Pratik Bilgiler
Asgari İşçilik Oranları


Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ

(2023) Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


  ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI LİSTESİ  
  Tebliğ Sıra No     İş Kolu Sıra No     İŞ KOLU     Asgari İşçilik Oranı (%)  
 I - AĞAÇ - BAHÇE - ORMAN - PARK 
 1   1   Ağaçlık alanlara bubbler sulama sistemi kurulması   9 
 2   2   Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil)  
   a) Makineli   7 
 b) Makinesiz   30 
 3   3   Ağaç dikimi (makineli)    10 
 4   4   Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dahil)
   a) Makineli   10 
 b) Makinesiz   20 
 5   5   Ağaç veya fidan sökümü (makineli)    6 
 6   6   Ağaçlandırma alanlarının sulanması (makineli - tanker)    6 
 7   7   Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü 
   a) Makineli   10 
 b) Makinesiz   30 
 8   8   Ağaçtan kozalak toplama   35 
 9   9   Arazi hazırlığı (fidan üretim işlerinde) (makineli)    6 
 10   10   Arazi sulama (cebri sulama)    30 
 11   11   Arazi sulaması 
   a) Motopomp ve boru ile   10 
 b) Yağmurlama sistemi ile   9 
 12   12   Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti (makineli) (fosseptik, içme suyu, kanalizasyon ve elle taş toplama hariç)    6 
 13   13   Araziden taş toplama 
   a)İnsan gücü ile   35 
 b) Makine ile   10 
 14   14   Aşı çalışması   30 
 15   15   Bakım (fidan üretim çalışmalarında)  
   a) Makineli   10 
 b) Makinesiz (arazözle sulama hariç)    35 
 16   16   Bank ve çöp kovası imalat ve montajı   9 
 17   17   Biçerdöver ile hasat   8 
 18   18   Bitkisel peyzaj işleri (bakım hariç)    10 
 19   19   Budama işi 
   a) Makas, testere vs.   35 
 b) Makineli   10 
 20   20   Çalı veya çiçek dikimi 
   a) Çalı veya çiçek yükleniciye ait ise   9 
 b) Çalı veya çiçek İdarece verilir ise   30 
 21   21   Çim ekilmesi (püskürtme yöntemi ile)    6 
 22   22   Çobanlık hizmetleri, hayvan bakımı   30 
 23   23   Diri örtü temizliği - yangın ve emniyet yolu - toprak işleme (makineli)    6 
 24   24   Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi)  
   a) Makineli   10 
 b) Makinesiz   35 
 25   25   El ile hasat yapılması   30 
 26   26   Fidan dikilmesi
   a) Fidanların müteahhitçe temin edilmesi halinde   9 
 b) Fidanların İdarece verilmesi halinde (Tarım ve Orman Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar)    30 
 27   27   Fidanların araziye dağıtımı   25 
 28   28   Fidanlık bakım işi (arazözle sulama hariç)    35 
 29   29   Futbol sahası ve diğer alanların çimlendirilmesi işi (doğal çim)    15 
 30   30   Galvanizli tel eşik yapılması (terasta)    9 
 31   31   Gübreleme 
   a) Makineli   6 
 b) El ile   16 
 c) El ve makine ile   11 
 32   32   Halı veya suni çim döşenmesi (futbol sahalarına) (alt yapısı hariç)    12 
 33   33   Hayvan gölgeliği yapımı (ahşaptan)    15 
 34   34   Hayvan kaşınma kazığı (antiseptik gres yağlı)    15 
 35   35   Hobi bahçesi inşaatı   12 
 36   36   İlaçlama 
   a) İşçi ile (sırt pülverizatörü ile)  20 
 b) Uçak, helikopter, termal fog, ULV, ekolojik atomizer ile   8 
 37   37   Lunaparklarda her türlü eğlence oyun grupları temin ve montajı (hız treni, döner dolap vb.)    8 
 38   38   Mesire alanı yapılması (her şey dahil)    10 
 39   39   Mısır kurutma ve depolama işlerinde 
   a) Depo kiralama   4 
 b) Mısır kurutma   7 
 c) Yükleme - boşaltma   7 
 40   40   Orman ve arazi alanlarında gübre, humusun el ve makine ile toplanması (el ve makine oranları belli değilse)    17 
 41   41   Orman ürünlerinin depoda istifi (makineli)    7 
 42   42   Ormanda boylama ve mesaha ölçümü işi   15 
 43   43   Ormanlarda sıklık, bakım hizmeti işleri   10 
 44   44   Ot - saman - sap balyalama işi (makineli)    10 
 45   45   Ot alma - ot biçilmesi fidan diplerinin çapalanması (makinesiz)    35 
 46   46   Ot biçilmesi ve çim biçilmesi (makineli)    10 
 47   47   Pamuk balyalama (presleme) , pamuk çiğitlerinin ayrılması, depolanması ve sevk için vasıtaya yüklenmesi   10 
 48   48   Park alanlarının sulanması, cadde ve sokakların yıkanması (makineli)    6 
 49   49   Park inşaatı 
   a) Donanımlı parklar (içerisinde aquapark, lunapark, havuz, restoranlar vb. bulunan)    10 
 b) Semt parkları   11 
 50   50   Park, refüj ve caddelerdeki yeşil alanların sulanması (elle, hortumla)    30 
 51   51   Parklarda kauçuk kaplama yapılması 
     a) Rulo kauçuk ile   7 
     b) Karo kauçuk ile   10 
     c) Dökme kauçuk ile   11 
 52   52   Parklarda minyatür heykel, büst yapılması   15 
 53   53   Parklarda oyun grupları   9 
 54   54   Parklarda ve benzeri yerlerde kullanılmak üzere kamelya, bank vb. imalatların temini ve montajı 
   a) Ahşap ve demirden imal edilmiş   11 
 b) Kompozit malzemeden imal edilmiş   7 
 55   55   Repikaj (tüp ve kap doldurma) (fidan üretim çalışmalarında)    35 
 56   56   Rulo çim temini ve serilmesi   12 
 57   57   Sıvat yapımı   9 
 58   58   Silaj taşıma ve silaj çiğnenmesi (mısır çiğneme - makine kepçe vb.)    7 
 59   59   Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında)  
   a) İşçi ve makineli   25 
 b) Makineli   15 
 60   60   Su taşkınını önlemek için çuvallara taş, kum doldurarak sedde yapılması   20 
 61   61   Süt sağımı 
   a) Makineli   6 
 b) Makinesiz   30 
 62   62   Şelale inşaatı (yapay kaya ile)    10 
 63   63   Teraslama 
   a) Makineli (buror teras ve gordiyo şeklinde toprak işleme ve tel örgü dahil)    10 
 b) Makinesiz   30 
 64   64   Tohum çıkarma (fidan üretim çalışmalarında) (makinesiz)    30 
 65   65   Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında)  
   a) Makineli   10 
 b) Makinesiz   30 
 66   66   Yanık orman sahası örtü temizliği 
   a) İnsan gücüyle   30 
 b) Makine ile - buldozer, greyder vs.   6 
 67   67   Yeşil alanların bakımı (sulama, çapalama, çimlerin biçilmesi)  20 
 II - AKARYAKIT - DOĞALGAZ - PETROKİMYA - RAFİNERİ 
 68   1   Akaryakıt, Lpg, Lng depolama tankları tesisi   9 
 69   2   Akaryakıt ham petrol dolum ve boşaltım tesisi (komple)    9 
 70   3   Akaryakıt pompa istasyonu inşaatı   9 
 71   4   Akaryakıt tankları katodik koruma   9 
 72   5   Doğalgaz boru hattı şehir içi (malzemeli) (her türlü imalat dahil - servis hattı hariç)  8 
 73   6   Petrol, içme suyu ve doğalgaz arama ve üretim sondaj kuyuları için lokasyon imalatlarının yapılması (komple)    6 
 74   7   Rafineri asit ve kostik sahalarının anti asit malzeme ile kaplanması   12 
 75   8   Rafineri hatlarında donmayı önleyici elektrikli ısıtma sistemi montajı   10 
 76   9   Rafineri tank gövde saç değişimi (kumlama boya dahil)    12 
 77   10   Rafineri ve petrokimya tesisleri   9 
 78   11   Şehir içi doğalgaz abone bağlantı hattı, servis hattı (her türlü imalat dahil)    10 
 79   12   Şehirler arası akaryakıt boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli) (her türlü imalat dahil)    6 
 80   13   Şehirler arası doğalgaz boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli) (her türlü imalat dahil)    6 
 81   14   Şehirler arası ham petrol boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli) (her türlü imalat dahil)    6 
 82   15   Şirketlere boru hattı satış sistemi kapasite artırımı - rafineride   10 
 III - BARAJ - GÖLET - SULAMA
 83   1   Baraj onarımı
   a) Beton (komple)    7 
 b) Kaya dolgu baraj (komple)    5 
 c) Toprak dolgu (komple)  5 
 84   2   Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı
   a) Beton baraj komple (dolgu - tünel - dolu savak)    6 
 b) Kaya dolgu baraj komple (dolgu - tünel - dolu savak)    5 
 c) Toprak dolgu baraj komple (dolgu - tünel - dolu savak)    5 
 85   3   Çamurla tıkalı çelik boruların basınçlı su ile temizlenmesi  8 
 86   4   Dolu savak inşaatı (münferit)    6 
 87   5   Güneş enerjisi ile çalışan sulama sistemi   7 
 88   6   Hayvan içme suyu tesisi (her şey dahil)    8 
 89   7   HES inşaatı (Regülatör, iletim hattı, yükleme havuzu, denge bacası, cebri boru, santral binası ve tribün - jenaratör temin ve montajı)    
   a) İletim hattı beton kanal (Regülatör ve tribün - jenaratör temin ve montajı hariç)    9 
 b) İletim kanalı beton veya kesit alanı 10 m² den küçük tünel (her şey dahil)    8 
 c) İletim kanalı boru veya kesit alanı 10 m² den büyük tünel (her şey dahil)    7 
 90   8   HES projelerinde jeneratör, türbin temin ve montajı (münferit)    6 
 91   9   Hidromekanik teçhizat imal ve montajı (kapak, cebri boru vb.)    9 
 92   10   Regülâtör inşaatı (komple)    6 
 93   11   Riprap yapılması (barajlarda su tarafına yapılan istifsiz kaya dolgu)    6 
 94   12   Su seviyesi ölçüm sistemi (limnigraft sistemi)    6 
 95   13   Sulama kanalı akedük (su köprüsü) yapımı   7 
 96   14   Sulama kanalları elle temizliği 
   a) Ana kanal temizliği   30 
 b) Yedek kanallar (kısmen işçi kısmen makineli)    17 
 97   15   Sulama kanalları temizliği (makineli)    4 
 98   16   Sulama tesisi sifon yapılması   10 
 99   17   Sulama tesisi veya kanalı inşaatı 
   a) Hafriyat, boru, dolgu dahil borulu sistem   8 
 b) Klasik sistem - dikdörtgen - trapez kesitli - beton (hafriyat hariç) (beton finişeri ile yapılan kanal kaplama betonu hariç)    9 
 c) Prefabrik elemanlarla yapılan kanalet sistemi   6 
 Ç) Sprinkler sistem, damlama sistemi ve yağmurlama sistemi   9 
 D) Center pivot sulama sistemi   9 
 100   18   Şişme lastikten baraj ve dolu savak inşaatı (Rubber dam) (komple)    6 
 IV - BİNA (Fabrika, Endüstri Tesisleri, Teknolojik Yapılar, Silo, TV ve Su Kuleleri, Spor Tesisi, Garaj, Otopark, Cami, Minare, Dekorasyon, Eski Eser vb.) 
