Pratik Bilgiler

ÖTV Tarifeleri
 
(1) Sayılı Cetvel
(I) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ

 
  (Liste 20.05.2021 Tarih ve 31486 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 3994 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca değişmiş ve 20.05.2021 de güncellenmiştir.)
(Liste 28.02.2019 Tarih ve 30700 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 796 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca;
(1) 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listedeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının vergi tutarları, bu malların aynı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallardan ihraç edilmiş olanların üretim sürecinde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanır. Ancak, bu kapsamda kullanılan ilk dolum akaryakıtlarında özel tüketim vergisi tutarı sıfır olarak uygulanacak akaryakıt miktarı, üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için; 87.03 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda "7" litreyi, 87.11 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda "2" litreyi, diğer mallarda ise "15" litreyi geçemez.

(2) Birinci fıkra kapsamında ihraç edilen mallarda kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtlara daha önce uygulanan vergi tutarı için 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü uygulanır.)

19.02.2021 Tarih ve 3559 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile (I) sayılı listedeki malların; üretildiği tesislerde özel tüketim vergisine tabi olmayan malların imalinde kullanımı ile rafinerilerden petrokimya tesislerine, petrokimya tesislerinden rafinerilere, petrokimya tesislerinden diğer petrokimya tesislerine ve rafinerilerden diğer rafinerilere imalatta kullanılmak üzere tesliminde özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir.

4938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 3 üncü maddesi uyarınca 95 Oktanlı ve 98 Oktanlı benzin isimli mallarda kamuoyunda bilinen adıyla Eşel-Mobil Sistemi, aynı Kararın 2 nci maddesinde belirlenen ÖTV tutarlarına ulaşılması nedeniyle 1/3/2022 tarihi itibarıyla sona ermektedir.
 
