Pratik Bilgiler
Değerli Kağıtlar


DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU 1.MADDE

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GEÇİCİ 3.MADDE

60. DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ


DEĞERLİ KAĞIDIN CİNSİ

BEDEL

1 - Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı

13,50 TL

b) Beyanname

13,50 TL

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

27,00 TL

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar

133,50 TL

4 - İkamet izni (Değişik : 13.08.2016 - 6735/27 md.)

89,00 TL

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 - Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı (27.01.2016 Tarih ve 29606 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6661 Sayılı Kanunun 3. Maddesi ile değişmiştir.)

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

22,50 TL

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

22,50 TL

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

45,00 TL

7- Aile cüzdanları

121,50 TL

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri

166,00 TL

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

166,00 TL

11 - (Mülga:06/01/2017-680 Sayılı Khk ile [7072/34 md. ile Aynen Kabul] )

12 - Motorlu araç tescil belgesi

148,50 TL

13 - İş makinesi tescil belgesi

124,00 TL

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)

8,00 TL

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

12,50 TL

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek : 13.08.2016 - 6735/27 md.)

89,00 TL

17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek : 13.08.2016 - 6735/27 md.)

89,00 TL