 101   1   Aerodinamik laboratuvar inşaatı  9 
 102   2   Açık hava müzesi teşhir alanı düzenlenmesi işleri (hazır beton hariç)    8 
 103   3   Açık spor sahası yapılması (basketbol ve voleybol kullanım amaçlı)    9 
 104   4   Ahşap döşemenin sistre yapılması (boya dahil)    10 
 105   5   Ahşap kaplama işi   11 
 106   6   Ahşap palet tamiri   15 
 107   7   Ahşap palet yapımı   15 
 108   8   Ahşap parke yapılması   15 
 109   9   Ahşap yapı karkası   15 
 110   10   Ahşap yapı karkaslı sundurma yapılması   13 
 111   11   Akrilik antiskid zemin kaplama   10 
 112   12   Akustik panel duvar kaplaması   10 
 113   13   Alabalık üretim istasyonu inşaatı   9 
 114   14   Alçıpan duvar   7 
 115   15   Alçıpan, taşyünü vb. asma tavan yapılması   10 
 116   16   Alüminyum camekân veya asma tavan yapımı   12 
 117   17   Alüminyum doğramadan pencere yapımı   12 
 118   18   Alüminyum giydirme dış cephe yapımı  12 
 119   19   Amblem işi (bina iç ve dış cephelerine)  10 
 120   20   Anahtar, kapı kolu, menteşe, kilit, vasistas, ispanyolet vs.   9 
 121   21   Andezit plak taş döşenmesi ve benzer işler 
   a) Malzeme yükleniciye ait   10 
 b) Taş İdareden   25 
 c) Tüm malzeme İdareden   30 
 122   22   Anıt mezar inşaatı   10 
 123   23   Antik parke taşı döşenmesi   20 
 124   24   Asansör bakım, onarım ve revizyonu  12 
 125   25   Asansör yapımı (insan, yük ve engelli)    7 
 126   26   Asma germe membran işleri   9 
 127   27   Atış poligonu yapılması   9 
 128   28   Atletizm pisti sentetik kaplama işi (altyapı hariç)    10 
 129   29   ATM kabini yapılması   9 
 130   30   Banka şubesi tadilatı (dekorasyon, tamirat)    13 
 131   31   Banko ve dolap vb. işleri   10 
 132   32   Baskı beton yapılması   8 
 133   33   Bayrak direği yapılması (boya dahil)    10 
 134   34   Beton, kalıp, iskele, betonarme demiri (münferit)  
   a) Malzeme yükleniciye ait   9 
 b) Malzeme İdareden   30 
 135   35   Betonarme karkas inşaat (inşaat - mekanik - elektrik komple)    9 
 136   36   Bilgi teknolojisi alt yapı inşaatı  9 
 137   37   Bina cephesine reklam   10 
 138   38   Bina dış cephesinin mantolanması (strafor - foam board tipi malzeme vs.) (sıva ve boya dahil)    13 
 139   39   Bina ve çevre temizliği yapılması (malzeme yükleniciye ait)  
   a) Makineli   10 
 b) Makinesiz   30 
 140   40   Binanın kaba inşaatı (karkas, çatı ve duvarlar)  7 
 141   41   Binalara poliüretan dış cephe kaplaması yapılması  12 
 142   42   Binalarda kat silmesi (dış cephede kat aralarına dekoratif kaplama) yapılması   10 
 143   43   Binalarda iç ve dış cam temizliği   35 
 144   44   Binaların laboratuvar ve deprem performans analizlerinin yapılması   10 
 145   45   Boya, badana ve sıva yapılması (münferit)    15 
 146   46   Brülör tesisatı   7 
 147   47   Brülör tesisatı onarımı   10 
 148   48   Buz pateni pisti yapımı (kapalı alan)    9 
 149   49   Cam takılması işi (cam temini ve takılması)    10 
 150   50   Cam filmi kaplanması   7 
 151   51   Cam tuğla örülmesi (cam tuğla temini ve örülmesi)    10 
 152   52   Cami inşaatı   10 
 153   53   Cami minaresi inşaatı 
   a) Betonarme   9 
 b) Saç, demir konstrüksiyon   10 
 c) Tuğla   16 
 Ç) Yontma taşı   16 
 154   54   Cami şadırvan - çeşme inşaatı   10 
 155   55   Cila yapılması 
   a) Fırça ve rulo ile   15 
 b) Makine ile   7 
 156   56   Çamaşırhane tesisatı onarımı   8 
 157   57   Çatı yağmur iniş ve olukları temizliği   30 
 158   58   Çatı yağmur olukları temini ve montajı 
   a) PVC malzeme ile   9 
   b) Çinko malzeme ile   10 
 159   59   Çatı yapımı (ahşap karkas ve kiremitle) , çatı yenileme  15 
 160   60   Çatıların alüminyum ile kaplama işi  10 
 161   61   Çatılar için kar - buz eritme sistemi   6 
 162   62   Çelik çatı yapımı
   a) Karkası   9 
 b) Karkası ve kaplaması dahil   10 
 163   63   Çelik çatı yapımı (uzay kafes sistemli)
     a) Altyapı ve üstyapı imalatları dahil   10 
     b) Altyapı hariç   12 
 164   64   Çelik konstrüksiyon ile bina, hangar, fabrika vb. yapımı   9 
 165   65   Çelik konstrüksiyon veya saçta kumlama yapılması   8 
 166   66   Çelik silo, tank, çeşitli demir imalat boyama işleri  10 
 167   67   Çeşitli bina tadilat, tamirat ve onarımları
     a) Bina onarımları (inşaat, tesisat ve elektrik komple)    13 
     b) Mekanik ve elektrik tesisat ağırlıklı onarım işleri (inşaat kısmı, yeni trafo ve yeni jeneratör hariç)    11 
     c) Mevcut binaya VRF havalandırma sisteminin kurulması   9 
     Ç) Hastane onarımı (her şey dahil)    11 
 168   68   Çeşitli demir işleri yapımı ve boyası   10 
 169   69   Çevre düzenleme (toplu konut işlerinde altyapı dahil)    9 
 170   70   Çimento fabrikası komple inşaatı (mekanik, elektrik montaj dâhil)    8 
 171   71   Çini rölyefi (karagöz - spor vb.)    15 
 172   72   Çöp konteyneri (yer altında inşa edilmiş, betonarme)    9 
 173   73   Dekorasyon işleri (yüklenici tarafından herhangi bir montaj işlemi yapılmadan hazır temin edilen mobilya malzemeleri hariç (koltuk, sandalye vb.)    11 
 174   74   Demir korkuluk yapılması   10 
 175   75   Depreme dayanıklılık kontrolü (tabanca ile beton mukavemet ölçümü)    7 
 176   76   Depreme karşı güçlendirme işi   13 
 177   77   Dış cephede her türlü düşey satıhta kaplama (mermer, traverten vb.)    12 
 178   78   Dış cephe süslemesi (her şey dahil) (trafo, su deposu vb.)    13 
 179   79   Doğalgaz santrali inşaatı (komple)  7 
 180   80   Doğalgaz veya Fuel-oil'e dönüşüm (mevcut yakıt kazanlarının dönüşümü)    10 
 181   81   Doğalgaza dönüşüm (daire kombili)    8 
 182   82   Döner kapı ve emniyet kapısı yapımı ve montajı  9 
 183   83   Duvarların dekoratif kağıtla kaplanması   12 
 184   84   Drenaj sistemi yapılması   8 
 185   85   Düz alüminyum çatı kaplama   12 
 186   86   Elektrik tesisatı   10 
 187   87   Elektrik tesisatı onarımı   12 
 188   88   Otomatik yangın algılama ve ihbar sistemi kurulması   10 
 189   89   Elektromekanik otomatik otopark   8 
 190   90   Endüstri tesisleri inşaatı 
   a) Betonarme silolar   9 
 b) Betonarme soğutma kuleleri, bacalar   10 
 c) Termik santral (mekanik, elektrik montajı dahil)    8 
 191   91   Epoksi ile filiz ekimi   10 
 192   92   Epoksi ile kaplama yapılması 
   a) Fırça ve rulo ile   15 
 b) Makine ile  5 
 193   93   Eski çatının sökülmesi ve yerine trapezoidal kesitli saçla çatı kaplaması yapılması   11 
 194   94   Eski eser görünümlü bina inşaatı
   a) Betonarme karkaslı   12 
 b) Ahşap karkaslı   15 
 195   95   Fabrika elektrik kuvvet tabloları   6 
 196   96   Fabrika elektrik kuvvet tesisatı   6 
 197   97   Fabrika yüzdürmeli yer silosu yapılması (betonarme ve çelik)    9 
 198   98   Fırın inşaatı (ateş tuğlası ve harç kullanılarak ekmek, simit vb. yapım amaçlı)    20 
 199   99   Flex malzeme ile dekoratif kaplama yapılması 
   a) Yatayda   10 
 b) Düşeyde   12 
 200   100   Fosseptik yapımı   9 
 201   101   Fosseptik ve rögar onarımı 
   a) Sökülen yıkılan kısımlar   30 
 b) Yeni yapılan kısımlar   9 
 202   102   Fotosel, otomatik kapı yapılması   9 
 203   103   Futbol stadyumu yapılması (her şey dahil)    9 
 204   104   Futbol - Voleybol - Basketbol direk file ve potaları   9 
 205   105   Fümigasyon yapılması (ihraç edilen tahtaların ilaçlanması ve damgalanması)    10 
 206   106   Gazbetonla duvar yapılması   16 
 207   107   Gazebo yapımı (barbekü vb.)    12 
 208   108   Geocell malzeme ile eğimli yüzeylerde stabilizasyonun sağlanması   7 
 209   109   Granit plak döşenmesi   10 
 210   110   Güneş enerjisi santrali altyapı inşaatı (üstyapı hariç)    9 
