontajdan montaj işleri   18 
 348   4   AG - OG elektrik tesisi ve ENH montaj işleri  
 a) Beton direkli   6 
 b) Galvanizli direk ve ağaç direkli   6 
 c) Kaynaklı demir direkli   8 
 ç) Parçalı kaynaklı galvaniz direkli   7 
 349   5   Ağaç direklerinin (elektrik, telefon) bakımı ve emprenyesi   15 
 350   6   Alt yapı haberleşme hattı (komple) (malzemeli) 
 a) Şehir dışı   6 
 b) Şehir içi    7 
 351   7   Alt yapı haberleşme hattı şehir içi onarım (komple) (malzemeli)   9 
 352   8   Ana besleme hatlarının onarımı   9 
 353   9   Ana dağıtım panolarının tadilatı   10 
 354   10   Ana dağıtım ve kompanzasyon panolarının montajı (pano imali fabrikasyon)   8 
 355   11   Armatür demontajı   9 
 356   12   Armatür montajı   10 
 357   13   ATS ( Otomatik tren durdurma seti)   7 
 358   14   Bara imali ve montajı   8 
 359   15   Bilgisayar bakım onarımı   12 
 360   16   Bilgisayar donanımının oluşturulması ve kurulması   10 
 361   17   Bilgisayar yazılımı  
 a) Yeni bilgisayar yazılımı oluşturulması   20 
 b) Paket bilgisayar yazılımının sisteme uyarlanması   6 
 362   18   Caddelerde ledli bilgilendirme ekranları kurulması   7 
 363   19   Cadde, sokak süsleme aydınlatması   10 
 364   20   Data hatları, patch, panel rock dolap tesisi   9 
 365   21   Elektrik dağıtım şebekesi numaralandırma işleri (koordinat alımı, proje, levha, adresleme)   10 
 366   22   Elektrik direk deplasesi (enerji nakil hattı deplasesi) (komple)   8 
 367   23   Elektrik sisteminin enterkonnekte sisteme bağlanması   6 
 368   24   Elektrik sistemleri periyodik bakımı (asansör, jeneratör, CCTV, yangın algılama, ses ve müzik sistemleri v.b)   12 
 369   25   Elektrik tesisi idare malı malzemelerin montajı   20 
 370   26   Elektronik sıra çağrı sistemi alımı ve kurulumu (bankalar, hastaneler v.b)   6 
 371   27   Elektronik skorboard yapılması (montaj ve tesisat her şey dahil)   7 
 372   28   Endeks okuma 
 a) Bilgisayarla   15 
 b) Klasik   30 
 373   29   Enerji kesme, açma, ihbar bırakma   30 
 374   30   Enerji nakil hattı tel çekimi işi   7 
 375   31   Enerji temini, trafo postası (TRP), alçak gerilim şebekesi (AGŞ)   8 
 376   32   Galvanizli direk imali, montajı, hat malzeme temini, tel çekimi ve etüd işleri (direk temelleri dahil komple) 
 a) Direk imalatı fabrikasyon (satın alınan hazır direk)   7 
 b) Direk imalatı yükleniciye ait   8 
 377   33   Giriş kontrol sistemi tesisi   6 
 378   34   Güvenlik kamera sistemi tesisi   6 
 379   35   Hait onarımı (elektronik data kayıt sisteminin geliştirilmesi)   6 
 380   36   Havai hatların yeraltına alınması (komple)    8 
 381   37   İnternet ağı çekilmesi ve bağlantılarının yapılması   9 
 382   38   Jenaratör ikaz sistemleri (AVR) montajı   7 
 383   39   Jeneratör montajı   6 
 384   40   Jeneratör revizyonu   12 
 385   41   Kablo kanalı yapılması 
 a) Tuvenan dolgulu   8 
 b) Asfalt kaplamalı   6 
 c) Beton kaplamalı   8.5 
 ç) Parke kaplamalı   13 
 d) Arnavut kaldırım altı   14 
 386   42   Kablo tavası döşenmesi   8 
 387   43   Kapalı alanlarda yönlendirme ve bilgilendirme sistemi yapılması (Elektrik-elektronik, wi-fi, bluetooth v.b sistemlerle)   12 
 388   44   Kapalı devre TV sistemi   6 
 389   45   Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerinin (KGYS) bakım ve onarımı   12 
 390   46   Kesici ölçü kabini (KÖK) montajı   6 
 391   47   Kesintisiz güç kaynağı montajı   6 
 392   48   Kompanzasyon tesisi   8 
 393   49   Kumanda panosu içi işlemleri   10 
 394   50   Metal dedektörün temini ve montajı   6 
 395   51   Mobese kurulması   6 
 396   52   Motor ve stator sarımı   12 
 397   53   OG Şönt kapasitör bankları ve teçhizatı montajı   6 
 398   54   Pano imali ve montajı   10 
 399   55   Panolara besleme hattı çekilmesi   7 
 400   56   Plaka tanıma sistemi   7 
 401   57   Radarlı ve kameralı hız tespit ikaz sistemi bakım onarımı   12 
 402   58   Radarlı ve mobese kameralı hız tespit ve ikaz sistemi   7 
 403   59   Radyolink pilon inşaatı   10 
 404   60   Sabit telefon, GSM, çağrı merkezleri ve diğer haberleşme sistemleri için konuşma süresi hizmet alımı   9 
 405   61   Sahne seslendirme ve ışıklandırma sistemi yapımı işi   6 
 406   62   Sayaç sökme ve takma işleri 
 a) Sayaç idareden   30 
 b) Sayaç yükleniciye ait   9 
 407   63   Serbest piyasadan enerji temini işleri (sayaç okuma, faturalandırma ve ilgili tedarikçi ile yapılacak tüm işlemler)   12 
 408   64   Skada sistemi (SCADA-İzleme, kontrol ve veri toplama)   6 
 409   65   Sökülen trafonun değerlendirilmesi   18 
 410   66   Tank atış alanları elektronik hedef sistemi   6 
 411   67   Telefon santrali montajı   6 
 412   68   Telekomünikasyon tesisi işleri   6 
 413   69   Topraklama tesisatı   10 
 414   70   Trafo merkezleri montajı 
 a) Bina tipi (İnşaat kısmı hariç)   6 
 b) Direk tipi    8 
 c) Şalt tipi   7 
 415   71   Tranşe arıza işi (komple)   9 
 416   72   Turnikeli geçiş sistemi   6 
 417   73   Vedop ve vedos alt yapıları   9 
 418   74   Yeraltı kablosu döşeme işi (komple) (kablo kanalı hariç)   6 
