Pratik Bilgiler
Deprem Vergisi Oranları


DEPREM VERGİSİ KANUNU 9.MADDE

2000/1691 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI

2001/3439 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI

2003/5751 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI


  

 4481/9 SK.
01.12.1999-31.12.2000
TUTAR

 2000/1691.BKK
01.01.2001-31.12.2001
TUTAR

 2001/3439.BKK
01.01.2002-22.07.2003
TUTAR

 2003/5751.BKK
22.07.2003-31.12.2003
TUTAR

1

Vergi Daireleri ve belediyelere verilen beyannameler ile Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta prim bildirgeleri

0,50 TL

2,00 TL

4,00 TL

6,00 TL

Gümrük idarelerine verilen beyannameler

1,00 TL

8,00 TL

10,00 TL

15,00 TL

2

Taşıt alım vergisine tabi motorlu taşıtların kayıt, tescil ve devirlerinde

10,00 TL

20,00 TL

-

-

3

Spor Toto, Spor Loto, Sayısal Loto oyunlarında herbir kolon için

10,00 TL

40,00 TL

60,00 TL

-

At yarışlarında oynanan her bir bilet için

20,00 TL

80,00 TL

120,00 TL

-

4

Silah taşıma ve bulundurma vesikalarından

20,00 TL

60,00 TL

120,00 TL

200,00 TL

Kara avcılığı ruhsat tezkerelerinden

10,00 TL

30,00 TL

60,00 TL

100,00 TL

5

Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında düzenlenen

- Herbir bilet için

0,50 TL

3,00 TL

4,50 TL

7,50 TL

- Dönüşlü biletler için

1,00 TL

6,00 TL

9,00 TL

14,00 TL

6

Cep telefonu için adlarına GSM aboneliği tesis edilenlerden

2,00 TL

10,00 TL

-

16,00 TL

7

Tapu işlemlerinde harç mükellefiyeti doğuran her bir işlemin taraflarından

5,00 TL

10,00 TL

15,00 TL

25,00 TL

* 4481 sayılı Kanun ile konulan Özel İşlem Vergisinin yürürlük tarihi 31.12.2003 tarihinde sona erdiğinden 01.01.2004 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen işlemlerden Ö.İ.V. tahsil edilmeyecektir.

PALMİYE YAZILIM PAZARLAMA