Pratik Bilgiler

Memurların Öğrenim Durumlarına Göre Giriş ve Yükselebilecek Derece ve Kademeleri

( 0657. DMK. m. 0036 )

Öğrenim Durumu
GİRİŞ
Derece / Kademe
Yükselinebilecek
Derece / Kademe
İlkokulu bitirenler 15 / 1 7 / Son
Ortaokulu bitirenler 14 / 2 5 / Son
Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 14 / 3 5 / Son
Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimini bitirenler 13 / 1 4 / Son
Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimini bitirenler 13 / 2 4 / Son
Liseyi bitirenler 13 / 3 3 / Son
Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 12 / 2 3 / Son
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 11 / 1 2 / Son
Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya Ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler 10 / 1 2 / Son
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya meslekî öğrenimi bitirenler 10 / 2 2 / Son
2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 10 / 2 1 / Son
3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 10 / 3 1 / Son
4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 / 1 1 / Son
5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 / 2 1 / Son
6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 9 / 3 1 / Son