 419   75   Yerel bilgisayar ağının yenilenmesi   10 
 420   76   Yol, saha, havaalanı, stadyum, havuz vb. aydınlatılması işi (komple)   8 
 421   77   Yüksek gerilim teçhizatlarının Si-Coat vb. malzeme ile kaplanması   16 
 VII - HAMALİYE 
 422   1   Hamaliye işi   35 
 423   2   İşçi çalıştırılması (düz ve kalifiye)   30 
 VIII - HAVAALANI 
 424   1   Hava Alanı (apron betonu, rehabilitasyonu) (herşey dahil)   4 
 425   2   Hava Alanı (beton pist yapımı) (herşey dahil)   4 
 426   3   Hava Alanı taksi yolu onarımı (asfalt)   7 
 427   4   Hava Alanı (bina inşaatı)   9 
 428   5   Hava Alanı ana pist asfalt çatlak onarımı   7 
 429   6   Hava Alanı banketlerin onarımı ve müteferrik işler   7 
 430   7   Hava Alanı ısı merkezi inşaatı   9 
 431   8   Hava Alanı inşaatı (her türlü inşaat ve alt yapı dahil (pist, apron, terminal binası v.b))   6.5 
 432   9   Hava Alanı küçük hangar binalarının etrafına kafes tel örgü yapımı ve gelen yolcu çıkışlarında bekleme salonlarının oluşturulması   9 
 433   10   Hava Alanı radar ikmal inşaatı   7 
 434   11   Hava Alanı taksi yolu inşaatı   4 
 435   12   Kule inşaatı 
 a) Radar ve haberleşme sistemi dahil   6 
 b) Radar ve haberleşme sistemi hariç   9 
 436   13   Mevcut Hava Alanının ihtiyaçlara göre büyütülmesi (her türlü inşaat işleri dahil, pist hariç)   9 
 IX - İÇME SUYU - KANALİZASYON (İçme Suyu Arıtma, Pis Su Arıtma, Su Deposu, Biyolojik Arıtma) 
 437   1   Akım gözlem istasyonu yapılması (inşaat işleri, eşik yapımı vb. betonarme veya çelik konstrüksiüyon imalatlar + elektrik ve tesisat scada vb. )   8 
 438   2   Atık su arıtma tesisi (her şey dahil) 
 a) Klasik tip    9 
 b) Paket tip   7 
 c) Elektroflokülasyon prosesli atıksu arıtma tesisi   6 
 439   3   Atık su arıtma tesisinden kaynaklanan çamurların susuzlaştırılması   7 
 440   4   Atık su arıtma toplayıcı şebeke ve deniz deşarjı komple   8 
 441   5   Betonarme rögar, pik kapağı imali ve montajı   9 
 442   6   Biyolojik arıtma tesisi   9 
 443   7   Boru tazyik testi   6 
 444   8   Güneş enerjisi ile çalışan içme suyu sistemi   7 
 445   9   İçme suyu kaptaj, drenaj ve tesisat montajı (münferit olarak inşa edilirse)   9 
 446   10   İçme suyu abone bağlantısı   15 
 447   11   İçme suyu arıtma tesisi inşaatı (herşey dahil)   9 
 448   12   İçme suyu arızası giderme işleri (klavuz ile)   10 
 449   13   İçme suyu elektrik tesisi işi    7 
 450   14   İçme suyu inşaatı şehiriçi (abone hatları döşenmesi hariç) (söküm, dolgu vb., herşey dahil)(malzemeli)   8 
 451   15   İçme suyu isale hattı inşaatı (malzemeli, herşey dahil)   6 
 452   16   İçme suyu kaçak tespit çalışmaları (makineli)   10 
 453   17   İçme suyu katodik koruma tesisi   9 
 454   18   İçme suyu sanitasyon işleri   9 
 455   19   Kamera sistemi ile kanalizasyon görüntüleme   6 
 456   20   Kanalizasyon (risaykıl, kombine sistem ile boru ve rögar temizliği)   6 
 457   21   Kanalizasyon borularının kazısız lokal tamiratlarının yapılması   6 
 458   22   Kanalizasyon inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dâhil) (malzemeli)   8 
 459   23   Kanalizasyon parsel bağlantısı yapılması   9 
 460   24   Kanalizasyon temizliği  
 a) Baca ve rögarlar (işçi ile)   35 
 b) Borular-ızgaralar (makine, pompa ile)   8 
 461   25   Keson kuyu açılması 
 a) İşçi ile   35 
 b) Makine ile   10 
 462   26   Kollektör inşaatı   8 
 463   27   Kollektör temizliği (makineli)   8 
 464   28   Köy içme suyu inşaatı (isale hattı, depo, şebeke v.b dahil)   8 
 465   29   Köy içme suyu isale hattı inşaatı   8 
 466   30   Motopomp ile su tahliyesi yapılması   5 
 467   31   Palplanşlı inşaat (köprü temeli, hendek vb.)   6 
 468   32   Sondajlı jeolojik, jeoteknik zemin etüdü yapımı ve raporlama   10 
 469   33   Su deposu inşaatı (münferit olarak inşa edilirse)   9 
 470   34   Su deposunun bakım ve onarımı   10 
 471   35   Su deposunun temizlenmesi 
 a) İşçi ile   35 
 b) Kısmen makine, kısmen işçi ile   15 
 472   36   Su kuyusu açma (makineli) (komple boru - motopomp dahil)   6 
 473   37   Su saati montajı (idare malı)   20 
 474   38   Su saati okuma (bilgisayarlı)   15 
 475   39   Su sondaj ve enjeksiyon işleri   6 
 476   40   Taban suyu gözlem kuyusu açılması   8 
 X - KİTAP - ANKET - SOSYAL YARDIM - TORBA - İKRAM KUTUSU - ORGANİZASYON 
 477   1   Ambalajlama nakil ve dağıtımı   10 
 478   2   Anket, istatistik vs.   20 
 479   3   Çeşitli baskı ve bilgilendirme dökümanlarının basılması   7 
 480   4   Çeşitli baskı ve bilgilendirme dökümanlarının basılması, totem ve billboard v.b yerlere montajı   10 
 481   5   Dosya, evrak, fiziksel düzenleme niteleme ve veri giriş hizmet alımı   10 
 482   6   İkram kutusu imalatı   7 
 483   7   Kitap - kütüphane otomasyon programı ve sarf malzemesi alım işi   5 
 484   8   Kitap vb. basım işleri   6 
 485   9   Kitap vb. basım işleri ve dağıtımı   8 
 486   10   Kurumlarla ilgili görsel ve yazılı basında yer alan bilgilerin toplanması   10 
 487   11   Organizasyon (festival, fuar, konser vb.)   12 