  G.T.İ.P. NO     Mal İsmi     Vergi Tutarı (TL)     Birimi  
  2710.12.11.00.00     (Hafif yağlar ve müstahzarlan) Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar     0     Kilogram  
  2710.12.31.00.00     Uçak benzini     0     Litre  
  2710.12.41.00.00     (içindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) Oktanı (RON) 95'den az olanlar     2,1500     Litre  
  2710.12.45.00.11     (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan  
  2,5265     Litre  
  2710.12.45.00.13     (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)  
  2,5265     Litre  
  2710.12.45.00.18     (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
Diğerleri  
  2,5265     Litre  
  2710.12.49.00.11     (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan  
  2,6485     Litre  
  2710.12.49.00.12     (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)  
  2,6485     Litre  
  2710.12.49.00.18     (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Diğerleri  
  2,6485     Litre  
  2710.12.51.00.00     (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) Oktanı (RON) 98'den az olanlar     2,1800     Litre  
  2710.12.59.00.00     (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar     2,1800     Litre  
  2710.12.70.00.00     Benzin tipi jet yakıtı     0     Litre  
  2710.19.21.00.00     (Kerosen) Jet yakıtı     0     Litre  
  2710.19.43.00.11     (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Motorin     2,0559     Litre  
  2710.19.43.00.17     (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı     1,7945     Litre  
  2710.19.43.00.29     (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Diğerleri     1,7945     Litre  
  2710.19.46.00.18     (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı     1,7945     Litre  
  2710.19.46.00.29     (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler) Diğerleri     1,7945     Litre  
  2710.19.47.00.18     (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı     1,7945     Litre  
  2710.19.47.00.19     (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler) Diğerleri     1,7945     Litre  
  2710.19.48.00.11     (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler) Damıtık denizcilik yakıtı     1,7245     Litre  
  2710.19.48.00.18     (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler) Diğerleri     1,7245     Litre  
  2710.20.11.00.11     (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Motorin     2,0559     Litre  
  2710.20.11.00.19     (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Diğerleri     1,7945     Litre  
  2710.20.15.00.00     (Gaz oiller) Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler     1,7945     Litre  
  2710.20.17.00.00     (Gaz oiller) Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler     1,7945     Litre  
  2710.20.19.00.00     (Gaz oiller) Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler     1,7245     Litre  
  2710.20.90.00.00     Diğer yağlar (2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri hariç)     1,7245     Litre  
  2710.19.62.00.10     (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) Kalorifer Yakıtı     0,4760     Kilogram  
  2710.19.62.00.11     (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) Fuel oil     0,4760     Kilogram  
  2710.19.62.00.31     (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) Artık denizcilik yakıtı     0,4760     Kilogram  
  2710.19.62.00.39     (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) Diğerleri     0,4760     Kilogram  
  2710.19.64.00.10     (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler) Kalorifer Yakıtı     0,2370     Kilogram  
  2710.19.64.00.11     (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler) Fuel oil     0,2370     Kilogram  
  2710.19.64.00.31     (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler) Artık denizcilik yakıtı     0,2370     Kilogram  
  2710.19.64.00.39     (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler) Diğerleri     0,2370     Kilogram  
  2710.19.68.00.11     (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler) Yüksek kükürtlü fuel oil     0,2240     Kilogram  
  2710.19.68.00.31     (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler) Artık denizcilik yakıtı     0,2240     Kilogram  
  2710.19.68.00.39     (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler) Diğerleri     0,2240     Kilogram  
  2710.20.31.00.00     (Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler     0,4760     Kilogram  
  2710.20.35.00.00     (Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler     0,2370     Kilogram  
  2710.20.39.00.00     (Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler     0,2240     Kilogram  
  27.11     Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)     0     Kilogram  
  2711.11.00.00.00     (Sıvılaştırılmış) Doğal gaz Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar Diğerleri     0,8599 0,0230     Standart Metreküp Standart Metreküp  
  2711.12     (Sıvılaştırılmış) Propan     1,7780     Kilogram  
  2711.13     (Sıvılaştırılmış) Bütan     1,7780     Kilogram  
  2711.19.00.00.11     Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) Diğerleri     1,7780     Kilogram Kilogram  
  2711.21.00.00.00     (Gaz halinde olanlar) Doğal gaz Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar Diğerleri     0,8599 0,0230     Standart Metreküp Standart Metreküp  
  2711.29.00.00.11     (Gaz halinde olanlar) Propan     1,7780     Kilogram  
  2711.29.00.00.12     (Gaz halinde olanlar) Bütan     1,7780     Kilogram  
  27.13     Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları (2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç)     0     Kilogram  
  2713.11.00.00.00     (Petrol koku) Kalsine edilmemiş     0     Kilogram  
  2713.12.00.00.00     (Petrol koku) Kalsine edilmiş     0     Kilogram  
  2713.20.00.00.19     (Petrol bitümeni) Diğerleri     0     Kilogram  
  2713.90     Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)     0     Kilogram  
  2715.00.00.00.00     Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar     0     Kilogram  
  38.26     Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70'den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler)     1,1209     Litre  
     