 211   111   Güneş enerjisi santrali inşaatı (komple)    6 
 212   112   Güneş enerjisi santrali onarımı   9 
 213   113   Güvenlik kulübesi yapılması (Prefabrik)    7 
 214   114   Hasır çelik (bina hariç)    6 
 215   115   Hastane - medikal gaz tesisatı onarımı (oksijen, vakum, azot)    12 
 216   116   Hastane - medikal gaz tesisatı (oksijen, azot, vakum)    10 
 217   117   Havalandırma ve klima otomatik kontrol tesisatı onarımı   10 
 218   118   Havalandırma ve klima tesisatı  8 
 219   119   Havalandırma ve klima tesisatı onarımı   12 
 220   120   Havuz inşaatı (fıskiyeli veya fıskiyesiz her türlü havuz yapımı)  
   a) Dış sahada   10 
 b) Kapalı   9 
 221   121   Havuz inşaatı (yangın)    9 
 222   122   Havuzların bakım onarımı   12 
 223   123   Her türlü spor sahasına alttan ısıtma sistemi yapılması   7 
 224   124   Her türlü tarihi yapının restorasyonu
   a) Vakıf birim fiyatları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyatları ile yapılan imalatlar   20 
 b) Diğer inşaat, elektrik ve tesisat imalatları  13 
     c) Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı birim fiyat karakterli özel fiyat analizli imalatlar   20 
 225   125   Hipodromda antrenman kum pisti inşaatı (makineli)  5 
 226   126   İksa yapılması 
   a) Ahşap - çelik   8 
 b) Fore kazıklı veya palplanşlı   6 
 227   127   Ince inşaat (kabası biten veya natamam inşaatın tamamlanması)    10 
 228   128   Ince yonu taş kaplama yapılması (duvarlarda)    16 
 229   129   İzolasyon işleri 
   a) Isı ve ses yalıtımı (cam tülü, taş yünü, kaneviçe, cam yünü) (boru, depo, tank)    10 
 b) Su yalıtımı (kauçuk, pestil, polimer, bitümlü örtü, asfalt, bitümlü karton)    7 
 230   130   Jeotermal Enerji Santrali kurulması (her şey dahil)    6,5 
 231   131   Kalorifer tesisatı   7 
 232   132   Kalorifer tesisatı onarımı   10 
 233   133   Kapalı garaj inşaatı (her türlü imalat dahil)    9 
 234   134   Kapalı spor salonu inşaatı   9 
 235   135   Kapı veya pencere doğramaları yenilenmesi 
   a) Ahşap   15 
 b) PVC alüminyum vb.   12 
 236   136   Karo mozaik, karo fayans ve benzeri kaplama işleri   10 
 237   137   Karot alma   6 
 238   138   Kat karşılığı hasılat paylaşımı usulü ile yapılan inşaat
   a) Konvansiyonel metodla (çevre düzenleme dahil)    9 
 b) Tünel kalıp (çevre düzenleme dahil)    7,3 
 239   139   Katı atık depolama alanına gaz drenaj bacaları yapım işi   8 
 240   140   Katı atık depolama tesisi (her şey dâhil)    7 
 241   141   Katı atık entegre bertaraf tesisi (komple ayrıştırma, enerji üretim vs.)    6 
 242   142   Katı atıkların ayrıştırma tesisi inşaatı   9 
 243   143   Kayak tesisleri yapılması (komple)    9 
 244   144   Kaykay pisti yapılması (çevre düzenlemesi dahil)    9 
 245   145   Kayrak taşı döşenmesi 
   a) Yatayda   14 
 b) Düşeyde   16 
 246   146   Klasik hamam inşaatı (sauna, buhar odası ve yüzme havuzu dahil)    9 
 247   147   Klasik konteynır temini (yük taşımacılığı için)    4 
 248   148   Kompakt laminant levhalarla bölme yapılması   7 
 249   149   Konferans salonu (çok amaçlı) düzenleme ve tefrişi (her şey dahil)    11 
 250   150   Konut tipi konteyner temin ve montajı (anahtar teslim) (altyapı hariç)  
     a) Sahada her türlü bağlantı ve montaj işleri üretici tarafından yapılırsa (elektrik, tesisat vb.)    5 
     b) Sahada her türlü bağlantı ve montaj işleri yüklenici tarafından yapılırsa (elektrik, tesisat vb.)    6 
 251   151   Kule inşaatı 
   a) Betonarme   9 
 b) Çelik konstrüksiyon   9 
 252   152   Kurşun geçirmez cam ve doğrama yapılması   9 
 253   153   Kurşun ve bakır kaplama   10 
 254   154   Kutu profillerle kapı, pencere yapımı   10 
 255   155   Lahit inşaatı, kapak açma, toprak mezar kazısı, cenaze gömü ve mezar nakil işinin komple yapımı   25 
 256   156   Laminant parke döşemesi   10 
 257   157   Limnigraft kulesi inşaatı   9 
 258   158   Merdiven basamaklarına karo kaplaması   10 
 259   159   Mermer kaplama, döşeme vb. gibi yatay satıhlar   10 
 260   160   Mezar yapımı (her şey dahil)    9 
 261   161   Mezbaha inşaatı (komple)    9 
 262   162   Mini halı futbol sahası inşaatı (tribün, sosyal tesis hariç)    10 
 263   163   Mutfak tesisatı   7 
 264   164   Mobil buz pisti yapılması   8 
 265   165   Mobil kesimhane yapılması (her şey dahil)    9 
 266   166   Mobil tuvalet kurulumu ve bakımı   14 
 267   167   Mutfak tesisatı onarımı (soğuk odalar dahil)    10 
 268   168   Müşterek tesisat (bina içi)    8 
 269   169   Müşterek tesisat onarımı   12 
 270   170   Müzelerde tarihi dönemleri gösteren heykel, maket ve eşyaların uygun dekorlarla sergilenmesi ve canlandırılması işi (seslendirme, ışık gösterileri ve dekorasyon işleri hariç)    15 
 271   171   Ondulin çatı örtüsü   10 
 272   172   Otomatik kontrol tesisatı   7 
 273   173   Otomatik kontrol tesisatı onarımı   10 
 274   174   Otopark yapılması 
   a) Açık otopark, normal beton (satın alınan hazır beton ve asfalt hariç diğer her şey dahil)    8 
 b) Çok katlı otopark (her şey dahil)    7,5 
 275   175   Planetaryum ekipmanlarının alımı ve montajı (uzay gözlem radarı)    7 
 276   176   Paratoner tesisatı işi   10 
 277   177   Polikarbon cephe kaplama yapılması   12 
 278   178   Portatif tribün yapılması   9 
 279   179   Prefabrik bina inşaatı (komple - altyapı, elk, tesisat vb.)    7 
 280   180   Prefabrik öngerilmeli imalat ve montajı   7 
 281   181   PVC profil, ısıcam temini ve takılması  10 
 282   182   PVC yer döşemesi, jeotekstil ve jeomembran kaplama   7 
 283   183   Rüzgar enerji santrali altyapı inşaatı (üstyapı hariç)    9 
 284   184   Rüzgar enerji santrali inşaatı (komple)    6 
 285   185   Saat kulesi yapılması (her şey dahil)  
     a) Tarihi görünümlü   10 
     b) Betonarme veya çelik   8 
 286   186   Satın alınan hazır beton ile yapılan imalat (nakliye dahil)  
   a) Yalnız beton   4 
 b) Kalıp - iskele dahil   5 
 c) Kalıp - iskele - demir dahil   7 
 Ç) İdare malı beton   25 
 287   187   Sayding dış cephe kaplama   10 
 288   188   Seksiyonel - Endüstriyel tip kapı (kayar ve katlanır kapı)    9 
 289   189   Sera inşaatı
   a) Çelik konstrüksiyon ile (cam takılması veya naylon kaplanması) (inşaat, elektrik, tesisat dahil)    9 
 b) Prefabrik sistemle (altyapısı ve diğer imalatlar dahil)    7 
 290   190   Seramik döşenmesi  
   a) Malzemeli   10 
 b) Malzeme İdareden   30 
 291   191   Sıhhi tesisat  9 
 292   192   Sıhhi tesisat onarımı   12 
 293   193   Slaj çukuru inşaatı (beton)    9 
 294   194   Soğuk hava deposu inşaatı (komple)    7 
 295   195   Split klima ve tesisatı   7 
 296   196   Spor salonu zemininin kaplanması 
   a) Ahşap parke ile  15 
 b) Sentetik malzeme ile  7 
 297   197   Sporcular için her türlü yapay tırmanma duvarı yapılması   10 
 298   198   Stadyum içinde tartan pist yapımı   9 
 299   199   Su basman altı temel imalatı   7 
 300   200   Su soğutma kuleleri inşaatı (ahşap veya polyester)    6 
 301   201   Şehir girişlerine yapılan estetik giriş kapıları vb. imalatlar   10 
 302   202   Şehit mezarlığı yapılması   10 
 303   203   Şeker fabrikalarındaki çamur havuzlarının temizlenmesi (makineli)    7 
 304   204   Taban tuğlası ile kaplama   10 
 305   205   Tarihi eserlerde araştırma kazısı yapılması (elle kazı)    30 
 306   206   Tarihi eserlerde çatlaklara enjeksiyon yapılması   10 
 307   207   Tehlikeli atık deposu inşaatı   9 
 308   208   Teknolojik akvaryum yapılması (inşaat, elektrik, mekanik işleri, merkezi otomasyon sistemi varsa yağmur ormanları dahil)    7 
 309   209   Tel örgü işleri (kafes, tel vb.)  