 488   12   Oy verme kabini ve aparatları imalatı   7 
 489   13   Sosyal yardım nakli ve dağıtımı   17 
 490   14   Stand kurulumu ve reklam işleri   7 
 491   15   Torba imalatı (Çöp torbası, çimento torbası, ekmek poşeti vb.)   7 
 492   16   Türkiye kültür portalı içeriğinin oluşturulması   10 
 493   17   Televizyon programı yapılması- Canlı yayın yapılması   12 
 XI - KİRA KARŞILIĞI TESİS İŞLETMESİ 
 494   1   Beton santralı işletilmesi   10 
 495   2   Katı atık tesislerinin işletilmesi   20 
 496   3   Kömür tesislerinin bakım onarım ve işletilmesi   15 
 497   4   Otopark kiralama ve işletilmesi    10 
 498   5   Taş ocağı tesisinin işletilmesi   15 
 499   6   Tiyatro-fuaye salonu işletilmesi vb.   15 
 500   7   Yüzme havuzun işletilmesi   20 
 XII - MADEN İŞLERİ 
 501   1   Galeri açılması 
 a) 10 m2 den büyük alanlar   5 
 b) 10 m2 den küçük alanlar   9 
 502   2   Karotlu maden sondajı yapılması ve raporlama   8 
 503   3   Konveyör ile şist taşıma, şlam yükleme, nakliye, tuvenan maden yükleme ve nakliye işi   7 
 504   4   Maden çıkarma kuvarsit, bakır, dolomit   7 
 505   5   Maden galerisi açma, galeri iç emniyetlerinin alınması, çelik rayların döşenmesi, madenin kazılması, çıkarılması, taşınması 
 a) Tam otomasyonlu makineli sistem   5 
 b) Yarı klasik sistem   9 
 c) Klasik sistem   15 
 506   6   Madenlerin kırılması, istiflenmesi, elenmesi, taşınması   8 
 507   7   Madenlerin yıkanması (makineli)   4 
 508   8   Üstü açık maden sahalarında madenin çıkarılması (kömür, bakır, kuvars vb.)   7 
 XIII - MAKİNE - MONTAJ 
 509   1   Araç kiralanması 
 a) Yangın gözetleme ve söndürme hizmetleri için her türlü hava aracı, personel ve ekipman dahil   10 
 b) Her türlü sağlık ve acil kurtarma hizmetleri için her türlü hava aracı, personel ve ekipman dahil   10 
 c) Her türlü denizcilik hizmetleri için her türlü deniz aracı, personel ve ekipman dahil   11 
 510   2   Araç firmalarından her türlü araç kiralanması (binek, iş makinesi v.b) 
 a) Şöförlü   6 
 b) Şöförsüz   4 
 511   3   Agrega kurutucusu (dryer) yapımı ve yerine montajı   12 
 512   4   Akustik emisyon metodu ile kaynak ve malzeme kontrolü   6 
 513   5   Anten direği boyanması (verici istasyonu)   10 
 514   6   Arıtma tesisleri makine ve tesisatı bakım onarımı   12 
 515   7   Asfalt plentinin ısınma sisteminin buharlı sistemden kızgın yağlı sisteme dönüştürülmesi ile ısıtma kazanının yapımı ve montajı   12 
 516   8   Baca filtresi temini ve montajı   10 
 517   9   Baca filtresi temizliği (el ile)   30 
 518   10   Bacaların çelik konstrüksiyonla takviyesi ve tamiri   12 
 519   11   Bacanın saçla kaplanması, boyanması işi   10 
 520   12   Bina, imbisat deposu ve hidrofor tankının yenilenmesi   12 
 521   13   Boru tesisatı işleri (yeraltı, yerüstü, izolasyon, ayak, konsol, kaide, beton kazı dahil)   9 
 522   14   Boru tesisatı onarım işleri (yeraltı, yerüstü, izolasyon, ayak, konsol, kaide, beton kazı dahil)   12 
 523   15   Borulama (Pvc, çelik boru tesisatı)   8 
 524   16   Boyler sisteminin eşanjör sistemine dönüştürülmesi   10 
 525   17   Buhar kazanı ve sıcak su kazanı onarımı   12 
 526   18   Buhar santralı (komple)   8 
 527   19   Buhar satın alınması (tesis kurulumu ve borulama dahil)   9 
 528   20   Çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme (makineli)   7 
 529   21   Çamaşırhane cihazlarını yenileme   6 
 530   22   Çelik borulu sulama hattının onarımı   10 
 531   23   Çelik konstrüksiyon demontajdan montajı   16 
 532   24   Çelik konstrüksiyon demontajı   12 
 533   25   Çelik konstrüksiyon imalat ve montajı   9 
 534   26   Çelik konstrüksiyon imalat ve montajı (idare malı)   20 
 535   27   Çelik konstrüksiyon ve mekanik imalatlı makinelerin bakım ve onarımı   12 
 536   28   Çelik silo-band konveyör, kovalı elevatör yapımı (tahrik grubu dahil)    9 
 537   29   Çelik silo-kovalı elevatör ve red götürücü yapımı   9 
 538   30   Çimento değirmeni boyun yataklarının yağlanması (yağ idareden)   30 
 539   31   Çimento fabrikaları soğutma kulesine elektro filtre takılması ve baca tesisi işi   10 
 540   32   Çimento fabrikaları soğutma ve kovalı bantlarının bakımı   25 
 541   33   Çimento fabrikalarında paketleme işi (çimentoların torbalanması ve silolara doldurulması ve istiflenmesi) (makineli)   6 
 542   34   Çimento fabrikasına roller press montajı   8 
 543   35   Çimento silosu taban ve iç yan cidar temizliği 
 a) İşçi ile   30 
 b) Makine ve işçi ile   15 
 544   36   Çok namlulu roketatar silah sistemine ataletsel navigasyon sistemi entegre edilmesi   7 
 545   37   Daldırma galvaniz kaplama yapılması   10 
 546   38   Darphanede para pulu basımı 
 a) Kalıp idareden   8 
 b) her şey dahil   5 
 547   39   Demiryolu vagon bakımı ve onarımı  
 a) Malzemeli    12 
 b) Malzeme İdareden   30 
 548   40   Demiryollarında ferşli yollarda rayların üzerinin makine ile taşlanması   7 
 549   41   Dizel, benzinli, gazlı motorların demonte edilip, yıkanması ve temizlenmesi   10 
 550   42   Doğalgazla çalışan ısı merkezlerine çelik baca yapılması ve montajı işi   10 
