Pratik Bilgiler
İŞ-KUR Tarafından Uygulanacak İdari Para Cezaları


KANUN

CEZA MADDESİ

CEZAYI GEREKTİREN FİİL

CEZA MİKTARI
(2021 YILI)

AÇIKLAMA

4857

101

ÖZEL SEKTÖRDE Özürlü çalıştırmamak

4.345 TL

Çalıştırılmayan her özürlü ve her ay için uygulanır.

4857

101

KAMUDA Özürlü ve/veya eski hükümlü çalıştırmamak

4.345 TL

Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve her ay için uygulanır.

4904

20/a-1

Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık yapan gerçek veya tüzel kişilere

39.334 TL

4904

20/a-2

Fiilin tekrarı hâlinde

78.672 TL

4904

20/a-3

Bu kapsamda hizmet alan işverenlere

19.667 TL

4904

20/b-1

Kurumdan izin almamasına veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenleyen gerçek veya tüzel kişilere

98.341 TL

4904

20/b-2

Fiilin tekrarı hâlinde

196.684 TL

4904

20/b-3

Bu kapsamda hizmet alan işverenlere

39.334 TL

4904

20/c

İş arayanlardan ücret alan veya menfaat sağlayan gerçek veya tüzel kişilere

39.334 TL

4904

20/d

19 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan geçersiz anlaşmaların herhangi birini düzenleyen özel istihdam bürosu ve geçici işçi çalıştıran işverene ayrı ayrı

9.832 TL

4904

20/e

Ek teminat vermeyen özel istihdam bürolarına

1.963 TL

4904

20/f

Kurumdan izin almadan aracılık faaliyeti gösteren gerçek veya tüzel kişiler ile Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek isteyen gerçek veya tüzel kişilere ait reklam veya iş ve işçi bulma ilanını yayınlayan gerçek ve tüzel kişilere ayrı ayrı

5.896 TL

4904

20/g-1

Kurumdan izin almadan kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına götüren gerçek ve tüzel kişilere

98.341 TL

4904

20/g-2

Kuruma onaylatılmayan her bir yurt dışı hizmet akdi için işverenlere ve özel istihdam bürolarına

1.963 TL

4904

20/h

Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götürmek içinilan veren gerçek veya tüzel kişilere

9.832 TL

4904

20/i

Kurum tarafından istenilen rapor, bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri Kurumca belirlenen süre içerisinde ibraz etmeyenlere

5.896 TL

4904

20/j

Müfettişlerce istenen bilgi, belge, kayıt ve defterleri on beş gün içerisinde ibraz etmeyen özel istihdam bürolarına

39.334 TL

4904

20/k

İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan özel istihdam bürolarına

98.341 TL

4904

20/l

Kurumdan izin almadan veya izin yeniletmeden tarımda iş ve işçi bulma aracılık faaliyetinde bulunanlara

19.667 TL

4904

20/m

Tarım işçileri ile sözleşme imzalamayan veya imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmeyen tarım aracılarına her bir işçi için

980 TL

4904

20/n-1

Kurum aracılığı olmaksızın sürekli işçi istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına her bir işçi için

39.334 TL

4904

20/n-2

Geçici işçi istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına ise her bir işçi için

19.667 TL

4904

20/o

Kurum aracılığı olmaksızın işçi istihdam edebilen kamu kurum ve kuruluşlarından işçi alım ilanını Kuruma göndermeyenlere her bir işçi için

1.963 TL

4904

20/p

Kurumca yayımlanan açık iş ilanlarını Kurumdan izin almadan yayımlayanlara her bir ilan için

9.832 TL

4904

20/r

Kurum adını veya kısaltmasını kamuoyunu yanıltacak biçimde kullanan veya Kurumdan yetki almış gibi faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere

98.341 TL

4904

20/s

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına işçi yerleştirilmesine aracılık faaliyetleri yasağına aykırı hareket edenlere her bir işçi için

39.334 TL