(B) CETVELİ

 
  G.T.İ.P. NO     Mal İsmi     Vergi Tutarı (TL)     Birimi  
  2707.10.00.00.00     Benzol (Benzen)     2,4985     Kilogram  
  2707.20.00.00.00     Toluol (Toluen)     2,4985     Kilogram  
  2707.30.00.00.00     Ksilol (Ksilen)     2,4985     Kilogram  
  2707.50.00.00.11     Solvent nafta (Çözücü nafta)     2,4985     Kilogram  
  2707.50.00.00.19     Diğerleri     2,4985     Kilogram  
  2707.99.19.00.00     Diğerleri     2,4985     Kilogram  
  2707.99.20.00.00     Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen     2,4985     Kilogram  
  2709.00.10.00.00     Tabii gazın kondanseleri     2,4985     Kilogram  
  2710.12.21.00.00     White spirit     2,4985     Kilogram  
  2710.12.25.00.00     Diğerleri     2,4985     Kilogram  
  2710.12.90.00.11     Diğer solventler (Çözücüler)     2,4985     Kilogram  
  2710.12.90.00.19     Diğerleri     2,4985     Kilogram  
  2710.19.29.00.00     Diğerleri     2,4985     Kilogram  
  2710.20.90.00.00     Diğer yağlar [Yalnız; -2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,     2,4985     Kilogram  
        -2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]     1,5007     Kilogram  
  2901.10.00.90.11     Hekzan     2,4985     Kilogram  
  2901.10.00.90.12     Heptan     2,4985     Kilogram  
  2901.10.00.90.13     Pentan     2,4985     Kilogram  
  2901.10.00.90.19     Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar     2,4985     Kilogram  
  2902.20.00.00.00     Benzen (Benzol)     2,4985     Kilogram  
  2902.30.00.00.00     Toluen (Toluol)     2,4985     Kilogram  
  2902.60.00.00.00     Etilbenzen     2,4985     Kilogram  
  2909.19.90.00.13     Metil tersiyer bütil eter (MTBE)     2,4985     Kilogram  
  38.11     Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar     2,4985     Kilogram  
  3814.00     Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar     0,9390     Kilogram  
  3824.99.96.90.68     Diğerleri     0,9390     Kilogram  
  2710.19.71.00.00     (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar     1,5007     Kilogram  
  2710.19.75.00.00     (Yağlama yağları; diğer yağlar) 2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar     1,5007     Kilogram  
  2710.19.81.00.00     (Yağlama yağları; diğer yağlar) Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları     1,5007     Kilogram  
  2710.19.83.00.00     (Yağlama yağları; diğer yağlar) Hidrolik yağları     1,5007     Kilogram  
  2710.19.85.00.00     (Yağlama yağları; diğer yağlar) Beyaz yağlar, sıvı parafin     1,5007     Kilogram  
        (Yağlama yağları; diğer yağlar)              
  2710.19.87.00.00     Dişli yağları ve redüktör yağları     1,5007     Kilogram  
  2710.19.91.00.00     (Yağlama yağlan; diğer yağlar) Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar     1,5007     Kilogram  
  2710.19.93.00.00     (Yağlama yağları; diğer yağlar) Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar     1,5007     Kilogram  
  2710.19.99.00.25     (Yağlama yağları; diğer yağlar) Diğer madeni yağlar     1,5007     Kilogram  
  2710.19.99.00.11     (Yağlama yağları; diğer yağlar) Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock     1,5007     Kilogram  
  2710.19.99.00.98     (Yağlama yağları; diğer yağlar) Diğerleri     1,5007     Kilogram  
  2712.20     Ağırlık itibariyle %0,75'den az yağ içeren parafin     1,5007     Kilogram  
  3801.20.10.00.00     Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı- kolloidal grafit     1,5007     Kilogram  
  3819.00.00.00.00     Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70'den az oranda içeren müstahzar sıvılar     1,5007     Kilogram  
  2710.19.25.00.11     Gazyağı     1,1367     Litre  
  2710.19.25.00.19     Diğerleri     1,1367     Litre  
  3403.11.00.00.00     (Yağlama müstahzarları) Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar     1,5007     Kilogram  
  3403.19.10.00.00     (Yağlama müstahzarları) Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler     1,5007     Kilogram  
  3403.19.20.00.00     (Yağlama müstahzarları) Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60'a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar     1,5007     Kilogram  
  3403.19.80.00.00     (Yağlama müstahzarları) Diğerleri     1,5007     Kilogram  
  3403.91.00.00.00     (Yağlama müstahzarları) Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar     1,5007     Kilogram  
  3403.99.00.00.00     (Yağlama müstahzarları) Diğerleri     1,5007     Kilogram  
 

Not: 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca güncellenmiştir.

 

   
(II) SAYILI LİSTE

 
  (Liste 26.10.2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7338 Sayılı Kanunun 57. Maddesi ile Güncellenmiştir)
(Liste 28.02.2019 Tarih ve 30700 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 796 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca;
(1) 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listedeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının vergi tutarları, bu malların aynı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallardan ihraç edilmiş olanların üretim sürecinde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanır. Ancak, bu kapsamda kullanılan ilk dolum akaryakıtlarında özel tüketim vergisi tutarı sıfır olarak uygulanacak akaryakıt miktarı, üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için; 87.03 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda “7” litreyi, 87.11 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda “2” litreyi, diğer mallarda ise “15” litreyi geçemez.

(2) Birinci fıkra kapsamında ihraç edilen mallarda kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtlara daha önce uygulanan vergi tutarı için 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü uygulanır.)
 
