Pratik Bilgiler
İŞ-KUR Tarafından Uygulanacak İdari Para Cezaları


KANUN MADDESİ

CEZA MADDESİ

CEZAYI GEREKTİREN FİİL

CEZA MİKTARI
(2018 YILI)

AÇIKLAMA

4857/30

101

ÖZEL SEKTÖRDE Özürlü çalıştırmamak

2.627 TL

Çalıştırılmayan her özürlü ve her ay için uygulanır.

4857/30

101

KAMUDA Özürlü ve/veya eski hükümlü çalıştırmamak

2.627 TL

Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve her ay için uygulanır.

4904/17

20/a

Özel istihdam bürolarınca yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmamak.

630 TL

Onaylatılmayan her bir hizmet akdi için uygulanır.

4904/19

20/b

Özel istihdam bürolarınca Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri talebin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma vermemek.

1.263 TL

Kurumca istenilen bilgi/belgeler ile istatistik tablolarının yapılan tebliğe rağmen bildirilen süre içinde gönderilmemesi veya geciktirilmesi halinde uygulanır.

4904/17

20/c

Özel istihdam bürolarınca Kurum müfettişlerince istenilen bilgi, belge, kayıt ve defterleri 15 gün içerisinde ibraz etmemek

2.854 TL

Müfettişlerce istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde gönderilmemesi veya geciktirilmesi halinde uygulanır.

4904/3-d

20/d

İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık fiili yanı sıra aynı zamanda iş arayanlardan ücret alarak/menfaat temin etmek Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine aykırı davranan kişilere 2.000 TL'den 50.000 TL'ye kadar, ayrıca Kuruma onaylatılmayan her bir yurt dışı hizmet akdi için de 300 TL,

21.038 TL

İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık fiilinin aynı zamanda iş arayanlardan ücret alınarak/menfaat temin edilerek yapılması halinde gerçek ve tüzel kişilere ayrıca İPC uygulanır.

4904/3-d

20/d

Kurum izni olmaksızın kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına işçi götürmek

4.208 TL

Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürenlere uygulanır.

4904/3-d

20/d

Yurt dışı hizmet akdini Kuruma onaylatmamak

630 TL

Yurt dışına işçi götürme izni olsun olmasın hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayanlara uygulanır.

4904/3-d

20/d

Kurum izni almaksızın yurt dışına götürülecek işçilerin teminine yönelik olarak ilan vermek

4.164 TL

Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçlarıyla ilan veren firmalara (izinli özel istihdam büroları hariç) uygulanır.

4904/3-d

20/d

Kurum harici daimi işçi almak

52.604 TL

Kurum harici daimi işçi alımı fiili için uygulanır.

4904/3-d

20/d

Kurum harici geçici işçi almak

31.561 TL

Kurum harici geçici işçi alımı fiili için uygulanır.

4904/21

20/e

Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermemek

4.208 TL

Kurum tarafından istenilen bilgi ve belgelerin verilmemesi halinde her bir fiil için özel kesim işyerlerine uygulanır.

4904/19

20/f

Bürolarca, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanmak

4.208 TL

İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan bürolara her bir fiil için uygulanır.

4904/19

20/f

İş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin etmek

21.038 TL

İş arayanlardan her ne ad altında olursa olsun menfaat temin eden bürolara her bir fiil için uygulanır.

4904/19

20/g

Kanunun 19.maddesinde tanımlanan geçersiz anlaşma düzenlemek

4.208 TL

Geçersiz anlaşma düzenleyen özel istihdam bürolarına her bir fiil için uygulanır.

4904/17

20/h

Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinde bulunmak

21.038 TL

İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin ilk tespitinde uygulanır.

4904/17

20/h

Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık fiilini tekrar etmek

42.084 TL

İzinsiz iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin tekrarı halinde uygulanır.

4904/20

20/ı

Kurumdan izin belgesi almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti gösteren kişiler ile Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek isteyen kişilere ait iş ve işçi bulma ilanını yayınlamak

10.519 TL

Yayın kuruluşlarına fiilin her bir tekrarında uygulanır.

4904/19

20/j

Çalışma izni almayan yabancılar için aracılık faaliyetinde bulunmak

10.519 TL

Çalışma izni almayanlar için aracılık faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere (özel istihdam büroları dahil ) her bir fiil için uygulanır.

PALMİYE YAZILIM PAZARLAMA