Pratik Bilgiler

Çevre Temizlik Vergisi Oranları


BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU MÜKERRER 44.MADDE

50. SERİ NOLU BELEDİYE KANUNU GENEL TEBLİĞİ


1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 kuruş, diğer belediyelerde 24 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

BİNA GRUPLARI

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. GRUP

2.900 TL

2.220 TL

1.900 TL

1.600 TL

1.370 TL

2. GRUP

1.900 TL

1.370 TL

1.100 TL

900 TL

800 TL

3. GRUP

1.370 TL

900 TL

800 TL

570 TL

450 TL

4. GRUP

570 TL

450 TL

340 TL

290 TL

220 TL

5. GRUP

340 TL

290 TL

200 TL

190 TL

160 TL

6. GRUP

190 TL

160 TL

100 TL

90 TL

68 TL

7. GRUP

68 TL

53 TL

37 TL

32 TL

24 TL

2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

BİNA GRUPLARI

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. GRUP

3.625 TL

2.750 TL

2.250 TL

2.000 TL

1.712 TL

2. GRUP

2.250 TL

1.712 TL

1.375 TL

1.125 TL

1.000 TL

3. GRUP

1.712 TL

1.125 TL

1.000 TL

712 TL

562 TL

4. GRUP

712 TL

562 TL

425 TL

362 TL

275 TL

5. GRUP

425 TL

362 TL

250 TL

237 TL

200 TL

6. GRUP

237 TL

200 TL

125 TL

112 TL

85 TL

7. GRUP

85 TL

66 TL

46 TL

40 TL

30 TL

3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin on ikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 12 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

BİNA GRUPLARI

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. GRUP

1.450 TL

1.100 TL

900 TL

800 TL

685 TL

2. GRUP

900 TL

685 TL

550 TL

450 TL

400 TL

3. GRUP

685 TL

450 TL

400 TL

285 TL

225 TL

4. GRUP

285 TL

225 TL

170 TL

145 TL

110 TL

5. GRUP

170 TL

145 TL

100 TL

95 TL

80 TL

6. GRUP

95 TL

80 TL

50 TL

45 TL

34 TL

7. GRUP

34 TL

26 TL

18 TL

16 TL

12 TL

PALMİYE YAZILIM PAZARLAMA