   
  G.T.İ.P. NO     Mal İsmi     Uygulanacak Vergi Oranı (%)     Uygulanacak Vergi Oranı (%)  
  8701
(EK: 7338/57)  
  Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç) [Yalnız ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı hizmet aracı)]     25      
  8701.20     Yarı römorkler için çekiciler     4     4 (1)  
  87.02     10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar        
   - Otobüs     1     1 (1)  
   - Midibüs     4     4 (1)  
   - Minibüs     9     9 (1)  
  87.03     Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç] - Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)         
          -- İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm3'ün altında olanlar     15     5 (1)(4)  
          -- İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm3'ün altında olanlar     15     5 (1)(4)  
          -- Sadece elektrik motorlu olanlar     10     5 (1)(4)  
         - Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan        
          -- Motor silindir hacmi 3200 cm3'ü geçmeyenler     15     5 (1)(4)  
          -- Sadece elektrik motorlu olanlar     10     5 (1)(4)  
    (EK: 7338/57)       - ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı hizmet aracı)     25     -  
    (EK: 7338/57)       - Motorlu karavanlar     45     -  
         - Diğerleri        
          -- Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler              
        --- Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL'yi aşmayanlar (3)(6)(7)     45     45 (1)(4)(6)(7)  
        --- Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL'yi aşıp, 150.000 TL'yi aşmayanlar   (3)(6)(7)   50     50 (1)(4)(6)(7)  
        --- Diğerleri     80 (6)(7)     80 (1)(6)(7)  
          -- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler        
        --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler              
                       
        ---- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL'yi aşmayanlar   (3)(6)(7)   45 (6)(7)     45 (1)(4)(6)(7)  
        ---- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL'yi aşıp, 170.000 TL'yi aşmayanlar   (3)(6)   50 (6)(7)     50 (1)(4)(6)(7)  
        ---- Diğerleri     80 (1)(6)(7)     80 (1)(6)(7)  
        --- Diğerleri              
        ---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL'yi aşmayanlar   (3)(6)   130 (6)     130 (1)(6)  
          ---- Diğerleri (6)     150 (6)     150 (1)(6)  
          -- Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler        
        --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler              
        ---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL'yi aşmayanlar   (3)(6)   130 (6)     130 (1)(6)  
        ---- Diğerleri (6)     150 (6)     150 (1)(6)  
        --- Diğerleri (6)     220 (6)     220 (1)(6)  
          -- Sadece elektrik motorlu olanlar        
        --- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler     37     10 (1)(7)  
        --- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler     60     25 (1)(7)  
        --- Motor gücü 120 kW'ı geçenler     84     60 (1)(7)  
  8703.10.11.00.00     Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar     6,7     6,7 (1)  
  8703.10.18.00.00     Diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar)     6,7     6,7 (1)  
  87.04     Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar        
        (Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar)        
         - Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler hariç);        
          -- Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçmeyenler     10     10 (1)  
          -- Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçen fakat 4000 cm³'ü geçmeyenler     52     52 (1)  
          -- Motor silindir hacmi 4000 cm³'ü geçenler     75     75 (1)  
          -- Sadece elektrik motorlu olanlar        
        --- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler     37     10 (1)  
        --- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler     60     52 (1)  
        --- Motor gücü 120 kW'ı geçenler     84     75 (1)  
         - Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar        
          -- Sadece elektrik motorlu olanlar     10     10 (1)  
          -- Diğerleri     10     10 (1)  
    (EK: 7338/57)       - ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı hizmet aracı)     25     -  
         - Diğerleri        
          -- Sadece elektrik motorlu olanlar     4     4 (1)  
          -- Diğerleri     4     4 (1)  
  87.05     Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)  [(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]     4     4 (1)  
  87.09     Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları     4     4 (1)  
  87.11     Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç) (Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)        
   - Motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçmeyenler     22     8 (1) 0 (5)  
   - Motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçenler     37     37 (1)  
  8711.60.10.00.00     Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar     22     3 (1) 0 (5)  
  8711.60.90.00.11     Motor gücü 20 kW'ı geçenler     37     37 (1)  
  8711.60.90.00.12     Motor gücü 20 kW'ı geçmeyenler     22     3 (1) 0 (5)  
  88.02     Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları [(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)]     0,5     0,5 (1)  
  8901.10.10.00.11     18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olanlar)     6,7     0 (1)  
  8901.10.90.00.11     Yolcu ve gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)     6,7     0 (1)  
  89.03     Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)     8     8 (1)  
        - Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri (2)           0 (1) (2)  
  NOT: Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.    
(1) (Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı BakanlarKurulu Kararı eki Kararın 2 nci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.)
(2) (Bu satır 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun'da mevcut olmayıp, 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de ayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 2 nci maddesinde yer alan listenin hükmüdür.)
(3) (Bu satır 24/09/2018 Tarih ve 30545 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 132 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Değiştirilmiştir.)
(4) (Bu satır 31/10/2018 Tarih ve 30581 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 287 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile [843 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile] 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) "0" uygulanacaktır.)
(5) (Bu satır 31/12/2018 Tarih ve 30642 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 540 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile [843 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile] 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) "0" uygulanacaktır.)
(6) (Bu satır 30/08/2020 Tarih ve 31229 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2912 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Değiştirilmiştir.)
(7) (Bu satır 13/08/2021 Tarih ve 31567 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 4373 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Değiştirilmiştir.)


