Pratik Bilgiler
Yurtiçi Harcırah Tutarları ( 01.01.2017 – 31.12.2017 )


HARCIRAH KANUNU 33.MADDE

2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU (H CETVELİ)


EK GÖSTERGE / DERECE

TUTARI

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)

48.25 TL

Ek göstergesi 5800 (dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

45.00TL

Ek göstergesi 3000 dahil -5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

42.25 TL

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

37.25 TL

Aylık/ kadro derecesi 5-15 olanlar

36.25 TL

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan

63.00 TL

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları

57.50 TL

Not: (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasınına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerin % 50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerin % 50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin % 50 si, 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerin % 40'ı esas alınır.

PALMİYE YAZILIM PAZARLAMA