   a) Malzemeli   9 
 b) Malzeme İdareden   25 
 310   210   Telesiyej, teleferik montaj işi   9 
 311   211   Tenis kortu inşaatı 
   a) Açık    10 
 b) Kapalı   9 
 312   212   Tıbbi atık lagünleri yapım işi   6 
 313   213   Toplantı salonuna simültane ve projeksiyon sistemi yapılması   6 
 314   214   Toprakarme yapılması (prefabrik elemanlarla yapılan istinat duvarı) (her şey dahil)    7 
 315   215   Traverten kaplama  10 
 316   216   Tropik yapı ve ortam oluşturulması (teraryum vb.)    7 
 317   217   Tuğla, briket benzeri duvar örülmesi (temini ve örülmesi)    16 
 318   218   Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat 
   a) Komple   7 
 b) Çevre düzenleme dahil  7,3 
 319   219   Üstü kapalı semt pazarı yapımı (altyapısı dahil)    9 
 320   220   Vahşi çöp depolama saha ıslahı veya rehabilitasyonu   5 
 321   221   VRF (değişken gaz debili klima) tesisatı   8 
 322   222   Yangın merdiveni (çelik konstrüksiyon)    10 
 323   223   Yapısal hareketin bilgisayarlı sistemle işlenmesi   7 
 324   224   Yığma inşaat (komple)    12 
 325   225   Yıkım ve söküm 
   a) İnsan gücü ile   30 
 b) Makine ile veya dinamit ile   6 
 c) Makine ve el ile yapılıp oranları belli olmayan   18 
 326   226   Yüklenicinin kendi beton santralinda ürettiği beton   6 
 327   227   Yürüyen merdiven tesisi   7 
 328   228   Z  (Zenginleştirilmiş) kütüphane  kurulumu ve donatımı   10 
 329   229   Zırh takviyeli karakol ve hizmet binaları   9 
 V - DENİZ - DERE - LİMAN - İSKELE - MENDİREK 
 330   1   Balık üretim tesisi inşaatı   9 
 331   2   Balıkçı barınağı inşaatı (her şey dahil)    6 
 332   3   Deniz deşarjı kara boru hattı inşaatı (malzemeli)    6 
 333   4   Deniz iskele inşaatı (her şey dahil)    6 
 334   5   Deniz tahkimat inşaatı 
   a) İstifli   8 
 b) İstifsiz   6 
 335   6   Denizde balık üretim çiftlikleri kurulması   7 
 336   7   Denize deşarj tesisi, YYPE deşarj boru döşenmesi, YYPE yayıcısının deniz dibine montajı (malzemeli)    5 
 337   8   Dere çevirme seddesi ve derivasyon kanalı (kil kaplama)    6 
 338   9   Dere onarımı (sel hasarlı)  
   a) Beton, betonarme istinat duvarı (her şey dahil)    7 
 b) Kargir istinat duvarı (duvar temel kazısı hariç)    20 
 339   10   Gemi ile deniz taraması   6 
 340   11   Gemi ile sismik araştırma ve petrol arama   6 
 341   12   Iskele, köprü, liman vs. ayaklarının su altında kalan kısımlarının katodik korunmasının incelenmesi ve rapora bağlanması   15 
 342   13   Iskele onarımı (her şey dahil)    7 
 343   14   Liman mendirek onarım inşaatı (anroşman, büyük taş bloklar)
   a) İstifli   8 
 b) İstifsiz   6 
 344   15   Liman mendirek onarım inşaatı (beton bloklar)    9 
 345   16   Liman inşaatı (her şey dahil)    7 
 346   17   Rıhtım inşaatı ve dolgu işleri (her şey dahil)    7 
 347   18   Tersane hücumbot kızak yolu inşaatı   9 
 348   19   Usturmaça yapılması (lastik tamponla)    5 
 VI - ELEKTRİK - MONTAJ 
 349   1   AG - OG elektrik tesisi bakım onarımı  9 
 350   2   AG - OG elektrik tesisi demontaj işi   9 
 351   3   AG - OG elektrik tesisi demontajdan montaj işleri   18 
 352   4   AG - OG elektrik tesisi ve ENH montaj işleri
   a) Beton direkli   6 
 b) Galvanizli direk ve ağaç direkli   6 
 c) Kaynaklı demir direkli   8 
 Ç) Parçalı kaynaklı galvaniz direkli   7 
 353   5   Ağaç direklerinin (elektrik, telefon) bakımı ve emprenyesi   15 
 354   6   Altyapı haberleşme hattı (komple) (malzemeli)  
   a) Şehir dışı   6 
 b) Şehir içi  7 
 355   7   Altyapı haberleşme hattı şehir içi onarım (komple) (malzemeli)    9 
 356   8   Ana besleme hatlarının onarımı   9 
 357   9   Ana dağıtım panolarının tadilatı   10 
 358   10   Ana dağıtım ve kompanzasyon panolarının montajı (pano imali fabrikasyon)    8 
 359   11   Armatür demontajı   9 
 360   12   Armatür montajı   10 
 361   13   ATS (otomatik tren durdurma seti)    7 
 362   14   Bara imali ve montajı   8 
 363   15   Bilgisayar bakım onarımı   12 
 364   16   Bilgisayar donanımının oluşturulması ve kurulması   10 
 365   17   Bilgisayar yazılımı
   a) Yeni bilgisayar yazılımı oluşturulması   20 
 b) Paket bilgisayar yazılımının sisteme uyarlanması   6 
 366   18   Caddelerde ledli bilgilendirme ekranları kurulması   7 
 367   19   Cadde, sokak süsleme aydınlatması   10 
 368   20   Data hatları, patch, panel rock dolap tesisi   9 
 369   21   Elektrik dağıtım şebekesi numaralandırma işleri (koordinat alımı, proje, levha, adresleme)    10 
 370   22   Elektrik direk deplasesi (enerji nakil hattı deplasesi) (komple)    8 
 371   23   Elektrik sisteminin enterkonnekte sisteme bağlanması   6 
 372   24   Elektrik sistemleri periyodik bakımı (asansör, jeneratör, CCTV, yangın algılama, ses ve müzik sistemleri vb.)    12 
 373   25   Elektrik tesisi İdare malı malzemelerin montajı   20 
 374   26   Elektronik sıra çağrı sistemi alımı ve kurulumu (bankalar, hastaneler vb.)    6 
 375   27   Elektronik skorboard yapılması (montaj ve tesisat her şey dahil)    7 
 376   28   Endeks okuma 
   a) Bilgisayarla   15 
 b) Klasik   30 
 377   29   Enerji kesme, açma, ihbar bırakma   30 
 378   30   Enerji nakil hattı tel çekimi işi   7 
 379   31   Enerji temini, trafo postası (TRP) , alçak gerilim şebekesi (AGŞ)    8 
 380   32   Galvanizli direk imali, montajı, hat malzeme temini, tel çekimi ve etüd işleri (direk temelleri dahil komple)  
   a) Direk imalatı fabrikasyon (satın alınan hazır direk)    7 
 b) Direk imalatı yükleniciye ait   8 
 381   33   Giriş kontrol sistemi tesisi   6 
 382   34   Güvenlik kamera sistemi tesisi   6 
 383   35   Hait onarımı (elektronik data kayıt sisteminin geliştirilmesi)    6 
 384   36   Havai hatların yeraltına alınması (komple)  8 
 385   37   Internet ağı çekilmesi ve bağlantılarının yapılması   9 
 386   38   Jeneratör ikaz sistemleri (AVR) montajı   7 
 387   39   Jeneratör montajı   6 
 388   40   Jeneratör revizyonu   12 
 389   41   Kablo kanalı yapılması 
   a) Tuvenan dolgulu   8 
 b) Asfalt kaplamalı   6 
 c) Beton kaplamalı   8,5 
 Ç) Parke kaplamalı   13 
 D) Arnavut kaldırım altı   14 
 390   42   Kablo tavası döşenmesi   8 
 391   43   Kapalı alanlarda yönlendirme ve bilgilendirme sistemi yapılması (elektrik - elektronik, wi-fi, bluetooth vb. sistemlerle)    12 
 392   44   Kapalı devre TV sistemi   6 
 393   45   Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerinin (KGYS) bakım ve onarımı   12 
 394   46   Kesici Ölçü Kabini (KÖK) montajı   6 
 395   47   Kesintisiz güç kaynağı montajı   6 
 396   48   Kompanzasyon tesisi   8 
 397   49   Kumanda panosu içi işlemleri   10 
 398   50   Metal dedektörün temini ve montajı   6 
 399   51   Mobese kurulması   6 
 400   52   Mobil data hattı, geniş alan ağı mpls, adsl ve vpn hizmet alımı işleri   6 
 401   53   Motor ve stator sarımı   12 
 402   54   OG şönt kapasitör bankları ve teçhizatı montajı   6 
 403   55   Pano imali ve montajı   10 
 404   56   Panolara besleme hattı çekilmesi   7 
 405   57   Plaka tanıma sistemi   7 
 406   58   Radarlı ve kameralı hız tespit ikaz sistemi bakım onarımı   12 
 407   59   Radarlı ve mobese kameralı hız tespit ve ikaz sistemi   7 
 408   60   Radyolink pilon inşaatı   10 
 409   61   Sabit telefon, GSM, çağrı merkezleri ve diğer haberleşme sistemleri için konuşma süresi hizmet alımı   9 
 410   62   Sahne seslendirme ve ışıklandırma sistemi yapımı işi   6 
 411   63   Sayaç sökme ve takma işleri 
   a) Sayaç İdareden   30 
 b) Sayaç yükleniciye ait   9 
 412   64   Serbest piyasadan enerji temini işleri (sayaç okuma, faturalandırma ve ilgili tedarikçi ile yapılacak tüm işlemler)    12 
 413   65   Skada sistemi (SCADA - izleme, kontrol ve veri toplama)    6 
 414   66   Sökülen trafonun değerlendirilmesi   18 
 415   67   Statik voltaj regülatörü yapımı   6 
 416   68   Tank atış alanları elektronik hedef sistemi   6 
 417   69   Telefon santrali montajı   6 
 418   70   Telekomünikasyon tesisi işleri   6 
 419   71   Topraklama tesisatı   10 
 420   72   Trafo merkezleri montajı 
   a) Bina tipi (inşaat kısmı hariç)    6 
 b) Direk tipi  8 
 c) Şalt tipi (inşaat kısmı hariç)    7 
 421   73   Tranşe arıza işi (komple)    9 
 422   74   Turnikeli geçiş sistemi   6 
 423   75   Vedop ve vedos alt yapıları   9 
 424   76   Yeraltı kablosu döşeme işi (komple) (kablo kanalı hariç)    6 
 425   77   Yerel bilgisayar ağının yenilenmesi   10 
 426   78   Yol, saha, havaalanı, stadyum, havuz vb. aydınlatılması işi (komple)    8 
 427   79   Yüksek gerilim teçhizatlarının Si-Coat vb. malzeme ile kaplanması   16 
 VII - HAMALİYE 
 428   1   Hamaliye işi   35 
 429   2   Işçi çalıştırılması (düz ve kalifiye)    30 
 VIII - HAVAALANI 
 430   1   Havaalanı (apron betonu, rehabilitasyonu) (her şey dahil)    4 
 431   2   Havaalanı (beton pist yapımı) (altyapı ve üstyapı dahil)    4 
 432   3   Havaalanı taksi yolu onarımı (asfalt)    7 
 433   4   Havaalanı (bina inşaatı)    9 
 434   5   Havaalanı ana pist asfalt çatlak onarımı   7 
 435   6   Havaalanı banketlerin onarımı ve müteferrik işler   7 
 436   7   Havaalanı ısı merkezi inşaatı   9 
