Pratik Bilgiler
Fazla Çalışma Ücreti (01.01.2019 – 31.12.2019)


7156 Sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K-Cetveli 3/A-1

7156 Sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K-Cetveli 3/A-2

7156 Sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K-Cetveli 3/B-1


KONUSU

TUTARI

Fazla Çalışma Saat Ücreti

Genel

2,13 TL

Büyükşehir ve İl Belediye Bşk. ile birlikte çalışanlar (ayda 90 saati aşamaz)

2,25 TL

Zabıta-İtfaiye ile Kadrolu Koruma ve Güvenlik Personeline (Destek Hizmeti yürüten personel hariç) Ödenecek Azami Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti

(Bu hükümlerin uygulanmasında büyükşehir sınırları içerisindeki belediyeler, içinde bulundukları büyükşehir nüfusuna tabidir)Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde

284,50 TL

Nüfusu 10.001’den 50.000’e kadar olan belediyelerde

305,00 TL

Nüfusu 50.001’den 100.000’e kadar olan belediyelerde

337,50 TL

Nüfusu 100.001’den 250.000’e kadar olan belediyelerde

381,00 TL

Nüfusu 250.001’den 1.000.000’e kadar olan belediyelerde

454,50 TL

Nüfusu 1.000.001’ den fazla belediyelerde

527,00 TL

Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için

527,00 TL

Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediye sınırları içerisindekiler için

701,00 TL

Not: Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz.

PALMİYE YAZILIM PAZARLAMA