 551   43   Döküm tesisleri çelik konstrüksiyon imal ve montajı   9 
 552   44   Döner fırın inşaatı   20 
 553   45   Döner fırın revizyonu   25 
 554   46   Döner fırınların tuğlalarının sökülmesi ve yeniden örülmesi 
 a) Tuğla idareden   30 
 b) Tuğla yükleniciye ait   20 
 555   47   Elektro motor ve blover bakım ve onarımı   12 
 556   48   Elektro pompaj tesisatı   8 
 557   49   Elektroliz hücrelerinin refraktörle örülmesi   20 
 558   50   Eşanjör dairesi yenileme ve onarımı   10 
 559   51   Fabrika fırın inşaatı (münferit olarak inşa edilirse)   15 
 560   52   Fındık, çiğit (pamuk çekirdeği) işleme, küspe, yağ çıkarma ve ambalajlama    10 
 561   53   Gemilerin temizliği işi 
 a) İşçi ile   30 
 b) Makineli   10 
 562   54   Gezer vinç köprü kumanda kabini ve müştemilatının imal, montaj ve işler halde teslimi   10 
 563   55   Güneş enerjisi paneli temini ve montajı (bina tipi)   7 
 564   56   Güneş enerjisi tesisatı (sıcak su ısıtma için)   9 
 565   57   Hafif raylı toplu taşıma sistemi (komple)    7 
 566   58   Hastane (tıbbi amaçlı) cihaz ve makine alım ve montajı işi   6 
 567   59   Helezon susta (iç-dış) imali   7 
 568   60   Her türlü araç, makine ve cihazların periyodik bakımı 
 a) Sarf malzemeli    10 
 b) Bakım veya revizyonu (yedek parça dahil)   12 
 569   61   Hidrofor sistemi ile su deposu inşaatı ve ana dağıtım borularının değişimi   12 
 570   62   Hijyenik paket tipi klima montajı ve tesisatı   8 
 571   63   Hurda malzeme kesim, söküm, tasnif ve ayıklama (nakliye hariç)   20 
 572   64   Isı payölçer takılması   8 
 573   65   İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonu   8 
 574   66   İhzarat malzemesi ve yedek parçaların ambara teslimi (montaj hariç)   4 
 575   67   İplik ve elyaf ünitesine boru ve makine montajı    8 
 576   68   Jeo-termal su ile bina ısıtma   8 
 577   69   Jeo-termal su üretimi ve taşıma hattı   7 
 578   70   Jeo-termal su üretimi, jeo-termal su soğutma sistemi inşaatı   10 
 579   71   Kalibrasyon (her türlü cihaz kalibrasyonu)   8 
 580   72   Kalorifer kazanlarının fuel-oil sisteme dönüştürülmesi   12 
 581   73   Kalorifer kazanlarının gaz yakıtlı sisteme dönüştürülmesi   8 
 582   74   Kalorifer kazanlarının katı yakıtlı sisteme dönüştürülmesi   10 
 583   75   Kalorifer kazan değişimi ve kazan dairesi tadilatı   12 
 584   76   Kalorifer kazan temini ve montajı (münferit)   8 
 585   77   Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (katı yakıtlı)   30 
 586   78   Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (sıvı ve gaz yakıtlı)   15 
 587   79   Kantar yapımı (alt yapı ve kantar montaj dahil)   9 
 588   80   Kantarda tartı işleri   6 
 589   81   Kartuş ve faks toneri dolumu   5 
 590   82   Kaynak yapılması (el ile kaynak ustası) (malzemeli)   9 
 591   83   Kazan dairesi tesisatı ve brülör onarımı işi   12 
 592   84   Kazanların basınçlı su ile temizlenmesi   8 
 593   85   Kazanların ve basınçlı kapların basınç testleri   8 
 594   86   Klorlama cihazı ve ORP cihazı temin ve montajı   9 
 595   87   Kombi değişimi (yapılarda)   8 
 596   88   Komple sport yuvası temini ve montajı   7 
 597   89   Konteynır onarım ve tadilat işi   12 
 598   90   Korozyon inhibitörü   9 
 599   91   Kömür torbalama (makineli)   10 
 600   92   Lokomotif veya vagonların kaporta parçalarının kumlanması ve boyanması   10 
 601   93   Lokomotiflerde boji sökülmesi ve temizlenmesi   10 
 602   94   Lokomotiflerin kabin modernizasyonu 
 a) Malzemeli    12 
 b) Malzeme İdareden   20 
 603   95   LPG terminalini devreye alma    8 
 604   96   MKEK sahasındaki mermilerin çelik gövdelerinden bakırların ayrılması   15 
 605   97   Makine gruplarının birbirine entegre komple tek sistem olarak kurulması (doğalgaz dağıtım istasyonları v.b)   8 
 606   98   Makinelerin bakım ve işletilmesi   15 
 607   99   Makine kiralama 
 a) Makine kiralama (pikap, kamyon, dozer, ekskavatör, greyder vb. idareden)   10 
 b) Makine kiralama (makine ve akaryakıt İdareden)   15 
 608   100   Makine montajı (motor, kompresör v.b cihazların tek başına montajı)   6 
 609   101   Malzeme temin işi (montaj hariç)   4 
 610   102   Motorlu taşıtların peryodik bakım onarımı   12 
 611   103   MUD (Mekanize Ufki Depo) sıcaklık ölçme sistemi   7 
 612   104   Otomasyonlu havuz-göl fıskiye sistemleri (aydınlatma, laser, gaz sistemi v.b. dahil)   10 
 613   105   Otomatik karlama tesisleri (suni kar üretimi)   8 
 614   106   Otomatik temiz gazlı yangın söndürme tesisatı   9 
 615   107   Ön arıtma tesisi   9 
 616   108   Özel tasarım araç, makine ve benzeri imalatlar   8 
 617   109   Radyant ısıtma sistemi   8 
 618   110   Rafine yağın fason olarak işlenmesi   7 
 619   111   Rafineri ve benzeri tesislerde boruların yenilenmesi veya deplasesi   9 
 620   112   Rafineri kazanları kimyasal temizliği (makine ile) 
 a) Dış temizlik   6 
 b) İç temizlik   8 
 621   113   Röntgen ile kaynak kontrolü   6 
 622   114   Rulo saçların kenetlenmesi-bağlanması ve takozlanması ile nakliyeye hazır hale getirilmesi (makine ile)   7 