(A) CETVELİ (*)

  (Liste 15/07/2021 Tarih ve 31542 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 4298 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Güncellenmiştir)  
  G.T.İ.P. NO     Mal İsmi     Vergi Oranı (%)     Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)  
  20.09     Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç)     10        
  22.02     Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar (!) ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç)     10        
  2202.10.00.00.11     Sade gazozlar     10     -  
  2202.10.00.00.12     Meyvalı gazozlar     10     -  
  2202.10.00.00.13     Kolalı gazozlar     35 (6)     -  
  2202.91.00.00.00     Alkolsüz biralar     10     -  
  2203.00     Malttan üretilen biralar     63     1,7694 (2)  
  22.04     Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)     0     8,6996 (2)  
  2204.10     Köpüklü şaraplar     0     58,7753 (2)  
  22.05     Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)     0     88,7064 (2)  
  2205.10.10.00.00     Alkol derecesi hacim itibariyle %18 veya daha az olanlar     0     70,4431 (2)  
  2205.10.90.00.12     Alkol derecesi hacim itibariyle %22 ve fazla olanlar     0     241,7315 (2)  
  2206.00     Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları     0     8,6996 (2)  
  2207.20     Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç]     0     241,7315 (2)  
  22.08     Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]     0     241,7315 (2)  
  2208.20     Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler     0     241,7315 (2)  
  2208.50     Cin ve Geneva     0     241,7315 (2)  
  2208.60     Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)     0     241,7315 (2)  
  2208.60.91.00.00     Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)     0     241,7315 (2)  
  2208.60.99.00.00     Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)     0     241,7315 (2)  
  2208.70     Likörler     0     241,7315 (2)  
  2208.90     Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)     0     241,7315 (2)  
  2208.90.48.00.11     Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)  
  0     241,7315 (2)  
  2208.90.71.00.11     Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)  
  0     241,7315 (2)  

(B) CETVELİ (*)

  G.T.İ.P. NO     Mal İsmi     Vergi Oranı (%)     Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)     Maktu Vergi Tutarı (TL)  
  2402.10.00.00.11     Tütün içeren purolar     45 (9)     0,4386 (9)     0,5863 (9)  
  2402.10.00.00.12     Uçları açık purolar     45 (9)     0,4386 (9)     0,5863 (9)  
  2402.10.00.00.19     Sigarillolar     45 (9)     0,4386 (9)     0,5863 (9)  
  2402.20     Tütün içeren sigaralar     63 (1)(3)(4)(5)(7)(8)     0,4883 (1)(3)(4)(5)(7)(8)     0,4851 (1)(3)(4)(5)(7)(8)  
  2402.90.00.00.00     Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

- Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar  
  45 (6)(7)(8)(9)

45 (1)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)  
  0,4386 (6)(7)(8)(9)

0,4386 (1)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)  
  0,5863 (6)(7)(8)(9)

0,5863 (1)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)  
  24.03     Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler;

"homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)  
  63 (1)(3)(4)(5)(7)(8)     0,4883 (1)(3)(4)(5)(7)(8)     0,4851 (1)(3)(4)(5)(7)(8)  
  2403.11.00.00.00     Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri     63 (1)     0,0729 (1)     0,4200 (1)  
  2403.19.10.00.19     Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar)     40 (1)(6)     0,0500 (1)(6)     0,4539 (1)(6)  
  2403.19.90.00.19     Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar)     40 (1)(6)     0,0500 (1)(6)     0,4539 (1)(6)  
  2403.99.10.00.00     Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün     67 (1)(3)(4)(5)(7)     0,4569 (1)(3)(4)(5)(7)     0,4539 (1)(3)(4)(5)(7)  
  4813.10.00.80.00     Diğerleri (Makaron)     0 (1)     0,0500 (1)     -  (*) (31.12.2019 Tarih ve 30995 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 1952 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile "Listenin; (A) cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.")
(1) 4760 sayılı Kanunun (12/3) maddesi hükmü, 30/6/2018 tarihinde yürürlüğe giren 27/6/2018 tarihli ve 2018/11999 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının (2/2) maddesi gereğince, işaretli malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2018 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmamıştır. 
(2) (Bu satırlarda ki Tutarlar 31/12/2018 Tarih ve 30642 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 536 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tabloya işlendiği gibi güncellenmiş ve 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacaktır.)
(3) (Bu satırlarda ki Tutarlar 05/01/2019 Tarih ve 30646 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 554 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tabloya işlendiği gibi güncellenmiştir.)
(4) (Bu satırlarda ki Tutarlar 01/05/2019 Tarih ve 30761 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 1013 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tabloya işlendiği gibi güncellenmiştir.)
(5) (Bu satırlarda ki Tutarlar 15/08/2019 Tarih ve 30859 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 1424 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tabloya işlendiği gibi güncellenmiştir.)
(6) (Bu satırlarda ki Tutarlar 26/03/2020 Tarih ve 31080 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2301 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tabloya işlendiği gibi güncellenmiştir.)
(7) (Bu satırlarda ki Tutarlar 13/05/2020 Tarih ve 31126 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2537 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tabloya işlendiği gibi güncellenmiştir.)
(8) (Bu satırlarda ki Tutarlar 24/12/2020 Tarih ve 31345 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 3328 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tabloya işlendiği gibi güncellenmiştir.)

(!) "meyveli gazlı içecekler" İbaresi 18.01.2019 Tarih ve 30659 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7161 Sayılı Kanunun 37. Maddesi ile "meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar" şeklinde değişmiştir.

