Pratik Bilgiler
Değerli Kağıtlar


DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU 1.MADDE

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GEÇİCİ 3.MADDE

86. DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ


DEĞERLİ KAĞIDIN CİNSİ

BEDEL

1 - Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı

87,00 TL

b) Beyanname

87,00 TL

c) Protesto, vekaletname, re'sen senet

174,00 TL

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar

790,00 TL

4 - İkamet izni (Değişik : 28.07.2016 - 6735/27 md.)

565,00 TL

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 - Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı (27.01.2016 Tarih ve 29606 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6661 Sayılı Kanunun 3. Maddesi ile değişmiştir.)

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

130,00 TL

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

130,00 TL

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

260,00 TL

7- Aile cüzdanları

705,00 TL

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri

990,00 TL

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

990,00 TL

11 - (Mülga:06/01/2017-680 Sayılı Khk'nın 35. Maddesi ile [7072/34 md. ile Aynen Kabul] )

12 - Motorlu araç tescil belgesi

885,00 TL

13 - İş makinesi tescil belgesi

740,00 TL

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)

55,00 TL

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

130,00 TL

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek : 28.07.2016 - 6735/27 md.)

565,00 TL

17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek : 28.07.2016 - 6735/27 md.)

565,00 TL