Pratik Bilgiler
Değerli Kağıtlar


DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU 1.MADDE

6661 SAYILI KANUNUN 3.MADDESİ

52. DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ


DEĞERLİ KAĞIDIN CİNSİ

BEDEL

1 - Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı

9,50 TL

b) Beyanname

9,50 TL

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

19,00 TL

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 – Pasaportlar

94,00 TL

4 – İkamet izni (Değişik : 13.08.2016 - 6735/27 md.)

63,00 TL

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 - Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı (27.01.2016 Tarih ve 29606 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6661 Sayılı Kanunun 3. Maddesi ile değişmiştir.)

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

16,00 TL

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

16,00 TL

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

32,00 TL

7- Aile cüzdanları

86,00 TL

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri

117,00 TL

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

117,00 TL

11 - (Mülga:06/01/2017-680/35.md)

12 - Motorlu araç tescil belgesi

88,00 TL

13 - İş makinesi tescil belgesi

85,00 TL

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)

5,60 TL

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

8,50 TL

16 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek : 13.08.2016 - 6735/27 md.)

63,00 TL

17 – Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek : 13.08.2016 - 6735/27 md.)

63,00 TL

PALMİYE YAZILIM PAZARLAMA