Pratik Bilgiler
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları ( 01.01.2021 – 31.12.2021)


Not : Belediye Para Cezaları ve Kabahatler Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezaları için o Başlıklara Bakınız !

ÇEVRE KANUNU 20.MADDE

ÇEVRE KANUNU GEÇİCİ 4.MADDE

2021/2. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

2020/53. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 20. MADDESİNİN (k) BENDİ UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

2021 Yılında Uygulanacak Belediye Para Cezaları

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin

Kanundaki Ceza Miktarı

1/1/2021-31/12/2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Ceza

(a) bendindeki ceza miktarı

1.250 TL

2.067 TL

2.500 TL

4.136 TL

1.250 TL

2.067 TL

5.000 TL

8.272 TL

10.000 TL

16.547 TL

(b) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

96.561 TL

48.000 TL

193.135 TL

(c) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

24.123 TL

2.000 TL

8.030 TL

300 TL

1.192 TL

Terminaller veya dolum adalarına;
60.000 TL

Terminaller veya dolum adalarına;
60.000 TL

Akaryakıt istasyonlarına;
30.000 TL

Akaryakıt istasyonlarına;
30.000 TL

Tankerlere;
3.000 TL

Tankerlere;
3.000 TL

(d) bendindeki ceza miktarı

(b) bendi için:

48.000 TL

193.135 TL

96.000 TL

386.286 TL

(c) bendi için:

12.000 TL

48.275 TL

4.000 TL

16.082 TL

600 TL

2.399 TL

(d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak:

1) 10.000 TL

16.547 TL

2) 15.000 TL

24.821 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

40.223 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

60.000 TL

241.424 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

24.123 TL

(h) bendindeki ceza miktarı

400 TL

1.594 TL

1.200 TL

4.813 TL

4.000 TL

16.082 TL

12.000 TL

48.275 TL

(ı) bendinin; 1 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

Groston başına*:

400 TL

661,94 TL

100 TL

165,49 TL

10 TL

16,54 TL

(ı) bendinin; 2 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

Groston başına*:

30 TL

120,60 TL

6 TL

24,06 TL

100 KR

382 KR

(ı) bendinin; 3 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

Groston başına*:

200 TL

330,97 TL

40 TL

66,20 TL

10 TL

16,54 TL

(ı) bendinin; 4 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

Groston başına*:

100 TL

165,49 TL

20 TL

33,10 TL

10 TL

16,54 TL

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarı

24.000 TL

96.561 TL

600 TL

2.399 TL

(ı) bendinin yedinci paragrafındaki ceza miktarı

100.000 TL

100.000 TL

(i) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

4.007 TL

(j) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

96.561 TL

600 TL

2.399 TL

(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin ceza miktarı

20.000 TL

80.465 TL

100.000 TL

402.385 TL

(l) bendindeki ceza miktarı

Dekar başına*:

20 TL

80,39 TL

100.000 TL'den 300.000 TL'ye kadar Sanat yapılarına zarar vermesi veya akarsuyunun akış rejimini bozması halinde:
300.000 TL

100.000 TL'den 300.000 TL'ye kadar Sanat yapılarına zarar vermesi veya akarsuyunun akış rejimini bozması halinde:
300.000 TL

Metkreküp başına*:

450 TL

450 TL

(m) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

24.123 TL

4.000 TL

16.082 TL

(n) bendindeki ceza miktarı

48.000 TL

193.135 TL

1.200 TL

4.813 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

12.000 TL

48.275 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

96.561 TL

(r) bendindeki ceza miktarı

90.000 TL den 360.000 TL'ye kadar
300.000 TL

90.000 TL den 360.000 TL'ye kadar
300.000 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

1.000 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

8.047.986 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

8.047.986 TL

(v) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den 1.000.000 TL'ye kadar

402.385 TL'den 4.023.983 TL'ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den 1.000.000 TL'ye kadar

402.385 TL'den 4.023.983 TL'ye kadar

(aa) bendindeki ceza miktarı

Ton başına*:

100 TL

165,49 TL

(bb) bendinin: 1 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

Metrekare başına*:

15,16 TL

16,54 TL

Elektronik ortamda satış yapanlara 3.000 TL den 30.000 TL'ye kadar

Elektronik ortamda satış yapanlara 3.000 TL den 30.000 TL'ye kadar

(bb) bendinin: 2 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

15.000 TL

15.000 TL

(bb) bendinin: 3 no'lu alt bendindeki ceza miktarı

1.500 TL

1.500 TL

(cc) bendindeki ceza miktarı

20.000 TL

20.000 TL

(çç) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

24.000 TL

36.000 TL

36.000 TL

(dd) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

10.000 TL

(ee) bendindeki ceza miktar

20.000 TL

20.000 TL

Metrekare başına*:

15,16 TL

15,16 TL

100 TL

100 TL

(ff) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

10.000 TL

5.000 TL

5.000 TL

(gg) bendindeki ceza miktarı

300.000 TL

300.000 TL

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde;

Kanundaki Ceza Miktarı

2021 Yılında Uygulanacak Ceza

Nüfusu 100.000'den fazla olanlarda:

50.000 TL

201.183 TL

Nüfusu 100.000 - 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

120.707 TL

Nüfusu 50.000 - 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

80.465 TL

Nüfusu 10.000 - 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL

40.223 TL

Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

402.385 TL

Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

241.424 TL

Not: * = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.