Pratik Bilgiler

Memurların Öğrenim Durumlarına Göre Giriş ve Yükselebilecek Derece ve Kademeleri

( 0657. DMK. m. 36/Ortak Hükümler )
 
 

Öğrenim Durumu  
GİRİŞ
Derece / Kademe
 
Yükselinebilecek
Derece / Kademe
 
 İlkokulu bitirenler    15 / 1    7 / Son  
 Ortaokulu bitirenler    14 / 2    5 / Son  
 Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler    14 / 3    5 / Son  
 Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimini bitirenler    13 / 1    4 / Son  
 Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimini bitirenler    13 / 2    4 / Son  
 Liseyi bitirenler    13 / 3    3 / Son  
 Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler    12 / 2    3 / Son  
 Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler    11 / 1    2 / Son  
 Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler    10 / 1    2 / Son  
 Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya meslekî öğrenimi bitirenler    10 / 2    2 / Son  
 2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler    10 / 2    1 / Son  
 3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler    10 / 3    1 / Son  
 4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler    9 / 1    1 / Son  
 5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler    9 / 2    1 / Son  
 6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler    9 / 3    1 / Son