 
(4) Sayılı Cetvel
(IV) SAYILI LİSTE

 
  (Liste 01/05/2019 Tarih ve 30761 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 1013 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Güncellenmiştir)  
  G.T.İ.P. NO     Mal İsmi     Vergi Oranı (%)     Uygulanacak Vergi Oranı (%)  
  1604.31.00.00.00     Havyar     20        
  1604.32.00.00.00     Havyar yerine kullanılan ürünler     20        
  3303.00     Parfümler ve tuvalet suları (3303.00.90.00.11 Kolonyalar hariç)     20        
  33.04     Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları     20        
  3305.20.00.00.00     Perma ve defrize müstahzarları     20        
  3305.30.00.00.00     Saç spreyleri     20        
        (Saç losyonları, boyaları, v.b)              
  3305.90     Diğerleri     20        
  33.07     Traş öncesinde, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın)     20        
        Traş köpüğü ve traş kremi     6,7        
  3401.11.00.90.00     Diğerleri (Yalnız traş sabunu)     6,7        
  4103.90.00.00.11     Diğer hayvanların yaş derileri     20        
        [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]              
  4103.90.00.00.12     Diğer hayvanların kuru derileri     20        
        [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]              
  4103.90.00.00.13     Diğer hayvanların pikle derileri     20        
        [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]              
  4103.90.00.00.19     Diğerleri     20        
        [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]              
  43     Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri 
[Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo dahil) postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç] (43.01, 43.02 hariç)  
  25        
  43.01     Ham kürkler (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar dahil) (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonlarındaki ham post ve deriler hariç)     0        
  43.02     Dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler (baş, kuyruk, pençeler ve diğer parçalar dahil) (birleştirilmemiş veya birleştirilmiş) (diğer maddeler ilave edilmemiş) (43.03 pozisyonundakiler hariç)     0        
  49.01     Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde olsun olmasın)     20        
        (Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)              
  49.02     Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam içersin içermesin)     20        
        (Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)              
        (Cam seramiğinden sofra ve mutfak eşyası)              
  7013.10.00.10.00     Sofra ve mutfak işleri için olanlar     20        
        (Kurşun kristalden ayaklı bardak)              
  7013.22.10.00.00     El imali olanlar     20        
        (Kurşun kristalden ayaklı bardak)              
  7013.22.90.00.00     Makina imali olanlar     20        
        (Kurşun kristalden el imali bardak)              
  7013.33.11.00.00     Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış     20        
        (Kurşun kristalden  el imali bardak)              
  7013.33.19.00.00     Diğerleri     20        
        (Kurşun kristalden makina imali bardak)              
  7013.33.91.00.00     Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış     20        
        (Kurşun kristalden makina imali bardak)              
  7013.33.99.00.00     Diğerleri     20        
        (Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)              
  7013.41.10.00.00     El imali olanlar     20        
        (Bardak hariç)              
        (Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)              
  7013.41.90.00.00     Makina imali olanlar     20        
        (Bardak hariç)              
        (Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya)              
  7013.91.10.00.00     El imali olanlar     20        
        (Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya)              
  7013.91.90.00.00     Makina imali olanlar     20        
  8214.20.00.00.11     Çıt çıt tipi tırnak makasları     20        
        [Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)]              
  8214.20.00.00.19     Diğerleri     20        
        (Kaşık, çatal vb. takım halinde)              
  8215.10.20.00.11     Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar     20        
        (Tek kaşık, çatal vb.)              
  8215.91.00.90.11     Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar     20        
  84.15     Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)     6,7     0 (1)  
        [Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.90.00.90.11 (Split sistemlerin dış üniteleri) ve 8415.90.00.90.12 (Split sistemlerin iç üniteleri)]              
  84.18     Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç     6,7     0 (1)  
        (Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)              
  8419.11.00.00.00     Gazla çalışan anında su ısıtıcılar     6,7     0 (1)  
        (Katı yakıtlı)              
  8419.19.00.00.11     Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)     6,7     0 (1)  
        (Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)              
  8419.19.00.00.19     Diğerleri     6,7     0 (1)  
        (Çamaşır kurutma makinaları)              
  8421.12.00.00.11     Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar     6,7     0 (1)  
        (Bulaşık yıkama makinaları)              
  8422.11.00.00.00     Evlerde kullanılanlar     6,7     0 (1)  
        (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)              
  8450.11.11.00.00     Çamaşırı önden yüklemeli olanlar     6,7     0 (1)  
        (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)              
  8450.11.19.00.00     Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar     6,7     0 (1)  
        (Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)              
  8450.11.90.00.00     Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler     6,7     0 (1)  
        (Çamaşır yıkama makinası)              
  8450.12.00.00.00     Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)     6,7     0 (1)  
        (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)              
  8450.19.00.00.11     Elektrikli olanlar     6,7     0 (1)  
        (Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)              
  8450.19.00.00.19     Diğerleri     6,7     0 (1)  
        (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)              
  8451.21.00.00.11     Evlerde kullanılanlar     6,7     0 (1)  
  85.07     Elektrik akümülatörleri (bunların seperatörleri dahil) (kare veya dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) (Yalnız elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olanlar)     3        
  85.08     Vakumlu elektrik süpürgeleri     6,7     0 (1)  
        (Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)              
  85.09     Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)     6,7     0 (1)  
        (Elektrikli)              
  8510.10.00.00.00     Traş makinaları     6,7        
  85.16     Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)     6,7     0 (1)  
  8517.11.00.00.00     Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları     20        
  8517.12.00.00.11(2)(3)     Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları
- Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL'yi aşmayanlar
- Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL'yi aşıp, 1.500 TL'yi aşmayanlar
- Diğerleri  
     