 623   115   Sabit yangın söndürme sisteminin FM-200 veya FE-227 sistemine dönüştürülmesi   10 
 624   116   Saç bacaların temizliği (yatay boruların sökülmesi, temizlenmesi, yağ ve ziftlerin yakılması ile yerine montajı)   30 
 625   117   Seri halde üretilen makine ekipman veya parça imalatı (her türlü malzemeden) 
 a) Tek parça halinde üretilen malzeme    6 
 b) Bir den fazla parçadan oluşan ve birbirine kaynakla veya vidayla bağlanmış makine ve ekipmanlar   7 
 626   118   Soğutma kulelerinin onarımı ve yenilenmesi işi (kule içindeki soğutucu separatörlerin, fanların yenilenmesi vs. boya işleri)   9 
 627   119   Soğutucu boruların basınçlı su ile temizliği   8 
 628   120   Stokerli kalorifer sistemi kurulması   9 
 629   121   Stoklanmış cüruf içinden demirli malzemenin manyetik tablalı vinçle ayıklanması, gerekli boyutta kesilmesi, tartılması ve nakliyesi   8 
 630   122   Su borulu paket tipi buhar kazanının onarım işi   12 
 631   123   Su pompaları ve su tasfiye sisteminin yenilenmesi   6 
 632   124   Sulama kuyularındaki pompaların demontajı ve bakımı idarece yapılan veya yenilenen pompaların montajı   15 
 633   125   Su tankı imalatı (saç)   10 
 634   126   Şlam havuzlarının hidrolik olarak temizliği   7 
 635   127   Tahribatsız muayene (denizaltı, fabrika, köprü, tünel, tüp geçit ve diğer tesislerde kaynak kontrolü ve rapor yazımı)   20 
 636   128   Tambur bakım onarım ve kaplaması   12 
 637   129   Tank temizliği 
 a) Dış temizliği   6 
 b) İç temizliği (çıkan çamurun nakli dahil)   8 
 638   130   Termik santral, fabrika vb. tesislerin baca temizliği 
 a) Makinalı   10 
 b) El ile   35 
 639   131   Termik santral kazanı dairesinin revizyonu   12 
 640   132   Termik santral kömür kanallarının onarımı   12 
 641   133   Tıbbi cihazların parçalı peryodik bakım onarımı   12 
 642   134   Toraks cihazının opsiyonunun kullanıma açık hale getirilmesi   12 
 643   135   Torna-makine spiral freze işi   7 
 644   136   Ultra saf su sistemi   8 
 645   137   Ulusal marker hatları izolasyonu (Rafineri)   10 
 646   138   Yangın söndürme sistemi (tesisat, elektrik komple)   9 
 647   139   Yangın söndürme sistemlerinin dolumu ve bakım, onarımı   12 
 648   140   Yangın söndürme tüpü bakım ve dolumu   12 
 649   141   Yüksek hızlı tren hatlarında manyetik yöntem ile tahribatsız nötr sıcaklığının bulunması (muayene ve rapor işleri dahil)   10 
 650   142   Zip line yapımı   9 
 XIV - NAKLİYE İŞLERİ 
 651   1   Kargo dağıtım (nakliye)   7 
 652   2   Nakliye  
 a) Binek hayvan ile   20 
 b) El arabası ile   30 
 c) Her türlü motorlu araçla    4 
 653   3   Personel taşımacılığı ( her türlü servis taşımacılığı)   6 
 XV - PROJE - HARİTA YAPIMI - MÜŞAVİRLİK 
 654   1   Amenejman plan yapımı   10 
 655   2   Aplikasyon çalışmaları 
 a) Total station ve distomat ile   7 
 b) Takometre ve nivo ile   14 
 656   3   As-built proje yapımı   8 
 657   4   Bilgi sistemi veri tabanı oluşturulması   12 
 658   5   CBS (Coğrafi Bilgi Sisteminin) ‘nin işlenmesi   10 
 659   6   Envanter çıkarılması   10 
 660   7   Fotokopi, ozalit çekilmesi   7 
 661   8   Harita, plan, kamulaştırma ve kadastro işleri (bilgisayarla)    10 
 662   9   Her türlü maden ve toprağın analizlerinin yapılması ve raporlama   10 
 663   10   İmar Kanununun 18. maddesine göre şuyulandırma yapılması   10 
 664   11   İş sağlığı ve iş güvenliği hizmet alımı işleri   11 
 665   12   Kamera çekimi yapılması (drone, omuz veya sabit kamera ile)   6 
 666   13   Mimari maket yapımı 
 a) Elle   20 
 b) 3D yazıcı ile   12 
 667   14   Müşavirlik, mühendislik-kontrollük hizmetleri   10 
 668   15   Navigasyonlu yol verisi üretimi   12 
 669   16   Panaromik ve benzeri yapılarla üç boyutlu çalışma (resim, foto, ses, CD)   13 
 670   17   Personel eğitimi ve seminerler (her türlü)   10 
 671   18   Proje yapımı (bilgisayarla)   12 
 672   19   Röleve projesi yapılması   15 
 673   20   Sürücü-pilot uçuş eğitimi   10 
 674   21   Tarihi eserlerin veya binaların (Camii, medrese, saray v.b) minyatür modellerinin yapılması (bilgisayarla modelleme yaparak ve CNC tezgah kullanılarak)   12 
 675   22   Tapu-kadastro pafta ve teknik arşiv verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması   12 
 676   23   Taşınmaz mal değerlendirilmesi   10 
 677   24   Üç boyutlu lazer tarayıcı ile cephe ve sokak ölçüm ve dökümantasyon yapılması   7 
 XVI - SAĞLIK İŞLERİ 
 678   1   Metal destekli tek parça kron-köprü yapılması (seramik)   14 
 679   2   Metal kaideli tam ve bölümlü protez yapılması (iskelet)   18 
 680   3   Akrilik tam protez ve bölümlü protez yapılması   15 
 XVII - TESİS İŞLETME  
 681   1   AG-OG Elektrik tesisi-şebekesi bakım onarım ve işletilmesi 
 a) Malzeme idareden   20 
 b) Malzemeli   15 
 682   2   Hava Alanının yap işlet devret modeli ile yapıldıktan sonra, bakımı ve işletilmesi   15 
 683   3   İçme suyu, atık su arıtma tesisi bakım, onarım ve işletmesi   15 
 684   4   Kablo TV. hizmetleri tesisi bakım onarım ve işletilmesi 
