Pratik Bilgiler
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Çerçevesinde Çeşitli Kabahatlere İlişkin Uygulanacak İdari Para Cezaları


KABAHATLER KANUNU 32.MADDE

KABAHATLER KANUNU 33.MADDE

KABAHATLER KANUNU 34.MADDE

KABAHATLER KANUNU 35.MADDE

KABAHATLER KANUNU 36.MADDE

KABAHATLER KANUNU 37.MADDE

KABAHATLER KANUNU 38.MADDE

KABAHATLER KANUNU 39.MADDE

KABAHATLER KANUNU 40.MADDE

KABAHATLER KANUNU 41.MADDE

KABAHATLER KANUNU 42.MADDE

KABAHATLER KANUNU 42/A.MADDE

KABAHATLER KANUNU 43.MADDE


Kanun Maddesi

KABAHATİN

2024 Yılı İçin Uygulanacak Miktarlar

ADI

İŞLENME ŞEKLİ

EN AZ

EN ÇOK

32. MADDE

Emre Aykırı Davranış

Genel

2.052 TL

33. MADDE

Dilencilik

Genel

977 TL

34. MADDE

Kumar (Hayvan Dövüştürmek Hariç)

Genel

6.425 TL

34. MADDE

Kumar (Hayvan Dövüştürmek Suretiyle)

Genel

6.425 TL

35. MADDE

Sarhoşluk

Genel

977 TL

36/1. MADDE

Gürültü

Gerçek Kişi

977 TL

36/2. MADDE

Gürültü

Ticari İşletme

21.176 TL

106.229 TL

37. MADDE

Rahatsız Etme

Genel

977 TL

38/1. MADDE

İşgal

Kaldırımları İşgal Eden veya Mal Satışı Yapan Kişilere

977 TL

38/2. MADDE

İşgal

Kaldırımlara İzni Olmaksızın İnşaat Malzemesi Yığan Kişilere

2.052 TL

10.515 TL

39. MADDE

Tütün Mamullerinin Tüketilmesi

1., 2. ve/veya 3. Fıkraya Mualefet

977 TL

40. MADDE

Kimliği Bildirmeme

Genel

977 TL

41/1. MADDE

Çevreyi Kirletme

Evsel Atık ve Artıkların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye

313 TL

41/2. MADDE

Çevreyi Kirletme

Yemek Pişirme ve Servis Yerlerinde İşlenmesi Halinde İşletmeye

10.515 TL

106.229 TL

41/3. MADDE

Çevreyi Kirletme

Hayvan Kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişiye

977 TL

41/4. MADDE

Çevreyi Kirletme

İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye

2.052 TL

63.683 TL

41/4. MADDE

Çevreyi Kirletme (Tüzel)

İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye

2.052 TL

106.229 TL

41/5. MADDE

Çevreyi Kirletme

Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye

977 TL

41/6. MADDE

Çevreyi Kirletme

Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye

5.227 TL

42. MADDE

Afiş Asma

Tüzel Kişi

2.052 TL

63.683 TL

42. MADDE

Afiş Asma

Toplatma Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edilmesi Halinde Kişilere

2.052 TL

63.683 TL

42/A. MADDE

Asılsız ihbar

112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul eden Kişilere

1.980 TL

43. MADDE

Silah Taşıma

Genel

977 TL