Pratik Bilgiler
Belediye Para Cezaları


Not : Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezaları ve Kabahatler Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezaları için o Başlıklara Bakınız !

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 2.MADDE

KABAHATLER KANUNU 3.MADDE

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 7.MADDE

KABAHATLER KANUNU 17.MADDE

2023 Yılında Uygulanacak Belediye Para Cezaları

CEZANIN TÜRÜ

KANUNİ DAYANAĞI

TUTARI

En Az

En Çok

Hafta Tatili Hakkında Kanununa muhalefet eden dükkan ve mağaza ve müessese sahip veya müdürlerine (B. Encümeni)

394 s. K.(5728 s.K. değ.) 10. md.

1.018 TL

Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ye göre (B. Encümeni)

Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında işlemi yapılmayan İç Su Aracının Boyuna Göre

655 s. KHK 43. mad. Geçici 8. Mad.

492 s. K.H.K. 8 sayılı tarife

XIII Bağlama Kütüğü Uygulama Yön. 28. mad.

91 nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği

 

5 metreden 9 metreye kadar olanlar

2.338,50 TL

9 metreden 12 metreye kadar olanlar

4.679,50 TL

12 metreden 20 metreye kadar olanlar

9.361,00 TL

20 metreden 30 metreye kadar olanlar

18.724,10 TL

30 metreden büyük olanlar

37.451,70 TL

İçme suları kaynaklarına zarar verecek ve sıhhat şartlarını bozacak şekilde tarla açanlara ve hayvan bırakanlara ve sulama yapanlara (B. Encümeni)

831 s.K.(2659 s. K.Değ.) Ek md. 7 ve 8

1.295 TL

Defin ruhsatiyesi olmadan cenaze defnedilmesi (B. Encümeni)

1593 s. K. md. 299 ile 5326 s. K. md. 32

1.295 TL

İzinsiz bir şehir ve kasabadan diğerine ölü nakledilmesi (B. Encümeni)

1593 s. K. md. 301 ile 5326 s. K. md. 32

1.295 TL

Umumi Hıfzısıhha Kanunu (B. Encümeni)

1593 s.K. (5728 s.K. değ.) md. 266 ile 283

1.295 TL

Belediye Emir ve Yasaklarına Muhalefet (B. Encümeni)

1608 s. K. (5728 s. K.değ.) md.1

1.295 TL

Yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymama (B. Encümeni)

1608 s. K. (5728 s. K.değ.) md.2

2.610 TL

52.827 TL

Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa muhalefet eden umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin işletmecilerine Uygulanacak Ceza (B. Encümeni)

2559 s. K. (5259 s. K. değ.) 6.md.

7.394 TL

14.864 TL

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun hükümlerine muhalefet edenlere Verilecek Cezalar (B. Encümeni)

(Belediye Başkanının yetki verdiği görevli)

4207 s.K. (5727 s. K. değ.) md. 5/1 ve 2/1

617 TL

(Belediye Zabıtası)

4207 s.K. (5727 s.K. değ.) md. 5/1 ve 3/12 5326 s.K. 41. md.

198 TL

4207 s.K. (5727 s.K. değ.) md. 5/8 ve 3/10

2.630 TL

(Belediye Encümeni)

4207 s.K. (5727 s.K. değ.) md. 5/2 ve 2. m. (a) bendi hariç 1,3,4,5’inci fıkraları

5.243 TL

52.827 TL

4207 s.K. (5727 s.K. değ.) md. 5/5 ve 3/7

10.404 TL

4207 s.K. (5727 s.K. değ.) md. 5/10 ve 3/14

201.386 TL

1.015.457 TL

Fikir ve sanat eserlerinin yasal olarak çoğaltılmış bandrollü nüshalarının yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışının yapılması (B. Encümeni)

5846 s. K. md. 81/7 ile 5326 s. K. md. 38/1

617 TL

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre ceza (Belediye Encümeni)

5957 s.K. 5/5,6,7,10,13; 13/1-ç,1-g,1-h,1-ı ve 14/1-c,1-ç,14/2 maddeleri

15.529 TL

5957 s.K. 5/11 13/1-c ve 14/1-e maddeleri

38.876 TL

5957 s.K. 6/2, 11/6-e, 13/1-a ve 14/1-f maddeleri

77.757 TL

5957 s.K. 13/1-d,1-f ve 14/1-d maddeleri

23.314 TL

5957 s.K. 13/1-e,1-l ve 14/1-a maddeleri

749 TL

5957 s.K. 13/1-ğ,1-i,1-j,1-k ve 14/1-b,14/2 maddeleri

3.867 TL

Öğle Dinlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine muhalefet eden iş veren veya iş veren vekillerine (Belediye Encümeni)

6301 s. K. (5728 s. K. değ.) 7. md.

1.018 TL

Sivil savunma tedbirlerine riayet edilmemesi (Belediye Encümeni)

7126 s. K. md. 47 ile 5326 s. K. md. 32

1.295 TL

Not:

- 5326 s. K.17/7. Md. uyarınca , idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

- Çevre Kanununa göre Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yetki devri yaptığı belediyeler tarafından yetki devri yapılan konularla ilgili Belediye Encümeni kararıyla ceza verilebilecektir.