 437   8   Havaalanı inşaatı (her türlü inşaat ve altyapı dahil (pist, apron, terminal binası vb.) )    6,5 
 438   9   Havaalanı küçük hangar binalarının etrafına kafes tel örgü yapımı ve gelen yolcu çıkışlarında bekleme salonlarının oluşturulması   9 
 439   10   Havaalanı radar ikmal inşaatı   7 
 440   11   Havaalanı taksi yolu inşaatı   4 
 441   12   Kule inşaatı 
   a) Radar ve haberleşme sistemi dahil   6 
 b) Radar ve haberleşme sistemi hariç   9 
 442   13   Mevcut havaalanının ihtiyaçlara göre büyütülmesi (her türlü inşaat işleri dahil, pist hariç)    9 
 IX - İÇME SUYU - KANALİZASYON (İçme Suyu Arıtma, Pis Su Arıtma, Su Deposu, Biyolojik Arıtma) 
 443   1   Akım gözlem istasyonu yapılması (inşaat işleri, eşik yapımı vb. betonarme veya çelik konstrüksiüyon imalatlar + elektrik ve tesisat scada vb.)    8 
 444   2   Atık su arıtma tesisi (her şey dahil)  
   a) Klasik tip  9 
 b) Paket tip   7 
     c) Elektroflokülasyon prosesli atık su arıtma tesisi   6 
 445   3   Atık su arıtma tesisinden kaynaklanan çamurların susuzlaştırılması   7 
 446   4   Atık su arıtma toplayıcı şebeke ve deniz deşarjı komple   8 
 447   5   Betonarme rögar, pik kapağı imali ve montajı   9 
 448   6   Biyolojik arıtma tesisi   9 
 449   7   Boru tazyik testi   6 
 450   8   Güneş enerjisi ile çalışan içme suyu sistemi   7 
 451   9   Içme suyu kaptaj, drenaj ve tesisat montajı (münferit olarak inşa edilirse)    9 
 452   10   Içme suyu abone bağlantısı   15 
 453   11   İçme suyu arıtma tesisi inşaatı (her şey dahil)  
   a) Klasik sistem   9 
 b) Paket tip   7 
 454   12   Içme suyu arızası giderme işleri (klavuz ile)    10 
 455   13   Içme suyu elektrik tesisi işi  7 
 456   14   Içme suyu inşaatı şehir içi (abone hatları döşenmesi hariç) (söküm, dolgu vs., her şey dahil) (malzemeli)    8 
 457   15   Içme suyu isale hattı inşaatı (malzemeli, her şey dahil)    6 
 458   16   Içme suyu kaçak tespit çalışmaları (makineli)    10 
 459   17   Içme suyu katodik koruma tesisi   9 
 460   18   Içme suyu sanitasyon işleri   9 
 461   19   Kamera sistemi ile kanalizasyon görüntüleme   6 
 462   20   Kanalizasyon (risaykıl, kombine sistem ile boru ve rögar temizliği)    6 
 463   21   Kanalizasyon borularının kazısız lokal tamiratlarının yapılması   6 
 464   22   Kanalizasyon inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dahil) (malzemeli)    8 
 465   23   Kanalizasyon parsel bağlantısı yapılması   9 
 466   24   Kanalizasyon temizliği
   a) Baca ve rögarlar (işçi ile)    35 
 b) Borular - ızgaralar (makine, pompa ile)    8 
 467   25   Keson kuyu açılması 
   a) İşçi ile   35 
 b) Makine ile   10 
 468   26   Kollektör inşaatı   8 
 469   27   Kollektör temizliği (makineli)    8 
 470   28   Köy içme suyu inşaatı (isale hattı, depo, şebeke vb. dahil)    8 
 471   29   Köy içme suyu isale hattı inşaatı   8 
 472   30   Motopomp ile su tahliyesi yapılması   5 
 473   31   Palplanşlı inşaat (köprü temeli, hendek vb.)    6 
 474   32   Sondajlı jeolojik, jeoteknik zemin etüdü yapımı ve raporlama   10 
 475   33   Su deposu inşaatı (münferit olarak inşa edilirse)    9 
 476   34   Su deposunun bakım ve onarımı   10 
 477   35   Su deposunun temizlenmesi 
   a) İşçi ile   35 
 b) Kısmen makine, kısmen işçi ile   15 
 478   36   Su kuyusu açma (makineli) (komple boru - motopomp dahil)    6 
 479   37   Su saati montajı
   a) Su saati montajı (yüklenici malı)    9 
 b) Su saati montajı (İdare malı)    20 
 480   38   Su saati okuma (bilgisayarlı)    15 
 481   39   Su sondaj ve enjeksiyon işleri   6 
 482   40   Taban suyu gözlem kuyusu açılması   8 
 483   41   Vidanjörle kanalizasyon, rögar temizliği   6 
 X - KİTAP - ANKET - SOSYAL YARDIM - TORBA - İKRAM KUTUSU - ORGANİZASYON 
 484   1   Ambalajlama nakil ve dağıtımı   10 
 485   2   Animasyon çizgi film yapılması   10 
 486   3   Anket, istatistik vs.   20 
 487   4   Çeşitli baskı ve bilgilendirme dokümanlarının basılması   7 
 488   5   Çeşitli baskı ve bilgilendirme dokümanlarının basılması, totem ve billboard vb. yerlere montajı   10 
 489   6   Dosya, evrak, fiziksel düzenleme niteleme ve veri giriş hizmet alımı   10 
 490   7   Ikram kutusu imalatı   7 
 491   8   Kitap - kütüphane otomasyon programı ve sarf malzemesi alım işi   5 
 492   9   Kitap, dergi, broşür vb. basım işleri 
   a) Yarı otomasyonlu basım işleri (kısmen makineli - kısmen elle yapılan)    6 
 b) Yarı otomasyonlu basım işleri, ambalajlanması, nakli ve dağıtımı dahil   6,5 
 c) Tam otomasyonlu basım işleri (basımı, katlanması, ciltlenmesi ve ambalajlanması tamamen makineli)    3 
     Ç) Tam otomasyonlu basım işleri, nakli ve dağıtımı dahil   4 
 493   10   Kurumlarla ilgili görsel ve yazılı basında yer alan bilgilerin toplanması   10 
 494   11   Organizasyon (festival, fuar, konser vb.)    12 
 495   12   Oy verme kabini ve aparatları imalatı   7 
 496   13   Sosyal yardım işleri 
   a) Nakli ve dağıtımı dahil   17 
 b) Nakli ve İdareye teslimi (dağıtımı hariç)    13 
 497   14   Stand kurulumu ve reklam işleri   7 
 498   15   Torba imalatı (çöp torbası, çimento torbası, ekmek poşeti vb.)    7 
 499   16   Türkiye kültür portalı içeriğinin oluşturulması   10 
 500   17   Televizyon programı yapılması - canlı yayın yapılması   12 
 XI - KİRA KARŞILIĞI TESİS İŞLETMESİ 
 501   1   Beton santrali işletilmesi   10 
 502   2   Katı atık tesislerinin işletilmesi   20 
 503   3   Kömür tesislerinin bakım onarım ve işletilmesi   15 
 504   4   Otopark kiralama ve işletilmesi  10 
 505   5   Taş ocağı tesisinin işletilmesi   15 
 506   6   Tiyatro - fuaye salonu işletilmesi vb.   15 
 507   7   Yüzme havuzunun işletilmesi   20 
 XII - MADEN İŞLERİ 
 508   1   Galeri açılması 
   a) 10 m2 den büyük alanlar   5 
 b) 10 m2 den küçük alanlar   9 
 509   2   Karotlu maden sondajı yapılması ve raporlama   8 
 510   3   Konveyör ile şist taşıma, şlam yükleme, nakliye, tuvenan maden yükleme ve nakliye işi   7 
 511   4   Maden çıkarma kuvarsit, bakır, dolomit   7 
 512   5   Maden galerisi açma, galeri iç emniyetlerinin alınması, çelik rayların döşenmesi, madenin kazılması, çıkarılması, taşınması 
   a) Tam otomasyonlu makineli sistem   5 
 b) Yarı klasik sistem   9 
 c) Klasik sistem   15 
 513   6   Madenlerin kırılması, istiflenmesi, elenmesi, taşınması   8 
 514   7   Madenlerin yıkanması (makineli)    4 
 515   8   Üstü açık maden sahalarında madenin çıkarılması (kömür, bakır, kuvars vb.)    7 
 XIII - MAKİNE - MONTAJ 
 516   1   Araç kiralanması 
   a) Yangın gözetleme ve söndürme hizmetleri için her türlü hava aracı, personel ve ekipman dahil   10 
 b) Her türlü sağlık ve acil kurtarma hizmetleri için her türlü hava aracı, personel ve ekipman dahil   10 
 c) Her türlü denizcilik hizmetleri için her türlü deniz aracı, personel ve ekipman dahil   11 
 517   2   Araç firmalarından her türlü araç kiralanması (binek, iş makinesi vb.)  
   a) Şoförlü (yakıt yükleniciye ait)    6 
 b) Şoförsüz (yakıt yükleniciye ait)    4 
 c) Şoförlü (yakıt İdareden)    8 
 Ç) Şoförsüz (yakıt İdareden)    6 
 518   3   Agrega kurutucusu (dryer) yapımı ve yerine montajı   12 
 519   4   Akustik emisyon metodu ile kaynak ve malzeme kontrolü   6 
 520   5   Anten direği boyanması (verici istasyonu)    10 
 521   6   Arıtma tesisleri makine ve tesisatı bakım onarımı   12 
 522   7   Asfalt plentinin ısınma sisteminin buharlı sistemden kızgın yağlı sisteme dönüştürülmesi ile ısıtma kazanının yapımı ve montajı   12 
 523   8   Baca filtresi temini ve montajı   10 
 524   9   Baca filtresi temizliği (el ile)    30 
 525   10   Bacaların çelik konstrüksiyonla takviyesi ve tamiri   12 
 526   11   Bacanın saçla kaplanması, boyanması işi   10 
 527   12   Bina, imbisat deposu ve hidrofor tankının yenilenmesi   12 
 528   13   Boru tesisatı işleri (yer altı, yer üstü, izolasyon, ayak, konsol, kaide, beton kazı dahil)    9 
 529   14   Boru tesisatı onarım işleri (yer altı, yer üstü, izolasyon, ayak, konsol, kaide, beton kazı dahil)    12 
 530   15   Borulama (Pvc, çelik boru tesisatı)    8 
 531   16   Boyler sisteminin eşanjör sistemine dönüştürülmesi   10 
 532   17   Buhar kazanı ve sıcak su kazanı onarımı   12 
 533   18   Buhar santrali (komple)    8 
 534   19   Buhar satın alınması
   a) Tesis kurulumu ve borulama dahil   9 
 b) Yüklenicinin mevcut tesisten ürettiği buharın satın alınması (her şey dahil)    5,5 
 535   20   Çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme (makineli)    7 
 536   21   Çamaşırhane cihazlarını yenileme   6 
 537   22   Çelik borulu sulama hattının onarımı   10 
 538   23   Çelik konstrüksiyon demontajdan montajı   16 
 539   24   Çelik konstrüksiyon demontajı   12 
 540   25   Çelik konstrüksiyon imalat ve montajı   9 
 541   26   Çelik konstrüksiyon imalat ve montajı (İdare malı)    20 
 542   27   Çelik konstrüksiyon ve mekanik imalatlı makinelerin bakım ve onarımı   12 
 543   28   Çelik silo-band konveyör, kovalı elevatör yapımı (tahrik grubu dahil)  9 
 544   29   Çelik silo-kovalı elevatör ve red götürücü yapımı   9 
