Pratik Bilgiler

2024 Çevre Temizlik Vergisi Oranları


BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU MÜKERRER 44.MADDE

57. SERİ NOLU BELEDİYE KANUNU GENEL TEBLİĞİ


1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 2,30 TL, diğer belediyelerde 1,70 TL olarak hesaplanacaktır. Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

BİNA GRUPLARI

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. GRUP

20.000 TL

17.000 TL

13.000 TL

11.800 TL

9.500 TL

2. GRUP

13.000 TL

9.500 TL

7.900 TL

6.600 TL

5.800 TL

3. GRUP

9.500 TL

6.600 TL

5.800 TL

4.000 TL

3.300 TL

4. GRUP

4.000 TL

3.300 TL

2.300 TL

2.000 TL

1.700 TL

5. GRUP

2.300 TL

2.000 TL

1.400 TL

1.400 TL

1.180 TL

6. GRUP

1.400 TL

1.180 TL

700 TL

660 TL

500 TL

7. GRUP

500 TL

400 TL

260 TL

230 TL

170 TL

2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

BİNA GRUPLARI

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. GRUP

25.000 TL

21.250 TL

16.250 TL

14.750 TL

11.875 TL

2. GRUP

16.250 TL

11.875 TL

9.875 TL

8.250 TL

7.250 TL

3. GRUP

11.875 TL

8.250 TL

7.250 TL

5.000 TL

4.125 TL

4. GRUP

5.000 TL

4.125 TL

2.875 TL

2.500 TL

2.125 TL

5. GRUP

2.875 TL

2.500 TL

1.750 TL

1.750 TL

1.475 TL

6. GRUP

1.750 TL

1.475 TL

875 TL

825 TL

625 TL

7. GRUP

625 TL

500 TL

325 TL

287 TL

212 TL

3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin on ikinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 85 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

BİNA GRUPLARI

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. GRUP

10.000 TL

8.500 TL

6.500 TL

5.900 TL

4.750 TL

2. GRUP

6.500 TL

4.750 TL

3.950 TL

3.300 TL

2.900 TL

3. GRUP

4.750 TL

3.300 TL

2.900 TL

2.000 TL

1.650 TL

4. GRUP

2.000 TL

1.650 TL

1.150 TL

1.000 TL

850 TL

5. GRUP

1.150 TL

1.000 TL

700 TL

700 TL

590 TL

6. GRUP

700 TL

590 TL

350 TL

330 TL

250 TL

7. GRUP

250 TL

200 TL

130 TL

115 TL

85 TL