Pratik Bilgiler
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları ( 01.01.2019 – 31.12.2019)


Not : Belediye Para Cezaları ve Kabahatler Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezaları için o Başlıklara Bakınız !

ÇEVRE KANUNU 20.MADDE

ÇEVRE KANUNU GEÇİCİ 4.MADDE

2019/1. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

2019 Yılında Uygulanacak Belediye Para Cezaları

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin

Kanundaki Ceza Miktarı

1/1/2019-31/12/2019 Tarihleri Arasında Uygulanacak Ceza

(a) bendindeki ceza miktarları(*)

1.250 TL(*)

1.546 TL

2.500 TL(*)

3.093 TL

1.250 TL(*)

1.546 TL

5.000 TL(*)

6.186 TL

10.000 TL(*)

12.373 TL

(b) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

72.197 TL

48.000 TL

144.404 TL

(c) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

18.037 TL

2.000 TL

6.005 TL

300 TL

892 TL

(d) bendindeki ceza miktarları

(b) bendi için iki kat:

48.000 TL

144.404 TL

96.000 TL

288.819 TL

(c) bendi için iki kat:

12.000 TL

36.095 TL

4.000 TL

12.025 TL

600 TL

1.794 TL

(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:

600 TL

1.794 TL

(d) bendinin ikinci paragrafı ile ilgili olarak:(*)

1) 10.000 TL(*)

12.373 TL

2) 15.000 TL(*)

18.559 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

30.075 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

60.000 TL

180.509 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

18.037 TL

(h) bendindeki ceza miktarları

400 TL

1.192 TL

1.200 TL

3.600 TL

4.000 TL

12.025 TL

12.000 TL

36.095 TL

(ı) bendinin; 1 no'lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston başına*:

400 TL(*)

494,92 TL

100 TL(*)

123,73 TL

10 TL(*)

12,37 TL

(ı) bendinin; 2 no'lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston başına*:

30 TL

90,17 TL

6 TL

17,99 TL

100 KR

287 KR

(ı) bendinin; 3 no'lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston başına*:

200 TL(*)

247,46 TL

40 TL(*)

49,49 TL

10 TL(*)

12,37 TL

(ı) bendinin; 4 no'lu alt bendindeki ceza miktarları

Groston başına*:

100 TL(*)

123,73 TL

20 TL(*)

24,75 TL

10 TL(*)

12,37 TL

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları

24.000 TL

72.197 TL

600 TL

1.794 TL

(i) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

2.997 TL

(j) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

72.197 TL

600 TL

1.794 TL

(k) bendindeki ceza miktarları

20.000 TL

60.163 TL

100.000 TL

300.856 TL

(l) bendindeki ceza miktarları

Dekar başına*:

20 TL

60,11 TL

Metkreküp başına*:

120 TL

360,98 TL

(m) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

18.037 TL

4.000 TL

12.025 TL

(n) bendindeki ceza miktarları

48.000 TL

144.404 TL

1.200 TL

3.600 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

12.000 TL

36.095 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

72.197 TL

(r) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

72.197 TL

60.000 TL

180.509 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

100 TL

287 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

6.017.320 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

6.017.320 TL

(v) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den 1.000.000 TL'ye kadar

300.856 TL'den 3.008.653 TL'ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den 1.000.000 TL'ye kadar

300.856 TL'den 3.008.653 TL'ye kadar

(z) bendindeki ceza miktarı(*)

Bu Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilir.(*)

(aa) bendindeki ceza miktarı(*)

Bu Kanunun ek 12 nci maddesine aykırı olarak depozito uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için piyasaya sürenlere ton başına 100 Türk lirası idari para cezası verilir.(*)

123,73 TL

(bb) bendindeki ceza miktarı(*)

Bu Kanunun ek 13 üncü maddesine aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 Türk lirası idari para cezası verilir.(*)

12,37 TL

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde;

Nüfusu 100.000'den fazla olanlarda:

50.000 TL

150.421 TL

Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

90.251 TL

Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

60.163 TL

Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL

30.075 TL

Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

300.856 TL

Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

180.509 TL

Not: * = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.


(*) (Sayfa içeirisinde 10.12.2019 Tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7153 Sayılı Kanunun 5. maddesi ile yapılan düzenlemeler metinde görüldüğü gibi düzenlenmiştir)