Pratik Bilgiler
Deprem Vergisi Oranları


DEPREM VERGİSİ KANUNU 9.MADDE

2000/1691 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI

2001/3439 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI

2003/5751 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI

  4481/9 SK. 01.12.1999-31.12.2000 TUTAR  2000/1691 BKK 01.01.2001-31.12.2001 TUTAR  2001/3439 BKK 01.01.2002-22.07.2003 TUTAR  2003/5751 BKK 22.07.2003-31.12.2003 TUTAR
1 Vergi Daireleri ve belediyelere verilen beyannameler ile Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta prim bildirgeleri 0,50 TL 2,00 TL 4,00 TL 6,00 TL
Gümrük idarelerine verilen beyannameler 1,00 TL 8,00 TL 10,00 TL 15,00 TL
2 Taşıt alım vergisine tabi motorlu taşıtların kayıt, tescil ve devirlerinde 10,00 TL 20,00 TL - -
3 Spor Toto, Spor Loto, Sayısal Loto oyunlarında herbir kolon için 10,00 TL 40,00 TL 60,00 TL -
At yarışlarında oynanan her bir bilet için 20,00 TL 80,00 TL 120,00 TL -
4 Silah taşıma ve bulundurma vesikalarından 20,00 TL 60,00 TL 120,00 TL 200,00 TL
Kara avcılığı ruhsat tezkerelerinden 10,00 TL 30,00 TL 60,00 TL 100,00 TL
5 Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında düzenlenen
- Herbir bilet için 0,50 TL 3,00 TL 4,50 TL 7,50 TL
- Dönüşlü biletler için 1,00 TL 6,00 TL 9,00 TL 14,00 TL
6 Cep telefonu için adlarına GSM aboneliği tesis edilenlerden 2,00 TL 10,00 TL - 16,00 TL
7 Tapu işlemlerinde harç mükellefiyeti doğuran her bir işlemin taraflarından 5,00 TL 10,00 TL 15,00 TL 25,00 TL
* 4481 sayılı Kanun ile konulan Özel İşlem Vergisinin yürürlük tarihi 31.12.2003 tarihinde sona erdiğinden 01.01.2004 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen işlemlerden Ö.İ.V. tahsil edilmeyecektir.