Pratik Bilgiler
Memur Yemek Bedeli


MEMURLARDAN VE SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN ALINACAK ASGARİ YEMEK BEDELLERİ

MEMURLARDAN;

15/1/2016 tarihinden
14/1/2017 tarihine kadar

1)

Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan

1,18 TL

2)

1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

1,97 TL

3)

2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

2,42 TL

4)

3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

3,12 TL

5)

4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

4,13 TL

6)

4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

4,59 TL

SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN;

15/1/2016 tarihinden
14/1/2017 tarihine kadar

1)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 2.720 TL kadar (2.720 TL dahil) olanlardan

1,41 TL

2)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 4,590 TL kadar (4,590 TL dahil) olanlardan

2,42 TL

3)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 6.340 TL kadar (6.340 TL dahil) olanlardan

4,35 TL

4)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 6.340 TL üzerinde olanlardan

5,50 TL

PALMİYE YAZILIM PAZARLAMA