 545   30   Çimento değirmeni boyun yataklarının yağlanması (yağ İdareden)    30 
 546   31   Çimento fabrikaları soğutma kulesine elektro filtre takılması ve baca tesisi işi   10 
 547   32   Çimento fabrikaları soğutma ve kovalı bantlarının bakımı   25 
 548   33   Çimento fabrikalarında paketleme işi (çimentoların torbalanması ve silolara doldurulması ve istiflenmesi) (makineli)    6 
 549   34   Çimento fabrikasına roller press montajı   8 
 550   35   Çimento silosu taban ve iç yan cidar temizliği 
   a) İşçi ile   30 
 b) Makine ve işçi ile   15 
 551   36   Çok namlulu roketatar silah sistemine ataletsel navigasyon sistemi entegre edilmesi   7 
 552   37   Daldırma galvaniz kaplama yapılması   10 
 553   38   Darphanede para pulu basımı 
   a) Kalıp İdareden   8 
 b) Her şey dahil   5 
 c) Malzeme İdareden   10 
 554   39   Demiryolu vagon bakımı ve onarımı
   a) Malzemeli  12 
 b) Malzeme İdareden   30 
 555   40   Demiryollarında ferşli yollarda rayların üzerinin makine ile taşlanması   7 
 556   41   Dizel, benzinli, gazlı motorların demonte edilip, yıkanması ve temizlenmesi   10 
 557   42   Doğalgazla çalışan ısı merkezlerine çelik baca yapılması ve montajı işi   10 
 558   43   Döküm tesisleri çelik konstrüksiyon imal ve montajı   9 
 559   44   Döner fırın inşaatı   20 
 560   45   Döner fırın revizyonu   25 
 561   46   Döner fırınların tuğlalarının sökülmesi ve yeniden örülmesi 
   a) Tuğla İdareden   30 
 b) Tuğla yükleniciye ait   20 
 562   47   Elektro motor ve blover bakım ve onarımı   12 
 563   48   Elektro pompaj tesisatı   8 
 564   49   Elektroliz hücrelerinin refraktörle örülmesi   20 
 565   50   Endüstri tesislerinde revizyon ve yenileme işi (kısmen demontajlı yeni imalat)    10 
 566   51   Eşanjör dairesi yenileme ve onarımı   10 
 567   52   Fabrika fırın inşaatı (münferit olarak inşa edilirse)    15 
 568   53   Fındık, çiğit (pamuk çekirdeği) işleme, küspe, yağ çıkarma ve ambalajlama  10 
 569   54   Frigofrik yapım ve montajı   8 
 570   55   Gemilerin temizliği işi 
   a) İşçi ile   30 
 b) Makineli   10 
 571   56   Gezer vinç köprü kumanda kabini ve müştemilatının imal, montaj ve işler halde teslimi   10 
 572   57   Güneş enerjisi paneli temini ve montajı (bina tipi)    7 
 573   58   Güneş enerjisi tesisatı (sıcak su ısıtma için)    9 
 574   59   Hastane (tıbbi amaçlı) cihaz ve makine alım ve montajı işi   6 
 575   60   Helezon susta (iç - dış) imali   7 
 576   61   Her türlü araç, makine ve cihazların periyodik bakımı 
   a) Sarf malzemeli  12 
 b) Bakım veya revizyonu (yedek parça dahil)    10 
 577   62   Hidrofor sistemi ile su deposu inşaatı ve ana dağıtım borularının değişimi   12 
 578   63   Hijyenik paket tipi klima montajı ve tesisatı   8 
 579   64   Hurda malzeme kesim, söküm, tasnif ve ayıklama (nakliye hariç)    20 
 580   65   Isı payölçer takılması   8 
 581   66   Içme ve kullanma suyu dezenfeksiyonu   8 
 582   67   Ihzarat malzemesi ve yedek parçaların ambara teslimi (montaj hariç)    4 
 583   68   Iplik ve elyaf ünitesine boru ve makine montajı  8 
 584   69   Jeo-termal su ile bina ısıtma   8 
 585   70   Jeo-termal su üretimi ve taşıma hattı   7 
 586   71   Jeo-termal su üretimi, jeo-termal su soğutma sistemi inşaatı   10 
 587   72   Kalibrasyon (her türlü cihaz kalibrasyonu)    8 
 588   73   Kalorifer kazanlarının fuel-oil sisteme dönüştürülmesi   10 
 589   74   Kalorifer kazanlarının gaz yakıtlı sisteme dönüştürülmesi   10 
 590   75   Kalorifer kazanlarının katı yakıtlı sisteme dönüştürülmesi   10 
 591   76   Kalorifer kazan değişimi ve kazan dairesi tadilatı   12 
 592   77   Kalorifer kazan temini ve montajı (münferit)    8 
 593   78   Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (katı yakıtlı)    30 
 594   79   Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (sıvı ve gaz yakıtlı)    15 
 595   80   Kantar yapımı (altyapı ve kantar montaj dahil)    9 
 596   81   Kantarda tartı işleri   6 
 597   82   Kartuş ve faks toneri dolumu   5 
 598   83   Kaynak yapılması (el ile kaynak ustası) (malzemeli)    9 
 599   84   Kazan dairesi tesisatı ve brülör onarımı işi   12 
 600   85   Kazanların basınçlı su ile temizlenmesi   8 
 601   86   Kazanların ve basınçlı kapların basınç testleri   8 
 602   87   Klorlama cihazı ve ORP cihazı temin ve montajı   9 
 603   88   Kombi değişimi (yapılarda)    8 
 604   89   Komple sport yuvası temini ve montajı   7 
 605   90   Konteyner onarım ve tadilat işi   12 
 606   91   Korozyon inhibitörü   9 
 607   92   Kömür torbalama (makineli)    10 
 608   93   Kuru temizleme işleri (ütüleme dahil)  7 
 609   94   Lokomotif veya vagonların kaporta parçalarının kumlanması ve boyanması   10 
 610   95   Lokomotiflerde boji sökülmesi ve temizlenmesi   10 
 611   96   Lokomotiflerin kabin modernizasyonu 
   a) Malzemeli  12 
 b) Malzeme İdareden   20 
 612   97   LPG terminalini devreye alma  8 
 613   98   MKE sahasındaki mermilerin çelik gövdelerinden bakırların ayrılması   15 
 614   99   Makine gruplarının birbirine entegre komple tek sistem olarak kurulması (doğalgaz dağıtım istasyonları vb.)    8 
 615   100   Makinelerin bakım ve işletilmesi   15 
 616   101   Makine kiralama 
   a) Makine kiralama (pikap, kamyon, dozer, ekskavatör, greyder vb. İdareden)    10 
 b) Makine kiralama (makine ve akaryakıt İdareden)    15 
     c) Makine kiralama (Makine idareden, akaryakıt ve elektrik yükleniciden)    12 
 617   102   Makine montajı (motor, kompresör vb. cihazların tek başına montajı)    6 
 618   103   Malzeme temin işi (montaj hariç) (piyasadan hazır satın alınan malzemeler)    4 
 619   104   Motorlu taşıtların periyodik bakım onarımı   12 
 620   105   MUD (Mekanize Ufki Depo) sıcaklık ölçme sistemi   7 
 621   106   Otomasyonlu havuz - göl fıskiye sistemleri (aydınlatma, laser, gaz sistemi vb. dahil)    10 
 622   107   Otomatik karlama tesisleri (suni kar üretimi)    8 
 623   108   Otomatik temiz gazlı yangın söndürme tesisatı   9 
 624   109   Ön arıtma tesisi   9 
 625   110   Özel tasarım araç, makine ve benzeri imalatlar   8 
 626   111   Radyant ısıtma sistemi   8 
 627   112   Rafine yağın fason olarak işlenmesi   7 
 628   113   Rafineri ve benzeri tesislerde boruların yenilenmesi veya deplasesi   9 
 629   114   Rafineri kazanları kimyasal temizliği (makine ile)  
   a) Dış temizlik   6 
 b) İç temizlik   8 
 630   115   Röntgen ile kaynak kontrolü   6 
 631   116   Rulo saçların kenetlenmesi - bağlanması ve takozlanması ile nakliyeye hazır hale getirilmesi (makine ile)    7 
 632   117   Sabit yangın söndürme sisteminin FM-200 veya FE-227 sistemine dönüştürülmesi   10 
 633   118   Saç bacaların temizliği (yatay boruların sökülmesi, temizlenmesi, yağ ve ziftlerin yakılması ile yerine montajı)    30 
 634   119   Seri halde üretilen makine ekipman veya parça imalatı (her türlü malzemeden)  
   a) Tek parça halinde üretilen malzeme  6 
 b) Birden fazla parçadan oluşan ve birbirine kaynakla veya vidayla bağlanmış makine ve ekipmanlar   7 
 635   120   Soğutma kulelerinin onarımı ve yenilenmesi işi (kule içindeki soğutucu separatörlerin, fanların yenilenmesi vs. boya işleri)    9 
 636   121   Soğutucu boruların basınçlı su ile temizliği   8 
 637   122   Stokerli kalorifer sistemi kurulması   9 
 638   123   Stoklanmış cüruf içinden demirli malzemenin manyetik tablalı vinçle ayıklanması, gerekli boyutta kesilmesi, tartılması ve nakliyesi   8 
 639   124   Su borulu paket tipi buhar kazanının onarım işi   12 
 640   125   Su pompaları ve su tasfiye sisteminin yenilenmesi   6 
 641   126   Sulama kuyularındaki pompaların demontajı ve bakımı İdarece yapılan veya yenilenen pompaların montajı   15 
 642   127   Su tankı imalatı (saç)    10 
 643   128   Şlam havuzlarının hidrolik olarak temizliği   7 
 644   129   Tahribatsız muayene (denizaltı, fabrika, köprü, tünel, tüp geçit ve diğer tesislerde kaynak kontrolü ve rapor yazımı)    20 
 645   130   Tambur bakım onarım ve kaplaması   12 
 646   131   Tank temizliği 
   a) Dış temizliği   6 
 b) İç temizliği (çıkan çamurun nakli dahil)    8 
 647   132   Termik santral, fabrika vb. tesislerin baca temizliği 
   a) Makineli   10 
 b) El ile   35 
 648   133   Termik santral kazanı dairesinin revizyonu   12 
 649   134   Termik santral kömür kanallarının onarımı   12 
 650   135   Tıbbi cihazların parçalı periyodik bakım onarımı   12 
 651   136   Toraks cihazının opsiyonunun kullanıma açık hale getirilmesi   12 
 652   137   Torna - makine spiral freze işi   7 
 653   138   Ultra saf su sistemi   8 
 654   139   Ulusal marker hatları izolasyonu (rafineri)    10 
 655   140   Yangın söndürme sistemi (tesisat, elektrik komple)    9 
 656   141   Yangın söndürme sistemlerinin dolumu ve bakım ve onarımı   12 
 657   142   Yangın söndürme tüpü bakım ve dolumu   12 
 658   143   Yüksek hızlı tren hatlarında manyetik yöntem ile tahribatsız nötr sıcaklığının bulunması (muayene ve rapor işleri dahil)    10 
 659   144   Zip line yapımı   9 
 XIV - NAKLİYE İŞLERİ 
 660   1   Kargo dağıtım (nakliye)    7 
 661   2   Nakliye
   a) Binek hayvan ile   20 
