Pratik Bilgiler
Değerli Kağıtlar


DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU 1.MADDE

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GEÇİCİ 3.MADDE

56. DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ


DEĞERLİ KAĞIDIN CİNSİ

BEDEL

1 - Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı

11,00 TL

b) Beyanname

11,00 TL

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

22,00 TL

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar

108,00 TL

4 - İkamet izni (Değişik : 13.08.2016 - 6735/27 md.)

72,00 TL

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 - Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı (27.01.2016 Tarih ve 29606 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6661 Sayılı Kanunun 3. Maddesi ile değişmiştir.)

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

18,50 TL

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

18,50 TL

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

37,00 TL

7- Aile cüzdanları

98,50 TL

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri

134,00 TL

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

134,00 TL

11 - (Mülga:06/01/2017-680 Sayılı Khk ile [7072/34 md. ile Aynen Kabul] )

12 - Motorlu araç tescil belgesi

120,00 TL

13 - İş makinesi tescil belgesi

100,00 TL

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)

6,50 TL

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

10,00 TL

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek : 13.08.2016 - 6735/27 md.)

72,00 TL

17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek : 13.08.2016 - 6735/27 md.)

72,00 TL

PALMİYE YAZILIM PAZARLAMA