Pratik Bilgiler
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları ( 01.01.2017 – 31.12.2017)


Not : Belediye Para Cezaları ve Kabahatler Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezaları için o Başlıklara Bakınız !

ÇEVRE KANUNU 20.MADDE

2017/1. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

2017/1. 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 20. MADDESİNİN (k) BENDİ UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

2017 Yılında Uygulanacak Belediye Para Cezaları

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin

Kanundaki Ceza Miktarı

1/1/2017-31/12/2017 Tarihleri Arasında Uygulanacak Ceza

(a) bendindeki ceza miktarları

500 TL

1.054 TL

1.000 TL

2.117 TL

(b) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

50.975 TL

48.000 TL

101.956 TL

(c) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

12.736 TL

2.000 TL

4.241 TL

300 TL

630 TL

(d) bendindeki ceza miktarları

(b) bendi için iki kat:

48.000 TL

101.956 TL

96.000 TL

203.920 TL

(c) bendi için iki kat:

12.000 TL

25.486 TL

4.000 TL

8.491 TL

600 TL

1.267 TL

(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:

600 TL

1.267 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

21.235 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

60.000 TL

127.449 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

12.736 TL

(h) bendindeki ceza miktarları

400 TL

843 TL

1.200 TL

2.543 TL

4.000 TL

8.491 TL

12.000 TL

25.486 TL

(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

40 TL

84,91 TL

10 TL

21,18 TL

100 KR

203 KR

(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

30 TL

63,67 TL

6 TL

12,70 TL

100 KR

203 KR

(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

20 TL

42,44 TL

4 TL

8,45 TL

100 KR

203 KR

(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

10 TL

21,18 TL

2 TL

4,18 TL

40 KR

79 KR

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları

24.000 TL

50.975 TL

600 TL

1.267 TL

(i) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

2.117 TL

(j) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

50.975 TL

600 TL

1.267 TL

(k) bendindeki ceza miktarları

20.000 TL

42.479 TL

100.000 TL

212.419 TL

(l) bendindeki ceza miktarları

Dekar başına*:

20 TL

42,44 TL

Metkreküp başına*:

120 TL

254,87 TL

(m) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

12.736 TL

4.000 TL

8.491 TL

(n) bendindeki ceza miktarları

48.000 TL

101.956 TL

1.200 TL

2.543 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

12.000 TL

25.486 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

50.975 TL

(r) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

50.975 TL

60.000 TL

127.449 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

100 TL

203 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

4.248.508 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

4.248.508 TL

(v) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den 1.000.000 TL’ye kadar

212.419 TL'den 2.124.250 TL'ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den 1.000.000 TL’ye kadar

212.419 TL'den 2.124.250 TL'ye kadar

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde;

Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

50.000 TL

106.205 TL

Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

63.722 TL

Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

42.479 TL

Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL

21.235 TL

Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

212.419 TL

Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

127.449 TL

Not: * = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.

PALMİYE YAZILIM PAZARLAMA