Pratik Bilgiler
Harç Nispetleri

Dönemler İlgili yıla ait Tebliğ'e bakınız.
2024 Harçların Kanundaki şekli için
tıklayınız
Tarifelerde ki maktu harçların 2024 yılı yeniden değerleme oranında arttırılması hk. ( 94 Sayılı Harçlar Kanunu Gen.Teb. )
2023 Tarifelerde ki maktu harçların 08.07.2023 itibariye %50 oranında arttırılması hk. ( 93 Sayılı Harçlar Kanunu Gen.Teb. )
Tarifelerde ki maktu harçların 2023 yılı yeniden değerleme oranında arttırılması hk. ( 91 Sayılı Harçlar Kanunu Gen.Teb. )
2022 Tarifelerde ki maktu harçların 2022 yılı yeniden değerleme oranında arttırılması hk. ( 89 Sayılı Harçlar Kanunu Gen.Teb. )
2021 Tarifelerde ki maktu harçların 2021 yılı yeniden değerleme oranında arttırılması hk. ( 86 Sayılı Harçlar Kanunu Gen.Teb. )
2020 Tarifelerde ki maktu harçların 2020 yılı yeniden değerleme oranında arttırılması hk. ( 84 Sayılı Harçlar Kanunu Gen.Teb. )
2019 Tarifelerde ki maktu harçların 2019 yılı yeniden değerleme oranında arttırılması hk. ( 82 Sayılı Harçlar Kanunu Gen.Teb. )
2018 Tarifelerde ki maktu harçların 2018 yılı yeniden değerleme oranında arttırılması hk. ( 80 Sayılı Harçlar Kanunu Gen.Teb. )
2017 Tarifelerde ki maktu harçların 2017 yılı yeniden değerleme oranında arttırılması hk. ( 78 Sayılı Harçlar Kanunu Gen.Teb. )
2016 Tarifelerde ki maktu harçların 2016 yılı yeniden değerleme oranında arttırılması hk. ( 75 Sayılı Harçlar Kanunu Gen.Teb. )
2015 Tarifelerde ki maktu harçların 2015 yılı yeniden değerleme oranında arttırılması hk. ( 73 Sayılı Harçlar Kanunu Gen.Teb. )
2014 Tarifelerde ki maktu harçların 2014 yılı yeniden değerleme oranında arttırılması hk. ( 71 Sayılı Harçlar Kanunu Gen.Teb. )
2013 Tarifelerde ki maktu harçların 2013 yılı yeniden değerleme oranında arttırılması hk. ( 69 Sayılı Harçlar Kanunu Gen.Teb. )
2012 Tarifelerde ki maktu harçların 2012 yılı yeniden değerleme oranında arttırılması hk. ( 65 Sayılı Harçlar Kanunu Gen.Teb. )
2011 Tarifelerde ki maktu harçların 2011 yılı yeniden değerleme oranında arttırılması hk. ( 63 Sayılı Harçlar Kanunu Gen.Teb. )
2010 Tarifelerde ki maktu harçların 2010 yılı yeniden değerleme oranında arttırılması hk. ( 60 Sayılı Harçlar Kanunu Gen.Teb. )

Dönemler Branşlar
2009 Yargı Harçları
Noter Harçları
Vergi Yargısı Harçları
Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar
Konsolosluk Harçları
Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları
Gemi ve Liman Harçları
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları
Trafik Harçları
2008 Yargı Harçları
Noter Harçları
Vergi Yargısı Harçları
Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar
Konsolosluk Harçları
Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları
Gemi ve Liman Harçları
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları
Trafik Harçları
2007 Noter Harçları
Vergi Yargısı Harçları
Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçlar
Konsolosluk harçları
Pasaport, vize, ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları
Gemi ve Liman Harçları
2006 Mahkeme, İcra ve İflas, Ticaret Sicili ve Diğer Yargı Harçları
Noter Harçları
Vergi Yargısı Harçları
Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçlar
Konsolosluk harçları
Pasaport, vize, ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları
Gemi ve Liman Harçları
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları
Trafik Harçları
2005 Mahkeme, İcra ve İflas, Ticaret Sicili ve Diğer Yargı Harçları
Noter Harçları
Vergi Yargısı Harçları
Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçlar
Konsolosluk harçları
Pasaport, vize, ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları
Gemi ve Liman Harçları
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları
Trafik Harçları
2004 Mahkeme, İcra ve İflas, Ticaret Sicili ve Diğer Yargı Harçları
Noter Harçları
Vergi Yargısı Harçları
Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçlar
Konsolosluk harçları
Pasaport, vize, ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları
Gemi ve Liman Harçları
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları
Trafik Harçları
2003 Mahkeme, İcra ve İflas, Ticaret Sicili ve Diğer Yargı Harçları
Noter Harçları
Vergi Yargısı Harçları
Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçlar
Konsolosluk harçları
Pasaport, vize, ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları
Gemi ve Liman Harçları
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları
Trafik Harçları
2002 Mahkeme, İcra ve İflas, Ticaret Sicili ve Diğer Yargı Harçları
Noter Harçları
Vergi Yargısı Harçları
Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçlar
Konsolosluk harçları
Pasaport, vize, ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları
Gemi ve Liman Harçları
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları
Trafik Harçları
2001 Mahkeme, İcra ve İflas, Ticaret Sicili ve Diğer Yargı Harçları
Noter Harçları
Vergi Yargısı Harçları
Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçlar
Konsolosluk harçları
Pasaport, vize, ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları
Gemi ve Liman Harçları
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları
Trafik Harçları
2000 Mahkeme, İcra ve İflas, Ticaret Sicili ve Diğer Yargı Harçları
Noter Harçları
Vergi Yargısı Harçları
Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçlar
Konsolosluk harçları
Pasaport, vize, ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları
Gemi ve Liman Harçları
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları
Trafik Harçları