 b) El arabası ile   30 
 c) Her türlü motorlu araçla  4 
 662   3   Personel taşımacılığı (her türlü servis taşımacılığı)    6 
 XV - PROJE - HARİTA YAPIMI - MÜŞAVİRLİK 
 663   1   Amenejman plan yapımı   10 
 664   2   Aplikasyon çalışmaları 
   a) Total station ve distomat ile   7 
 b) Takometre ve nivo ile   14 
 665   3   As - built proje yapımı   8 
 666   4   Bilgi sistemi veri tabanı oluşturulması   12 
 667   5   CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ‘nin işlenmesi   10 
 668   6   Envanter çıkarılması   10 
 669   7   Fotokopi, ozalit çekilmesi   7 
 670   8   Harita, plan, kamulaştırma ve kadastro işleri (bilgisayarla)  10 
 671   9   Her türlü maden ve toprağın analizlerinin yapılması ve raporlama   10 
 672   10   Imar Kanununun 18 inci  maddesine göre şuyulandırma yapılması   10 
 673   11   Iş sağlığı ve iş güvenliği hizmet alımı işleri   11 
 674   12   Kamera çekimi yapılması (drone, omuz veya sabit kamera ile)    6 
 675   13   Mimari maket yapımı 
   a) Elle   20 
 b) 3D yazıcı ile   12 
 676   14   Müşavirlik, mühendislik - kontrollük hizmetleri   10 
 677   15   Navigasyonlu yol verisi üretimi   12 
 678   16   Panaromik ve benzeri yapılarla üç boyutlu çalışma (resim, foto, ses, CD)    13 
 679   17   Personel eğitimi ve seminerler (her türlü)    10 
 680   18   Proje yapımı (bilgisayarla)    12 
 681   19   Röleve projesi yapılması   15 
 682   20   Sürücü - pilot uçuş eğitimi   10 
 683   21   Tarihi eserlerin veya binaların (cami, medrese, saray vb.) minyatür modellerinin yapılması (bilgisayarla modelleme yaparak ve CNC tezgah kullanılarak)    12 
 684   22   Tapu - kadastro pafta ve teknik arşiv verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması   12 
 685   23   Taşınmaz mal değerlendirilmesi   10 
 686   24   Üç boyutlu lazer tarayıcı ile cephe ve sokak ölçüm ve dökümantasyon yapılması   7 
 XVI - SAĞLIK İŞLERİ 
 687   1   Metal destekli tek parça kron - köprü yapılması (seramik)    14 
 688   2   Metal kaideli tam ve bölümlü protez yapılması (iskelet)    18 
 689   3   Akrilik tam protez ve bölümlü protez yapılması   15 
 XVII - TESİS İŞLETME
 690   1   AG-OG elektrik tesisi - şebekesi bakım onarım ve işletilmesi 
   a) Malzeme İdareden   20 
 b) Malzemeli   15 
 691   2   Havaalanının yap işlet devret modeli ile yapıldıktan sonra, bakımı ve işletilmesi   15 
 692   3   Içme suyu, atık su arıtma tesisi bakım, onarım ve işletmesi   15 
 693   4   Kablo TV hizmetleri tesisi bakım onarım ve işletilmesi 
   a) Malzeme İdareden   20 
 b) Malzemeli   15 
 694   5   Otomasyonlu sistemlerin bakım, onarım ve işletmesi   15 
 695   6   Trafik Sinyalizasyon bakım onarım ve işletmesi 
   a) Malzeme İdareden   20 
 b) Malzemeli   15 
 696   7   Trafo merkezi bakım onarım ve işletmesi 
   a) Malzeme İdareden   20 
 b) Malzemeli   15 
 XVIII - TERZİLİK İŞLERİ 
 697   1   Ayakkabı, bot vb. imalatı   12 
 698   2   Işçi gücü ile terzilik işi   35 
 699   3   Konfeksiyon (fabrikasyon üretim)    7 
 700   4   Makine ile terzilik işi (ölçü ve prova yapılarak)    15 
 701   5   Tarihi halı ve kilimlerin restorasyonu (temizlik, bakım ve her türlü onarım işleri)    20 
 XIX - TÜNEL İNŞAATI - METRO İNŞAATI
 702   1   Hafif raylı toplu taşıma sistemi (komple)  7 
 703   2   Metro inşaatı (komple)    6 
 704   3   Tünel - Metro inşaatı katener sistemi   7 
 705   4   Tünel - Metro sinyalizasyon   6 
 706   5   Tünel - Metro mekanik ve havalandırma tesisatı   8 
 707   6   Tünel inşaatı (her şey dahil)  
   a) 10 m2 den büyük kesitli   5 
 b) 10 m2 den küçük kesitli   8 
 XX - YEMEK 
 708   1   Hazır paket halinde kahvaltılık ve kumanya temini ve dağıtımı   10 
 709   2   Sıcak yemek yapılması ve dağıtılması 
   a) Bulaşık yıkaması dahil   15 
 b) Bulaşık yıkaması hariç   12 
 710   3   Fırında ekmek yapılması (fırın İdare malı)    17 
 711   4   Elektronik kartlarla restoran, lokanta, kafe gibi yerlerden yemek hizmeti alım işi  2 
 XXI - YOL - DEMİRYOLU (Alt temel, temel, stabilize, asfalt, bordür, kaldırım, sanat yapıları, dekapaj, kazık, köprü, tahkimat, trafik levhaları, sinyalizasyon)
 712   1   Adım taşı ile kaplama yapılması   10 
 713   2   Alt temel, temel malzemesi temini (ocaktan taş çıkarma, konkasöre taşıma, konkasörde kırılma dahil)    6 
 714   3   Alt temel, temel malzemesi ve stabilize işleri (hazırlama, çıkarma, nakli, figüre, serme, sulama sıkıştırma)    4 
 715   4   Arazözle sulama (yol inşaatında)    4 
 716   5   Arnavut kaldırımı döşenmesi (kesme taş)  20 
 717   6   Asansörlü veya yürüyen merdivenli yaya alt geçidi yapımı   7,5 
 718   7   Asfalt frezelenmesi - eski asfalt sathının makine ile çizilmesi   6 
 719   8   Asfalt kaplama işleri 
   a) Tüm malzeme İdareden   8 
 b) Yalnız bitüm veya yalnız agrega İdareden   6 
 c) Sathi kaplama, road-mix, premix, sıcak karışım ve beton asfalt kaplama (komple)    4 
 720   9   Asfalt mıcırı temini (ocaktan taş çıkarma, konkasöre taşıma, konkasörde kırılma dahil)    6 
 721   10   Asfalt plenti altyapı inşaatı (betonlama) (normal beton) (satın alınan hazır beton hariç)    9 
 722   11   Asfalt sökülmesi (makineli)    6 
 723   12   Asfalt tesisleri için kızgın yağ kazanı yapımı ve montajı   10 
 724   13   Asfalt yama robotu ile asfalt yama yapılması 
   a) Asfalt İdareden   12 
 b) Asfalt yükleniciye ait   5 
 725   14   Asfalt yama yapılması
   a) Malzemeli  7 
 b) Malzemenin tamamı İdareden  15 
 c) İdarece yalnız bitüm veya yalnız agrega verilirse  11 
 Ç) Malzemeli (el ile)    15 
 D) Malzemenin tamamı İdareden (el ile)    20 
 E) Malzemeli (kısmen makineli kısmen el ile)    12 
 726   15   Asfalt yüzeye baskı ile desen yapılması 
   a) Boyanması dahil (malzeme yükleniciye ait)    8 
 b) Boyanması dahil (malzeme İdareden)    10 
 c) Boyanması hariç (malzeme yükleniciye ait)    6 
     Ç) Boyanması hariç (malzeme İdareden)    8 
 727   16   Asma köprü inşaatı (kara ve demiryolu taşıt köprüsü (altyapı - üstyapı, zemin iyileştirilmesi dahil bağlantı yolları hariç))   7 
 728   17   ASR (Alkali Silika Reaktivitesi) Özel bir kil, kum, su ve çimento karışımı ile mevcut beton yüzeyinin kaplanması   9 
 729   18   Balast temini (kırma ve nakliye dâhil)    6 
 730   19   Beton (demirsiz, demirli, tesviye betonu, şap vb.)    9 
 731   20   Beton bordür, büz, parke imali (İdare malı tesislerde imal edilirse)  
   a) Malzeme yükleniciye ait   10 
 b) Malzeme İdareden  25 
 732   21   Beton bordür, büz, parke imali, prefabrik baca imali (malzeme yükleniciye ait)    5 
 733   22   Beton kırılması
   a) Makine ile   6 
 b) El ile   30 
 c) Kompresör ile   20 
 734   23   Beton yüzeyine dış etkenlere karşı koruyucu kür maddesi püskürtülmesi   6 
 735   24   Bisiklet yolu yapılması   10 
 736   25   Blokaj yapılması 
   a) El ile   17 
 b) Makine ile   6 
 c) Malzeme İdareden el ile   30 
 Ç) Malzeme İdareden makine ile   8 
 737   26   Bordür döşenmesi (her türlü)  
   a) Malzemeli   9 
 b) Bordür İdareden   25 
 c) Malzemelerin tümü İdareden   30 
     Ç) Makine ile bordür döşenmesi   7 
 738   27   Cadde ve sokaklara levha yapımı ve montajı   10 
 739   28   Cadde ve sokakların baca ve ızgara kapaklarının yükseltilmesi (malzeme İdareden)    12 
 740   29   Çelik köprüler ve çelik imalatların kumlama yapılması ve boyanması   10 
 741   30   Çığ tehlikesi için çelik köprü yapımı  9 
 742   31   Çiçek potu yapılması (konstrüksiyonu dahil)    9 
 743   32   Çim taşı döşenmesi   18 
 744   33   CTP yol kenar dikmesi temini ve montajı   9 
 745   34   Darbe emici su bariyeri   7 
 746   35   Dekapaj, kazı yapılması 
   a) El ile (10.000 m³'e kadar elle) (10.000  m³'ten fazlası makineli kazı % 4)    30 
 b) Komprösörle delik açma ve dinamitle patlatma   10 
 c) Makineli kazı yapılması ve nakliyesi   4 
 747   36   Demiryollarında hortuvar yapılması   7 
 748   37   Demiryolu deplasesi yapılması   9 
 749   38   Demiryollarında alüminotermit ray kaynağı yapılması   7 
 750   39   Demiryollarında buraj yapılması 
   a) Makineli   6 
 b) El ile   30 
 751   40   Demiryollarında hemzemin geçitlerde elektrikli otomatik bariyer yapılması   9 
 752   41   Demiryollarında makas imalatı   7 
 753   42   Demiryollarında YHT ve lokomotif anti - patinaj sistemi için kum dolum tesisi   9 
 754   43   Demiryolu hattının bakım onarımı (makineli)    10 
 755   44   Demiryolu raylarının kaynak yapılması (makineli)    6 
 756   45   Demiryolu travers ve ray döşenmesi (makineli)  
   a) Malzeme İdareden   8 
 b) Malzemeli   6 
 757   46   Dere ıslahında makineli kazı   3 
 758   47   Devlet Demiryollarında eski dübellerin sökülerek yerlerine yeni dübellerin montajı   18 
 759   48   Dolgu malzemesi temini ve nakli işi (stabilize, toprak)    4 
 760   49   Dolgu yapılması ve sıkıştırılması 
   a) İşçi ile (malzeme temini dahil)    17 
 b) Makine ile   4 
 761   50   Dolomit taşı temini ve döşenmesi   17 
 762   51   Döşeli raylarda yeniden profil vermek için frezeleme - taşlama   10 
 763   52   Elastik genleşme derzi yapımı (yeni)    6 
 764   53   Elektronik trafik bilgilendirme ve ikaz sistemi   7 
