Pratik Bilgiler
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları


Not : Belediye Para Cezaları ve Kabahatler Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezaları için o Başlıklara Bakınız !

ÇEVRE KANUNU 20.MADDE

ÇEVRE KANUNU GEÇİCİ 4.MADDE

2024/1. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

2023/61. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (K) BENDİ UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

2024 Yılında Uygulanacak Belediye Para Cezaları

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin

Kanundaki Ceza Miktarı

1/1/2024-31/12/2024 Tarihleri Arasında Uygulanacak Ceza

(a) bendindeki ceza miktarı

1.250 TL

9.943 TL

2.500 TL

19.897 TL

1.250 TL

9.943 TL

5.000 TL

39.797 TL

10.000 TL

79.611 TL

(b) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

464.585 TL

48.000 TL

929.233 TL

24.000 TL

464.585 TL

(c) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

116.060 TL

2.000 TL

38.630 TL

300 TL

5.733 TL

Terminaller veya dolum adalarına;
60.000 TL

Terminaller veya dolum adalarına;
288.679 TL

Akaryakıt istasyonlarına;
30.000 TL

Akaryakıt istasyonlarına;
144.339 TL

Tankerlere;
3.000 TL

Tankerlere;
14.432 TL

(d) bendindeki ceza miktarı

(b) bendi için:

48.000 TL

929.233 TL

96.000 TL

1.858.547 TL

(c) bendi için:

12.000 TL

232.264 TL

4.000 TL

77.372 TL

600 TL

11.540 TL

(d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak:

1) 10.000 TL

79.611 TL

2) 15.000 TL

119.420 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

193.522 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

60.000 TL

1.161.568 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

116.060 TL

(h) bendindeki ceza miktarı

400 TL

7.667 TL

1.200 TL

23.155 TL

4.000 TL

77.372 TL

12.000 TL

232.264 TL

(ı) bendinin; 1 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

Groston başına*:

400 TL

3.184,81 TL

100 TL

796,23 TL

10 TL

79,59 TL

(ı) bendinin; 2 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

Groston başına*:

30 TL

580,25 TL

6 TL

115,76 TL

100 KR

18,37 TL

(ı) bendinin; 3 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

Groston başına*:

200 TL

1.592,40 TL

40 TL

318,49 TL

10 TL

79,59 TL

(ı) bendinin; 4 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

0-18 (dahil) Groston arası:

5.000 TL

17.661 TL

18-50 (dahil) Groston arası:

10.000 TL

35.325 TL

51-100 (dahil) Groston arası:

20.000 TL

70.650 TL

100-150 (dahil) Groston arası:

30.000 TL

105.976 TL

Groston başına*:

100 TL

796,23 TL

20 TL

159.25 TL

11,59 TL

18,37 TL

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarı

24.000 TL

464.585 TL

600 TL

11.540 TL

(ı) bendinin yedinci paragrafındaki ceza miktarı

100.000 TL

481.132 TL

(i) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

19.276 TL

(j) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

464.585 TL

600 TL

11.540 TL

(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin ceza miktarı

20.000 TL

387.141 TL

100.000 TL

1.936.005 TL

(l) bendindeki ceza miktarı

Dekar başına*:

20 TL

386,79 TL

100.000 TL'den 300.000 TL'ye kadar
Sanat yapılarına zarar vermesi veya akarsuyunun akış rejimini bozması halinde:
300.000 TL

481.132 TL'den 1.443.397 TL'ye kadar
Sanat yapılarına zarar vermesi veya akarsuyunun akış rejimini bozması halinde:
1.443.397 TL

Metkreküp başına*:

450 TL

2.165,10 TL

(m) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

116.060 TL

4.000 TL

77.372 TL

(n) bendindeki ceza miktarı

48.000 TL

929.233 TL

1.200 TL

23.155 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

12.000 TL

232.264 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

464.585 TL

(r) bendindeki ceza miktarı

90.000 TL den
360.000 TL'ye kadar
300.000 TL

433.018 TL den
1.732.078 TL'ye kadar
1.443.397 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

4.810 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

38.721.523 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

38.721.523 TL

(v) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den 1.000.000 TL'ye kadar

1.936.005 TL'den 19.360.712 TL'ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den 1.000.000 TL'ye kadar

1.936.005 TL'den 19.360.712 TL'ye kadar

(aa) bendindeki ceza miktarı

Ton başına*:

100 TL

796,23 TL

(bb) bendinin: 1 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

Metrekare başına*:

15,16 TL

79,59 TL

Elektronik ortamda satış yapanlara 3.000 TL den 30.000 TL'ye kadar

Elektronik ortamda satış yapanlara 14.432 TL den 144.339 TL'ye kadar

(bb) bendinin: 2 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

15.000 TL

72.169 TL

(bb) bendinin: 3 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

1.500 TL

7.216 TL

(cc) bendindeki ceza miktarı

20.000 TL

96.226 TL

(çç) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

115.471 TL

36.000 TL

173.207 TL

(dd) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

48.113 TL

(ee) bendindeki ceza miktar

20.000 TL

96.226 TL

Metrekare başına*:

15,16 TL

72,95 TL

100 TL

481,13 TL

(ff) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

48.113 TL

5.000 TL

24.055 TL

(gg) bendindeki ceza miktarı

300.000 TL

1.443.397 TL

(ğğ) bendindeki ceza miktarı

25.000 TL

88.312 TL

25.000 TL'den 100.000 TL'ye kadar

88.312 TL'den 353.254 TL'ye kadar

(hh) bendindeki ceza miktarı

Groston başına*:

200 TL

706.51 TL

25 TL

88.31 TL

5 TL

17,67 TL

(ıı) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL'ye kadar

35.325 TL TL'ye kadar

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde;

Kanundaki Ceza Miktarı

2024 Yılında Uygulanacak Ceza

Nüfusu 100.000'den fazla olanlarda:

50.000 TL

967.956 TL

Nüfusu 100.000 - 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

580.757 TL

Nüfusu 50.000 - 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

387.141 TL

Nüfusu 10.000 - 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL

193.522 TL

Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

1.936.005 TL

Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

950.076 TL

Not: * = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.