Pratik Bilgiler
Yurtiçi Harcırah Tutarları


HARCIRAH KANUNU 33.MADDE

7489 Sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu H-Cetveli


EK GÖSTERGE / DERECE

TUTARI
(01.01.2024-31.12.2024)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları

500,00 TL

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları, Kamu Başdenetçileri

480,00 TL

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)

465,00 TL

Ek göstergesi 6400 (dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

435.00 TL

Ek göstergesi 3600 dahil-6400 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

420.00 TL

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

405.00 TL

Aylık/ kadro derecesi 5-15 olanlar

400.00 TL

Not: (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasınına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin;
- (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerin %60 artırımlı miktarı,
- (d) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında ise görevlendirmenin ilk 10 günü için %60 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için %50'si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerin %40'ı,
esas alınır.