Pratik Bilgiler
Belediye Para Cezaları


Not : Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezaları ve Kabahatler Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezaları için o Başlıklara Bakınız !

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 2.MADDE

KABAHATLER KANUNU 3.MADDE

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 7.MADDE

KABAHATLER KANUNU 17.MADDE

2024 Yılında Uygulanacak Belediye Para Cezaları

CEZANIN TÜRÜ

KANUNİ DAYANAĞI

TUTARI

En Az

En Çok

Hafta Tatili Hakkında Kanununa muhalefet eden dükkan ve mağaza ve müessese sahip veya müdürlerine (B. Encümeni)

394 s. K.(5728 s.K. değ.) 10. md.

1.613 TL

Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ye göre (B. Encümeni)

Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında işlemi yapılmayan İç Su Aracının Boyuna Göre

655 s. KHK 43. mad. Geçici 8. Mad.

492 s. K.H.K. 8 sayılı tarife

XIII Bağlama Kütüğü Uygulama Yön. 28. mad.

Güncel Harçlar Kanunu Genel Tebliği

 

5 metreden 7 metreye kadar olanlar

3.500,00 TL

7 metreden 9 metreye kadar olanlar

5.000,00 TL

9 metreden 12 metreye kadar olanlar

7.500,00 TL

12 metreden 15 metreye kadar olanlar

15.000,00 TL

15 metreden 20 metreye kadar olanlar

25.000,00 TL

20 metreden 30 metreye kadar olanlar

50.000,00 TL

30 metreden büyük olanlar

100.000,00 TL

İçme suları kaynaklarına zarar verecek ve sıhhat şartlarını bozacak şekilde tarla açanlara ve hayvan bırakanlara ve sulama yapanlara (B. Encümeni)

831 s.K.(2659 s. K.Değ.) Ek md. 7 ve 8

2.052 TL

Defin ruhsatiyesi olmadan cenaze defnedilmesi (B. Encümeni)

1593 s. K. md. 299 ile 5326 s. K. md. 32

2.052 TL

İzinsiz bir şehir ve kasabadan diğerine ölü nakledilmesi (B. Encümeni)

1593 s. K. md. 301 ile 5326 s. K. md. 32

2.052 TL

Umumi Hıfzısıhha Kanunu (B. Encümeni)

1593 s.K. (5728 s.K. değ.) md. 266 ile 283

2.052 TL

Belediye Emir ve Yasaklarına Muhalefet (B. Encümeni)

1608 s. K. (5728 s. K.değ.) md.1

2.052 TL

Yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymama (B. Encümeni)

1608 s. K. (5728 s. K.değ.) md.2

4.135 TL

83.720 TL

Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa muhalefet eden umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin işletmecilerine Uygulanacak Ceza (B. Encümeni)

2559 s. K. (5259 s. K. değ.) 6.md.

11.716 TL

23.553 TL

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun hükümlerine muhalefet edenlere Verilecek Cezalar (B. Encümeni)

(Belediye Başkanının yetki verdiği görevli)

4207 s.K. (5727 s. K. değ.) md. 5/1 ve 2/1

977 TL

(Belediye Zabıtası)

4207 s.K. (5727 s.K. değ.) md. 5/1 ve 3/12 5326 s.K. 41. md.

578 TL

4207 s.K. (5727 s.K. değ.) md. 5/8 ve 3/10

4.188 TL

(Belediye Encümeni)

4207 s.K. (5727 s.K. değ.) md. 5/2 ve 2. m. (a) bendi hariç 1,3,4,5’inci fıkraları

13.532 TL

67.912 TL

4207 s.K. (5727 s.K. değ.) md. 5/5 ve 3/7

13.532 TL

4207 s.K. (5727 s.K. değ.) md. 5/10 ve 3/14

271.750 TL

1.358.978 TL

Fikir ve sanat eserlerinin yasal olarak çoğaltılmış bandrollü nüshalarının yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışının yapılması (B. Encümeni)

5846 s. K. md. 81/7 ile 5326 s. K. md. 38/1

977 TL

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre ceza (Belediye Encümeni)

5957 s.K. 5/5,6,7,10,13; 13/1-ç,1-g,1-h,1-ı ve 14/1-c,1-ç,14/2 maddeleri

24.607 TL

5957 s.K. 5/11 13/1-c ve 14/1-e maddeleri

61.602 TL

5957 s.K. 6/2, 11/6-e, 13/1-a ve 14/1-f maddeleri

123.213 TL

5957 s.K. 13/1-d,1-f ve 14/1-d maddeleri

36.943 TL

5957 s.K. 13/1-e,1-l ve 14/1-a maddeleri

1.186 TL

5957 s.K. 13/1-ğ,1-i,1-j,1-k ve 14/1-b,14/2 maddeleri

6.127 TL

Öğle Dinlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine muhalefet eden iş veren veya iş veren vekillerine (Belediye Encümeni)

6301 s. K. (5728 s. K. değ.) 7. md.

1.613 TL

Sivil savunma tedbirlerine riayet edilmemesi (Belediye Encümeni)

7126 s. K. md. 47 ile 5326 s. K. md. 32

2.052 TL

Not:

- 5326 s. K.17/7. Md. uyarınca , idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

- Çevre Kanununa göre Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yetki devri yaptığı belediyeler tarafından yetki devri yapılan konularla ilgili Belediye Encümeni kararıyla ceza verilebilecektir.