  25        
  40        
  50        
  8517.12.00.00.12     Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz telefon cihazları     20        
  8517.12.00.00.19     Diğerleri     20        
        [Yalnız alçak güçlü (100 miliwatt dan küçük) mobil telsiz telefon cihazları]              
  8517.69.30.00.00     Telsiz telefon, telsiz telgraf için alıcı cihazlar     20        
        (Yalnız arama, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar ile amatör telsiz alıcı cihazları)              
  8517.69.90.90.24     Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (100 miliwatt dan küçük) telsiz cihazları ve diğer amatör telsiz cihazları     20        
  8517.69.90.90.29     Diğerleri     20        
        (Yalnız amatör telsiz telefon verici cihazları ve telsiz alarm cihazları)              
  85.18     Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar (bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler; elektrikli ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses amplikatörleri     20        
  85.19     Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar (8519.81.95.00.00 hariç) (Sinematoğrafik ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar hariç)     6,7        
  85.21     Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)     6,7        
        (Manyetik mesnetler)              
  8523.29.15.00.18     Video bantları     6,7        
        (Diğer manyetik mesnetler)              
  8523.29.19.00.00     Diğerleri     6,7        
        (Yalnız video bantları)              
        (Kayıt yapılmamış optik mesnetler)              
  8523.41.10.00.00     Silinebilenler hariç, kayıt kapasitesi 900 megabaytı aşmayan lazer okuma sistemleri için diskler     6,7        
        (Yalnız lazer diskler)              
        (Kayıt yapılmamış optik mesnetler)              
  8523.41.30.00.00     Silinebilenler hariç, kayıt kapasitesi 900 megabaytı aşan fakat 18 gigabaytı aşmayan lazer okuma sistemleri için diskler     6,7        
        (Yalnız lazer diskler)              
        (Kayıt yapılmamış optik mesnetler)              
  8523.41.90.00.00     Diğerleri     6,7        
        (Yalnız lazer diskler)              
        (Diğer optik mesnetler)              
  8523.49.10.00.00     Dijital çok yönlü diskler (DVD)     6,7        
        (Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar, sadece sesi tekrar vermeye mahsus olanlar, otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı görüntü, ses, bilgi ve komutların gösterimlerini tekrar vermeye mahsus olanlar hariç)              
  8523.49.20.00.00     Diğerleri     6,7        
        (Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar, sadece sesi tekrar vermeye mahsus olanlar, otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı görüntü, ses, bilgi ve komutların gösterimlerini tekrar vermeye mahsus olanlar hariç)              
  8525.80     Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar [Yalnız 8525.80.11 Üç veya daha fazla kamera tüpü olan televizyon kameraları; 8525.80.19 Televizyon kameraları (8525.80.11 pozisyonunda olmayan televizyon kameraları); 8525.80.30.00.00 Dijital kameralar]     20        
  8526.92     Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları     20        
  8527.12     Cep tipi radyo kaset çalar     20        
  8527.13     Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar     20        
        (Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)              
  8527.19.00.00.00     Diğerleri     6,7        
        (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)              
  8527.21.20.00.00     Lazer okuma sistemli olanlar     20        
        (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)              
  8527.21.52.00.00     Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar     20        
        (Kaset tipi olmayan) (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)              
  8527.21.59.00.00     Diğerleri     20        
        (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)              
  8527.21.70.00.00     Lazer okuma sistemli olanlar     20        
        (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)              
  8527.21.92.00.00     Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar     20        
        (Kaset tipi olmayan, sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)              
  8527.21.98.00.00     Diğerleri     20        
        (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde ses kayıt cihazı ile birlikte olmayan radyo yayınlarını alıcı cihazlar)              
  8527.29.00.00.00     Diğerleri     20        
        (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)              
  8527.91.11.00.00     Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar     6,7        
        (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)              
  8527.91.19.00.00     Diğerleri     6,7        
        (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)              
  8527.91.35.00.00     Lazer okuma sistemli olanlar     6,7        
        (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)              
  8527.91.91.00.00     Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar     6,7        
        (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)              
  8527.91.99.00.00     Diğerleri     6,7        
  8527.92.10.00.00     Çalar saatli radyolar     6,7        
        (Saatli radyolar)              
  8527.92.90.00.00     Diğerleri     6,7        
        (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)              
  8527.99.00.00.00     Diğerleri     6,7        
  85.28     Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın) (8528.42.00.00.00; 8528.52.10.00.00; 8528.62.00.00.00 hariç)       6,7        
  8543.70.03.00.00     Video oyun konsolları için kablosuz kızıl ötesi uzaktan kumanda cihazları     20        
  8543.70.90.00.15     Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control)     20        
        (Saat kayışları)              
  9113.90.00.30.00     İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamul olanlar     20        
  9302.00.00.00.00     Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç)     20        
  93.03     Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)     20        
  9405.10.50.10.11     Kristal avizeler     20        
  95.04     Video oyun konsolları ve makinaları, eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar, salon veya masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları dahil     20        
  96.01     İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil)     20        
NOT: Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir. 

(1) (Bu satır 31/10/2018 Tarih ve 30581 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 287 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile [843 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile] 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) "0" uygulanacaktır.)
(2) (8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı sırası 22.02.2019 Tarih ve 30694 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7166 Sayılı Kanunun 10. Maddesi ile Değiştirilmiştir.)
(3) (8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı sırası 01.05.2019 Tarih ve 30761 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan [1013 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile] Değiştirilmiştir.)