Pratik Bilgiler
Yurtiçi Harcırah Tutarları


HARCIRAH KANUNU 33.MADDE

7344 Sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu H-Cetveli


EK GÖSTERGE / DERECE

TUTARI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları

100,00 TL

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları

92,00 TL

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)

80,00 TL

Ek göstergesi 5800 (dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

75.00 TL

Ek göstergesi 3000 dahil -5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

71.00 TL

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

63.00 TL

Aylık/ kadro derecesi 5-15 olanlar

62.00 TL

Not: (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasınına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerin % 50 artırımlı miktarı "15.04.2022 itibariyle %180 artırımlı miktarı", (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerin % 50 artırımlı miktarı "15.04.2022 itibariyle %180 artırımlı miktarı", takip eden 80 günü için gündeliklerinin % 50'si "15.04.2022 itibariyle %95'i" , 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerin % 40'ı "15.04.2022 itibariyle %75'i"esas alınır.


Önemli NOT: H Cetveline bakmadan önce Yeni konaklama bedelleri hakkında ki Genel Yazı'ya bakınız ! İlgili yazı için tıklayınız.