 a) Malzeme idareden   20 
 b) Malzemeli   15 
 685   5   Otomasyonlu sistemlerin bakım, onarım ve işletmesi   15 
 686   6   Trafik Sinyalizasyon bakım onarım ve işletmesi 
 a) Malzeme idareden   20 
 b) Malzemeli   15 
 687   7   Trafo merkezi bakım onarım ve işletmesi 
 a) Malzeme idareden   20 
 b) Malzemeli   15 
 XVIII - TERZİLİK İŞLERİ 
 688   1   Ayakkabı, bot v.b imalatı   12 
 689   2   İşçi gücü ile terzilik işi   35 
 690   3   Konfeksiyon (fabrikasyon üretim)   7 
 691   4   Makine ile terzilik işi (ölçü ve prova yapılarak)   15 
 692   5   Tarihi halı ve kilimlerin restorasyonu (temizlik, bakım ve her türlü onarım işleri)   20 
 XIX - TÜNEL İNŞAATI - METRO İNŞAATI  
 693   1   Metro inşaatı (komple)   6 
 694   2   Tünel - Metro inşaatı katener sistemi   7 
 695   3   Tünel - Metro sinyalizasyon   6 
 696   4   Tünel - Metro mekanik ve havalandırma tesisatı   8 
 697   5   Tünel inşaatı (herşey dahil) 
 a) 10 m2 den büyük kesitli   5 
 b) 10 m2 den küçük kesitli   9 
 XX - YEMEK 
 698   1   Hazır paket halinde kahvaltılık ve kumanya temini ve dağıtımı   10 
 699   2   Sıcak yemek yapılması ve dağıtılması 
 a) Bulaşık yıkaması dahil   15 
 b) Bulaşık yıkaması hariç   12 
 700   3   Fırında ekmek yapılması (fırın idare malı)   17 
 XXI - YOL - DEMİRYOLU (Alt Temel, temel, stabilize, asfalt, bordür, kaldırım, sanat yapıları, dekapaj, kazık, köprü, tahkimat, trafik levhaları, sinyalizasyon)  
 701   1   Adım taşı ile kaplama yapılması   10 
 702   2   Alt temel, temel malzemesi temini (ocaktan taş çıkarma, konkasörle taşıma, konkasörde kırılma dahil)   6 
 703   3   Alt temel, temel malzemesi ve stabilize işleri (hazırlama, çıkarma, nakli, figüre, serme, sulama sıkıştırma)   4 
 704   4   Arazözle sulama (yol inşaatında)   4 
 705   5   Arnavut kaldırımı döşenmesi (kesme taş)    20 
 706   6   Asansörlü veya yürüyen merdivenli yaya alt geçidi yapımı   7.5 
 707   7   Asfalt frezelenmesi-eski asfalt sathının makine ile çizilmesi   6 
 708   8   Asfalt kaplama işleri 
 a) Tüm malzeme İdareden   8 
 b) Yalnız bitüm veya yalnız agrega İdareden   6 
 c) Sathi kaplama, road-mix, premix, sıcak karışım ve beton asfalt kaplama (komple)   4 
 709   9   Asfalt mıcırı temini (ocaktan taş çıkarma, konkasöre taşıma, konkasörde kırılma dahil)   6 
 710   10   Asfalt plenti alt yapı inşaatı (betonlama)(normal beton) (satın alınan hazır beton hariç)   9 
 711   11   Asfalt sökülmesi (makineli)   6 
 712   12   Asfalt tesisleri için kızgın yağ kazanı yapımı ve montajı   10 
 713   13   Asfalt yama robotu ile asfalt yama yapılması 
 a) Asfalt idareden   12 
 b) Asfalt yükleniciye ait   5 
 714   14   Asfalt yama yapılması  
 a) Malzemeli    7 
 b) Malzemenin tamamı idareden    15 
 c) İdarece yalnız bitüm veya yalnız agrega verilirse    11 
 ç) Malzemeli (el ile)   15 
 d) Malzemenin tamamı idareden (el ile)   20 
 e) Malzemeli (kısmen makineli kısmen el ile)   12 
 715   15   Asfalt yüzeye baskı ile desen yapılması 
 a) Boyanması dahil (malzeme yükleniciye ait)   8 
 b) Boyanması dahil (malzeme idareden)   10 
 c) Boyanması hariç (malzeme yükleniciye ait)   6 
 ç) Boyanması hariç (malzeme idareden)   8 
 716   16   Asma köprü inşaatı(Kara ve demiryolu taşıt köprüsü (altyapı-üstyapı, zemin iyileştirilmesi dahil bağlantı yolları hariç))   7 
 717   17   ASR (Alkali Silika Reaktivitesi) Özel bir kil, kum, su ve çimento karışımı ile mevcut beton yüzeyinin kaplanması   9 
 718   18   Balast temini (kırma ve nakliye dâhil)   6 
 719   19   Beton (demirsiz, demirli, tesviye betonu, şap vb.)   9 
 720   20   Beton bordür, büz, parke imali (İdare malı tesislerde imal edilirse) 
 a) Malzeme yükleniciye ait   10 
 b) Malzeme İdareden    25 
 721   21   Beton bordür, büz, parke imali, prefabrik baca imali (malzeme yükleniciye ait)   5 
 722   22   Beton kırılması  
 a) Makine ile   6 
 b) El ile   30 
 c) Kompresör ile   20 
 723   23   Beton yüzeyine dış etkenlere karşı koruyucu kür maddesi püskürtülmesi   6 
 724   24   Bisiklet yolu yapılması   10 
 725   25   Blokaj yapılması 
 a) El ile   17 
 b) Makine ile   6 
 c) Malzeme idareden el ile   30 
 ç) Malzeme idareden makine ile   8 
 726   26   Bordür döşenmesi (her türlü) 
 a) Malzemeli   9 
 b) Bordür idareden   25 
 c) Malzemelerin tümü idareden   30 
 ç) Makine ile bordür döşenmesi   7 
 727   27   Bordür, parke sökülmesi (kullanılmak üzere sökülenler)   18 
 728   28   Cadde ve sokaklara levha yapımı ve montajı   10 
 729   29   Cadde ve sokakların baca ve ızgara kapaklarının yükseltilmesi (malzeme idareden)   12 
 730   30   Çelik köprüler ve çelik imalatların kumlama yapılması ve boyanması   10 
 731   31   Çığ tehlikesi için çelik köprü yapımı    9 
 732   32   Çiçek potu yapılması (konstrüksiyonu dahil)   9 
 733   33   Çim taşı döşenmesi   18 
 734   34   CTP yok kenar dikmesi temini ve montajı   9 
 735   35   Dekapaj, kazı yapılması 
 a) El ile (10.000 m3 e kadar elle) (10.000 m3 ten fazlası makineli kazı % 4)   30 
 b) Komprösörle delik açma ve dinamitle patlatma   10 
