Pratik Bilgiler
Fazla Çalışma Ücreti


7258 Sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K-Cetveli 3/A-1 ve 3/A-2

7258 Sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K-Cetveli 3/B-1


KONUSU

TUTARI

Fazla Çalışma Saat Ücreti

Genel

2,40 TL

Büyükşehir ve İl Belediye Bşk. ile birlikte çalışanlar (ayda 90 saati aşamaz)

2,54 TL

Zabıta-İtfaiye ile Kadrolu Koruma ve Güvenlik Personeline (Destek Hizmeti yürüten personel hariç) Ödenecek Azami Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti

(Bu hükümlerin uygulanmasında büyükşehir sınırları içerisindeki belediyeler, içinde bulundukları büyükşehir nüfusuna tabidir)Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde

321 TL

Nüfusu 10.001’den 50.000’e kadar olan belediyelerde

344 TL

Nüfusu 50.001’den 100.000’e kadar olan belediyelerde

380 TL

Nüfusu 100.001’den 250.000’e kadar olan belediyelerde

429 TL

Nüfusu 250.001’den 1.000.000’e kadar olan belediyelerde

512 TL

Nüfusu 1.000.001’ den fazla belediyelerde

594 TL

Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için

594 TL

Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediye sınırları içerisindekiler için

790 TL

Not: Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz.