Pratik Bilgiler


MEMUR ÖDEMLERİNDEN YAPILAN KESİNTİLER

Ödemenin Türü

Kanuni Dayanağı

Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Emekli Keseneği

(Kurum/Şahıs)

Aylık (Gösterge)

GVK Md.61

+

+

+

Ek Gösterge

GVK Md.61

+

+

+

Taban Aylığı

375 s. KHK Md.1

+

+

+

Kıdem Aylığı

375 s. KHK Md.1

+

+

+

Yan Ödeme

GVK Md.61

+

+

-

Özel Hizmet Tazminatı

Yan Öd. Karar.

-

+

Kısmen Tabi

Ek Tazminat

Yan Öd. Karar.

-

-

-

Denetim Tazminatı

Yan Öd. Karar.

-

+

-

Makam Tazminatı

657 s.K. Ek Md. 26

-

+

-

Görev Tazminatı

631 s. KHK

-

+

-

Yabancı Dil Tazminatı

375 s. KHK Md.2

-

+

-

Aile ve Çocuk Yardımı

657 s.K.Md.203

-

-

-

Doğum Yardımı

657 s.K.Md.207

-

-

-

Ölüm Yardımı

657 s.K.Md.208

-

-

-

Huzur Ücreti (Meclis-Encümen)

GVK Md.61

+

+

-

Fazla Çalışma Ücreti

GVK Md.61

+

+

-

Konferans Ücreti

GVK Md.61

+

+

-

Bilirkişi Ücreti

GVK Md.61

+

+

-

Avukat Vekalet Ücreti

GVK Md.61

+

+

-

Harcırah Ödemeleri

GVK Md.24

-

+

-