 c) Makineli kazı yapılması ve nakliyesi   4 
 736   36   Demiryolu deplasesi yapılması   9 
 737   37   Demiryollarında alüminotermit ray kaynağı yapılması   7 
 738   38   Demiryollarında buraj yapılması 
 a) Makineli   6 
 b) El ile   30 
 739   39   Demiryollarında hemzemin geçitlerde elektrikli otomatik bariyer yapılması   9 
 740   40   Demiryollarında makas imalatı   7 
 741   41   Demiryollarında YHT ve lokomotif anti-patinaj sistemi için kum dolum tesisi   9 
 742   42   Demiryolu hattının bakım onarımı (makineli)   10 
 743   43   Demiryolu raylarının kaynak yapılması (makineli)   6 
 744   44   Demiryolu travers ve ray döşenmesi (makineli) 
 a) Malzeme idareden   8 
 b) Malzemeli   6 
 745   45   Dere ıslahında makineli kazı   3 
 746   46   Devlet Demiryollarında eski dübellerin sökülerek yerlerine yeni dübellerin montajı   18 
 747   47   Dolgu malzemesi temini ve nakli işi (stabilize, toprak)   4 
 748   48   Dolgu yapılması ve sıkıştırılması 
 a) İşçi ile (malzeme temini dahil)   17 
 b) Makine ile   4 
 749   49   Dolomit taşı temini ve döşenmesi   17 
 750   50   Döşeli raylarda yeniden profil vermek için frezeleme-taşlama   10 
 751   51   Elastik genleşme derzi yapımı (yeni)   6 
 752   52   Elektronik trafik bilgilendirme ve ikaz sistemi   7 
 753   53   Finişerle dökülen her türlü beton   4 
 754   54   Fonolit – doğal taş plakaların döşenmesi   10 
 755   55   Fore kazık, betonarme çakma kazık, jetgrout, çelik çakma kazık   6 
 756   56   Fore kazık, betonarme çakma kazık, jetgrout, çelik çakma kazık (idare malı malzeme)   15 
 757   57   Geçici köprü (yüzer ayaklar üzerine kurulmuş)   6 
 758   58   Görme engelliler için yol yapılması   10 
 759   59   Greyderle reglaj yapımı   4 
 760   60   Grovak malzeme çıkarılması temini ve serilmesi   4 
 761   61   Harçsız taş duvar inşaatı (kuru duvar)   15 
 762   62   Hasarlı otoyol korkuluklarının demontajı tamiri ve montajı   16 
 763   63   Hemzemin geçitlerde kauçuk kaplama (plastik-kaplama)   7 
 764   64   Hidrolik sistemli yol bariyeri yapılması   8 
 765   65   İdare malı taş ile kargir duvar yapılması   22 
 766   66   İnce yonu taşı ile yol kaplaması yapılması   12 
 767   67   İstinat duvarı derz yapılması (kargir duvar)   18 
 768   68   İstinat duvarı onarımı 
 a) Beton veya betonarme    9 
 b) Kargir (duvar temel kazısı hariç)   20 
 769   69   İstinat duvarları inşaatı 
 a) Geogrid   7 
 b) Kargir (duvar temel kazısı hariç)   20 
 c) Betonarme (herşey dahil)   7 
 770   70   Jeogridli su toplama çukuru   6 
 771   71   Karayollarında ses bariyeri yapımı   9 
 772   72   Karla ve buzla mücadele (makine müteahhide ait)   6 
 773   73   Kavşak tanzimi, orta refüj teşkili (normal beton) (satın alınan hazır beton hariç)   9 
 774   74   Kaya dolgu işleri (tahkimat) 
 a) İstifli   8 
 b) İstifsiz   6 
 775   75   Kaya ıslahı- Enerji kırıcılı bariyer (kaya yuvarlanmasına karşı)   9 
 776   76   Kaya zeminde makine ile 10 m2 den büyük depo (Zirai mahsül vb. ürünleri saklamak için) açılması   5 
 777   77   Kayar kalıplı beton finişeri ile bordür veya tretuvar dökülmesi   4 
 778   78   Kırılmış temel malzemesi ile temel yapımı (idare malı)   5 
 779   79   Köprü genleşme derzi yenileme   7 
 780   80   Köprü ve viyadük inşaatı (alt yapı, üst yapı, zemin iyileştirilmesi dahil) 
 a) Betonarme   7.5 
 b) Çelik   8 
 c) Kargir (duvar temel kazısı hariç)   20 
 781   81   Köprü korkuluk temizliği, yıkanması (arazöz, motopomp ve işçi ile)   10 
 782   82   Köprülü kavşak inşaatı (Her şey dahil)   7 
 783   83   Köprü mesnet bandı   7 
 784   84   Köprü onarım işi  
 a) Betonarme   8 
 b) Kargir (duvar temel kazısı hariç)   20 
 785   85   Köprü tabliye onarımı işi (tabliye kaldırma işlemi dahil)   10 
 786   86   Köprü, menfez içi temizliği 
 a) İşçi ile   35 
 b) Makine ile   6 
 787   87   Köprüde prefabrik mesnetler, kirişler   7 
 788   88   Köprülerde gabion tel kafesle tahkimat ve şüt yapılması   10 
 789   89   Kuru eşik duvar yapılması   12 
 790   90   Laboratuvar deneyleri ve rapor   10 
 791   91   Makine ile derz açılması ve dolgusu   6 
 792   92   Makine ve ekipman yükleniciye ait olmak ve m3, ton, m2 olarak ölçülemeyen gün-saat olarak tespiti yapılıp ödeme yapılan bilumum işler   4 
 793   93   Makineli kazı yapılması ve çıkan kazının dolgu malzemesi olarak kullanılması    4 
 794   94   Mayın Temizleme ( makine ve el ile)   17 
 795   95   Mıcır, alttemel ve temel malzemesinin yıkanması (makine ile)   4 
 796   96   Nebati toprak temizliği (dozer ve greyder ile)   4 
 797   97   Ocaktan taş çıkarmak (kompresör ve patlayıcı madde ile)   6 
 798   98   Oto yol korkuluk montajı (makineli)   6 
 799   99   Oto yol korkuluk montajı (makineli) (malzeme idareden)   15 
 800   100   Oto yol korkulukları demontajı (hasarlı)   9 
 801   101   Parke ile kaldırım ve yol yapımı 
 a) İnsan gücü ile (malzemeli)   18 
 b) Parke döşeme makinesi ile (malzemeli)   10 
 c) Malzemenin tümü İdareden   30 
 ç) Parke veya bordür taşı idareden   25 
 d) Parke taşı (kilitli) (malzemeli)   18 
