Pratik Bilgiler
Fazla Çalışma Ücreti (01.01.2017 – 31.12.2017)


7066 Sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K-Cetveli 3/A-1

7066 Sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K-Cetveli 3/A-2

7066 Sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K-Cetveli 3/B-1


KONUSU

TUTARI

Fazla Çalışma Saat Ücreti

Genel

1,97 TL

Büyükşehir ve İl Belediye Bşk. ile birlikte çalışanlar (ayda 90 saati aşamaz)

2,08 TL

Zabıta-İtfaiye ile Kadrolu Koruma ve Güvenlik Personeline (Destek Hizmeti yürüten personel hariç) Ödenecek Azami Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti

(Bu hükümlerin uygulanmasında büyükşehir sınırları içerisindeki belediyeler, içinde bulundukları büyükşehir nüfusuna tabidir)Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde

263,00 TL

Nüfusu 10.001’den 50.000’e kadar olan belediyelerde

282,00 TL

Nüfusu 50.001’den 100.000’e kadar olan belediyelerde

312,00 TL

Nüfusu 100.001’den 250.000’e kadar olan belediyelerde

352,00 TL

Nüfusu 250.001’den 1.000.000’e kadar olan belediyelerde

420,00 TL

Nüfusu 1.000.001’ den fazla belediyelerde

487,00 TL

Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için

487,00 TL

Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediye sınırları içerisindekiler için

648,00 TL

Not: Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz.

PALMİYE YAZILIM PAZARLAMA