 765   54   Finişerle dökülen her türlü beton   4 
 766   55   Fonolit – doğal taş plakaların döşenmesi   10 
 767   56   Fore kazık, betonarme çakma kazık, jetgrout, çelik çakma kazık (her şey dahil)    6 
 768   57   Fore kazık, betonarme çakma kazık, jetgrout, çelik çakma kazık (İdare malı malzeme)    15 
 769   58   Geçici köprü (yüzer ayaklar üzerine kurulmuş)    6 
 770   59   Görme engelliler için yol yapılması   10 
 771   60   Greyderle reglaj yapımı   4 
 772   61   Grovak malzeme çıkarılması temini ve serilmesi   4 
 773   62   Harçsız taş duvar inşaatı (kuru duvar)    15 
 774   63   Hasarlı otoyol korkuluklarının demontajı tamiri ve montajı   16 
 775   64   Hemzemin geçitlerde kauçuk kaplama (plastik - kaplama)    7 
 776   65   Hidrolik sistemli yol bariyeri yapılması   8 
 777   66   Idare malı malzemelerin (kum vb.) el ile serilmesi   30 
 778   67   Idare malı taş ile kargir duvar yapılması   22 
 779   68   Ince yonu taşı ile yol kaplaması yapılması   12 
 780   69   Istinat duvarı derz yapılması (kargir duvar)    18 
 781   70   İstinat duvarı onarımı 
   a) Beton veya betonarme  9 
 b) Kargir (duvar temel kazısı hariç)    20 
 782   71   İstinat duvarları inşaatı 
   a) Geogrid   7 
 b) Kargir (duvar temel kazısı hariç)    20 
     c) Betonarme (her şey dahil)    7 
 783   72   Jeogridli su toplama çukuru   6 
 784   73   Karayollarında ses bariyeri yapımı   9 
 785   74   Karla ve buzla mücadele (makine müteahhide ait)    6 
 786   75   Kavşak tanzimi, orta refüj teşkili (normal beton) (satın alınan hazır beton hariç)    9 
 787   76   Kaya dolgu işleri (tahkimat)  
   a) İstifli   8 
 b) İstifsiz   6 
 788   77   Kaya ıslahı - enerji kırıcılı bariyer (kaya yuvarlanmasına karşı)    9 
 789   78   Kaya zeminde makine ile 10 m2 den büyük depo (zirai mahsül vb. ürünleri saklamak için) açılması   5 
 790   79   Kayar kalıplı beton finişeri ile bordür veya tretuvar dökülmesi   4 
 791   80   Kırılmış temel malzemesi ile temel yapımı (İdare malı)    5 
 792   81   Köprü genleşme derzi yenileme   7 
 793   82   Köprü ve viyadük inşaatı (altyapı, üstyapı, zemin iyileştirilmesi dahil)  
   a) Betonarme   7,5 
 b) Çelik   8 
 c) Kargir (duvar temel kazısı hariç)    20 
 794   83   Köprü korkuluk temizliği, yıkanması (arazöz, motopomp ve işçi ile)    10 
 795   84   Köprülü kavşak inşaatı (her şey dahil)    7 
 796   85   Köprü mesnet bandı   7 
 797   86   Köprü onarım işi
   a) Betonarme   8 
 b) Kargir (duvar temel kazısı hariç)    20 
 798   87   Köprü tabliye onarımı işi (tabliye kaldırma işlemi dahil)    10 
 799   88   Köprü, menfez içi temizliği 
   a) İşçi ile   35 
 b) Makine ile   6 
 800   89   Köprüde prefabrik mesnetler, kirişler   7 
 801   90   Köprülerde gabion tel kafesle tahkimat ve şüt yapılması   10 
 802   91   Kuru eşik duvar yapılması   12 
 803   92   Laboratuvar deneyleri ve rapor   10 
 804   93   Makine ile derz açılması ve dolgusu   6 
 805   94   Makine ve ekipman yükleniciye ait olmak ve m3, ton, m2 olarak ölçülemeyen gün - saat olarak tespiti yapılıp ödeme yapılan bilumum işler    4 
 806   95   Makineli kazı yapılması ve çıkan kazının dolgu malzemesi olarak kullanılması  4 
 807   96   Mayın temizleme ( makine ve el ile)    17 
 808   97   Mıcır, alttemel ve temel malzemesinin yıkanması (makine ile)    4 
 809   98   Nebati toprak temizliği (dozer ve greyder ile)    4 
 810   99   Ocaktan taş çıkarmak (kompresör ve patlayıcı madde ile)    6 
 811   100   Otoyol korkuluk montajı (makineli)    6 
 812   101   Otoyol korkuluk montajı (makineli) (malzeme İdareden)    15 
 813   102   Otoyol korkulukları demontajı (hasarlı)    9 
 814   103   Parke ile kaldırım ve yol yapımı 
   a) İnsan gücü ile (malzemeli)    18 
 b) Parke döşeme makinesi ile (malzemeli)    10 
 c) Malzemenin tümü İdareden   30 
 Ç) Parke veya bordür taşı İdareden   25 
 D) Parke taşı (kilitli) (malzemeli)    18 
     E) Beton küp taş   20 
 815   104   Pere yapılması 
   a) Kuru   12 
   b) Harçlı   15 
 816   105   Peronbej yapılması (TCDD)    9 
 817   106   Prefabrik betonarme yol korkuluğu imali ve montajı   7 
 818   107   Prefabrik betonarme oto bariyer imali ve montajı  7 
 819   108   Refüj, yol bordürü döşenmesi   9 
 820   109   Renkli dere taşı temini ve serilmesi   12 
 821   110   Sabit asfalt tankları, boru yapımı ve izolasyon işleri   10 
 822   111   Sanat yapıları (betonarme, menfez, baks) (demir, dolgu, kalıp, beton dahil) (sanat yapısı kazısı,taş dolgu,satın alınan hazır beton, kargir inşaat, parke döşenmesi, yüklenicinin kendi beton santralinde ürettiği beton hariç)    9 
 823   112   Sinyalizasyon tesisi  7 
 824   113   Sokak temizliği, çöp toplanması ve nakli (işçi ile yükleme)    25 
 825   114   Stabilizasyon (kireç, çimento vb. karıştırılarak) yapılması   4 
 826   115   Süpürge, vakumlu makine ile caddelerin süpürülmesi ve nakli  6 
 827   116   Şevlerde zemin hareketlerinin izlenmesi için inklinometre cihazının yerleştirilmesi   8 
 828   117   Taraklı mozaik   18 
 829   118   Tarihi köprü restorasyonu (köprü dışındaki diğer işler (kazı, dolgu, tahkimat vb.) kendi değerinden değerlendirilecek)  
   a) Taş köprü   15 
 b) Betonarme   10 
 830   119   Tarihi köprü temellerinin mini kazıklarla iyileştirilmesi   6 
 831   120   Taş kırma işleri (makineli)  6 
 832   121   Taş kolon (zeminin betonla güçlendirilmesi)    6 
 833   122   Tıbbi ve katı atıkların toplanması, nakli ve bertaraf edilmesi (işçi ile)    25 
 834   123   Trafiğe kapalı alanlarda yerlere kompozit deck elemanları ile kaplama yapılması   10 
 835   124   Trafik bilgi ve işaret levhası yapımı   10 
 836   125   Trafik güvenliğinin sağlanması (yol inşaat çalışmalarında) işçi ile   30 
 837   126   Trafik işaret levhalarının bakım ve onarımı   12 
 838   127   Trafik levhaları için direk yapımı ve montajı  10 
 839   128   Trafik levha ve direklerin montajı (İdare malı)    20 
 840   129   Tretuvar sökümü (makineli)    6 
 841   130   Tretuvar yapımı 
   a) Beton (satın alınan hazır beton hariç)    9 
 b) Karo, andezit, granit, mermer vs.  10 
 842   131   Tretuvarlarda bordür vb. imalatların işaretleme amacıyla boyanması   15 
 843   132   Trimer makinesi ile asfalt kazısı   6 
 844   133   Yaya üst geçit köprüsü inşaatı 
   a) Asma yaya üst geçit köprüsü   8 
 b) Yürüyen merdivenli veya asansörlü çelik yaya üst geçit köprüsü   8 
 c) Betonarme yaya üst geçit köprüsü (prefabrik kirişli)    7,5 
 Ç) Çelik konstrüksiyon yaya üst geçit köprüsü   9 
 845   134   Yatay delgi makinesi ile karayolu ve demiryolu altından boru geçirilmesi   6 
 846   135   YHT hattına ve karayoluna prefabrik kar siperi montajı - tel çit   9 
 847   136   YHT setlerinin kışın yürüyen aksamı altında biriken buzun eritilmesi ve buz tutmasının önlenmesi amacıyla kurulan buz önleme ve eritme sistemi   7 
 848   137   Yol betonlama veya saha betonlaması (her şey dahil)  
   a) Yüklenicinin kendi beton santralinde ürettiği beton ile   7 
 b) Satın alınan hazır beton ile   5 
 849   138   Yol bakım onarımı
   a) Beton yollarda (satın alınan hazır beton hariç)    9 
 b) Stabilize yollarda   4 
 c) Asfalt yollarda   7 
 850   139   Yol çizgilerinin silinmesi (makineli)    6 
 851   140   Yolda veya her türlü sahada perdah (helikopter) makinesiyle beton yüzeylerin perdahlanması   7 
 852   141   Yol hendek reglajı ve bakımı (Makineli)    4 
 853   142   Yol ısıtma sistemi (elektrikli)    6 
 854   143   Yol inşaatı (toprak işleri, üstyapı, stabilize asfalt dahil) (sanat yapıları hariç)    4 
 855   144   Yol kenarlarına kar direkleri dikilmesi   9 
 856   145   Yol şevlerine kafes tel yapılması (hasır çelik gibi)    6 
 857   146   Yol yaklaşım sınırında shotgrid yapılması (püskürtme beton, barbakan hasır çelik dahil)    6 
 858   147   Yol yaklaşım sınırında tel örgü yapılması  9 
 859   148   Yollara yol boyası ile çizgi çekilmesi 
   a) Makineli   6 
 b) Malzeme İdareden (makineli)    15 
 860   149   Yollarda çift kompenantlı boya ile yaya geçitleri, yavaşlama uyarısı,şerit çizgileri, standart ok ve yazıların çizilmesi (el ile) (malzeme yükleniciye ait)    15 
 861   150   Yollarda ulaşım etüdleri yapılması 
   a) Makineli   10 
 b) El ile   20 
 XXII - YÜKLEME - BOŞALTMA 
 862   1   Buğday, arpa vs. yükleme boşaltma (makine ve elektrik İdareden)    15 
 863   2   Çay yükleme 
   a) Bant ile   7 
 b) El ile   25 
 864   3   Çimento fabrikasında band ile torba çimento yükleme    7 
 865   4   Pancar yükleme (makine ve elektrik İdareden)    15 
 866   5   Şeker pancarı vb. boşaltma işi (makine İdareden, mazot müteahhitten)    12 
 867   6   Şeker pancarı yükleme ve nakliyesi   5 
 868   7   Tütün yükleme ve nakli (boşaltma İdareden)    15 
 869   8   Yükleme, boşaltma (tuğla, kiremit, torba çimento vb. malzemelerin işçi ile)    30 
 870   9   Yükleme, boşaltma (elevatör vb. ile)    7 
 871   10   Yükleme, boşaltma (makine ile demir, profil, paket halinde tuğla, parke, betopan, saç, font, çelik, PVC boru, PE boru, mermer, pirinci, perlit, gaz beton)    7 
 872   11   Yükleme boşaltma, toz çimento (kompresörle)  6