 e) Beton küp taş   20 
 802   102   Pere yapılması 
 a) Kuru   12 
 b) Harçlı   15 
 803   103   Peronbej yapılması (TCDD)   9 
 804   104   Prefabrik betonarme yol korkuluğu imali ve montajı   7 
 805   105   Prefabrik betonarme oto bariyer imali ve montajı    7 
 806   106   Refüj, yol bordürü döşenmesi   9 
 807   107   Renkli dere taşı temini ve serilmesi   12 
 808   108   Sabit asfalt tankları, boru yapımı ve izolasyon işleri   10 
 809   109   Sanat yapıları (betonarme, menfez, baks) (demir, dolgu, kalıp, beton dahil) (sanat yapısı kazısı, taş dolgu, satın alınan hazır beton, kargir inşaat, parke döşenmesi, yüklenicinin kendi beton santralinde ürettiği beton hariç)   9 
 810   110   Sifon yapılması (münferit inşa edilirse)   10 
 811   111   Sinyalizasyon tesisi    7 
 812   112   Sokak temizliği, çöp toplanması ve nakli (işçi ile yükleme)   25 
 813   113   Stabilizasyon (kireç, çimento v.b karıştırılarak) yapılması   4 
 814   114   Süpürge, vakumlu makine ile caddelerin süpürülmesi ve nakli    6 
 815   115   Şevlerde zemin hareketlerinin izlenmesi için inklinometre cihazının yerleştirilmesi   8 
 816   116   Taraklı mozaik   18 
 817   117   Tarihi köprü restorasyonu (Köprü dışındaki diğer işler (dolgu, tahkimat v.b) kendi değerinden değerlendirilecek) 
 a) Taş köprü   15 
 b) Betonarme   10 
 818   118   Tarihi köprü temellerinin mini kazıklarla iyileştirilmesi   6 
 819   119   Taş kırma işleri (makineli)    6 
 820   120   Taş kolon (zeminin betonla güçlendirilmesi)   6 
 821   121   Tıbbi ve katı atıkların toplanması, nakli ve bertaraf edilmesi (işçi ile)   25 
 822   122   Trafiğe kapalı alanlarda yerlere kompozit deck elemanları ile kaplama yapılması   10 
 823   123   Trafik bilgi ve işaret levhası yapımı   10 
 824   124   Trafik güvenliğinin sağlanması (yol inşaat çalışmalarında) işçi ile   30 
 825   125   Trafik işaret levhalarının bakım ve onarımı   12 
 826   126   Trafik levhaları için direk yapımı ve montajı    10 
 827   127   Trafik levha ve direklerin montajı (idare malı)   20 
 828   128   Tretuvar sökümü (makineli)   6 
 829   129   Tretuvar yapımı 
 a) Beton (satın alınan hazır beton hariç)   9 
 b) Karo, andezit, granit, mermer vs.    10 
 830   130   Tretuvarlarda bordür v.b imalatların işaretleme amacıyla boyanması   15 
 831   131   Trimer makinesi ile asfalt kazısı   6 
 832   132   Yaya üst geçit köprüsü inşaatı 
 a) Asma yaya üst geçit köprüsü   8 
 b) Yürüyen merdivenli veya asansörlü çelik yaya üst geçit köprüsü   8 
 c) Betonarme yaya üst geçit köprüsü (prefabrik kirişli)   7.5 
 ç) Çelik konstrüksiyon yaya üst geçit köprüsü   9 
 833   133   Yatay delgi makinesi ile karayolu ve demiryolu altından boru geçirilmesi   6 
 834   134   YHT hattına ve karayoluna prefabrik kar siperi montajı - tel çit   9 
 835   135   YHT setlerinin kışın yürüyen aksamı altında biriken buzun eritilmesi ve buz tutmasının önlenmesi amacıyla kurulan buz önleme ve eritme sistemi   7 
 836   136   Yol betonlama veya saha betonlaması (her şey dahil) 
 a) Yüklenicinin kendi beton santralinde ürettiği beton ile   7 
 b) Satın alınan hazır beton ile   5 
 837   137   Yol bakım onarımı  
 a) Beton yollarda (satın alınan hazır beton hariç)   9 
 b) Stabilize yollarda   4 
 c) Asfalt yollarda   7 
 838   138   Yol hendek reglajı ve bakımı (makineli)   4 
 839   139   Yol ısıtma sistemi (elektrikli)   6 
 840   140   Yol inşaatı (toprak işleri, üst yapı, stabilize asfalt dahil) (sanat yapıları hariç)   4 
 841   141   Yol kenarlarına kar direkleri dikilmesi   9 
 842   142   Yol şevlerine kafes tel yapılması (hasır çelik gibi)   6 
 843   143   Yol yaklaşım sınırında shotgrid yapılması (püskürtme beton, barbakan hasır çelik dahil)   6 
 844   144   Yol yaklaşım sınırında tel örgü yapılması    9 
 845   145   Yollara yol boyası ile çizgi çekilmesi 
 a) Makineli   6 
 b) Malzeme İdareden (makineli)   15 
 846   146   Yollarda çift kompenantlı boya ile yaya geçitleri, yavaşlama uyarısı,şerit çizgileri, standart ok ve yazıların çizilmesi (el ile) (malzeme yükleniciye ait)   15 
 847   147   Yollarda ulaşım etüdleri yapılması 
 a) Makineli   10 
 b) El ile   20 
 XXII - YÜKLEME - BOŞALTMA 
 848   1   Buğday, arpa vs. yükleme boşaltma (makine ve elektrik İdareden)   15 
 849   2   Çay yükleme 
 a) Bant ile   7 
 b) El ile   25 
 850   3   Çimento fabrikasında band ile torba çimento yükleme    7 
 851   4   Pancar yükleme (makine ve elektrik İdareden)   15 
 852   5   Şeker pancarı vb. boşaltma işi (makine İdareden, mazot müteahhitten)   12 
 853   6   Şeker pancarı yükleme ve nakliyesi   5 
 854   7   Tütün yükleme ve nakli (boşaltma İdareden)   15 
 855   8   Yükleme, boşaltma (tuğla, kiremit, torba çimento vb. malzemelerin işçi ile)   30 
 856   9   Yükleme, boşaltma (elevatör vb. ile)   7 
 857   10   Yükleme, boşaltma (makine ile demir, profil, paket halinde tuğla, parke, betopan, saç, font, çelik, PVC boru, PE boru, mermer, pirinci, perlit, gaz beton)   7 
 858   11   Yükleme boşaltma, toz çimento (kompresörle)    6