Pratik Bilgiler
Engellilik İndirimi


GELİR VERGİSİ KANUNU 31.MADDE


YILI

Dayanak TL

I. Derece

II. Derece

III. Derece

2024

324.GVGT.

6.900 TL

4.000 TL

1.700 TL

2023

323.GVGT.

4.400 TL

2.600 TL

1.100 TL

2022

317.GVGT.

2.000 TL

1.170 TL

500 TL

2021

313.GVGT.

1.500 TL

860 TL

380 TL

2020

310.GVGT.

1.400 TL

790 TL

350 TL

2019

305.GVGT.

1.200 TL

650 TL

290 TL

2018

302.GVGT.

1.000 TL

530 TL

240 TL

2017

296.GVGT.

900 TL

470 TL

210 TL

2016

290.GVGT.

900 TL

460 TL

210 TL

2015

287.GVGT.

880 TL

440 TL

200 TL

2014

285.GVGT.

800 TL

400 TL

190 TL

2013

284.GVGT.

800 TL

400 TL

190 TL

2012

280.GVGT.

770 TL

380 TL

180 TL

2011

278.GVGT.

700 TL

350 TL

170 TL

2010

273.GVGT.

680 TL

330 TL

160 TL

2009

270.GVGT.

670 TL

330 TL

160 TL

2008

266.GVGT.

600 TL

300 TL

150 TL

2007

259.GVGT.

570 TL

280 TL

140 TL

2006

2005/9826.BKK.

530 TL

265 TL

133 TL

2005

2004/8295.BKK.

480 TL

240 TL

120 TL

2004

2003/6578.BKK.

440 TL

220 TL

110 TL

UYGULAMA


  1. Çalışma gücünün %80'inden fazlasını (%80 dâhil) kaybeden birinci derece engelli,
  2. Çalışma gücünün %60'indan fazlasını (%60 dâhil) kaybeden ikinci derece engelli,
  3. Çalışma gücünün %40'indan fazlasını (%40 dâhil) kaybeden üçüncü derece engelli,
    Sayılır.

  • Mesleki faaliyet icra eden veya basit usulde vergilendirilenlerden tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin yapılan imalat, tamirat ve küçük sanat isleriyle uğraşın özürlülerin gelir vergisi matrahına esas kazançlarına, bu Kanunun 31 inci maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim uygulanır. Bu indirim, bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde edenler için de uygulanır.
  • İndirim, hizmet erbabının tevkifat matrahına uygulanır.
  • Engellilık derecelerinin tespit sekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.