Pratik Bilgiler

2023 Çevre Temizlik Vergisi Oranları


BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU MÜKERRER 44.MADDE

56. SERİ NOLU BELEDİYE KANUNU GENEL TEBLİĞİ


1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 1,50 TL, diğer belediyelerde 1,10 TL olarak hesaplanacaktır. Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

BİNA GRUPLARI

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. GRUP

13.000 TL

10.900 TL

8.400 TL

7.500 TL

6.000 TL

2. GRUP

8.400 TL

6.000 TL

5.000 TL

4.200 TL

3.700 TL

3. GRUP

6.000 TL

4.200 TL

3.700 TL

2.600 TL

2.100 TL

4. GRUP

2.600 TL

2.100 TL

1.500 TL

1.300 TL

1.090 TL

5. GRUP

1.500 TL

1.300 TL

900 TL

890 TL

750 TL

6. GRUP

890 TL

750 TL

460 TL

420 TL

320 TL

7. GRUP

320 TL

260 TL

170 TL

150 TL

110 TL

2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

BİNA GRUPLARI

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. GRUP

16.250 TL

13.625 TL

10.500 TL

9.375 TL

7.500 TL

2. GRUP

10.500 TL

7.500 TL

6.250 TL

5.250 TL

4.625 TL

3. GRUP

7.500 TL

5.250 TL

4.625 TL

3.250 TL

2.625 TL

4. GRUP

3.250 TL

2.625 TL

1.875 TL

1.662 TL

1.362 TL

5. GRUP

1.875 TL

1.625 TL

1.125 TL

1.112 TL

937 TL

6. GRUP

1.112 TL

937 TL

575 TL

525 TL

400 TL

7. GRUP

400 TL

325 TL

212 TL

187 TL

137 TL

3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin on ikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 55 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

BİNA GRUPLARI

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. GRUP

6.500 TL

5.450 TL

4.200 TL

3.750 TL

3.000 TL

2. GRUP

4.200 TL

3.000 TL

2.500 TL

2.100 TL

1.850 TL

3. GRUP

3.000 TL

2.100 TL

1.850 TL

1.300 TL

1.050 TL

4. GRUP

1.300 TL

1.050 TL

750 TL

650 TL

545 TL

5. GRUP

750 TL

650 TL

450 TL

445 TL

375 TL

6. GRUP

445 TL

375 TL

230 TL

210 TL

160 TL

7. GRUP

160 TL

130 TL

85 TL

75 TL

55 TL