Pratik Bilgiler

ÖTV Tarifeleri
  (Liste 28.07.2017 tarih ve 30137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10468 sayılı Bkk ile Güncellenmiştir)  
  (I) SAYILI LİSTE  
     
  (A) CETVELİ    
  G.T.İ.P. NO     Mal İsmi     Vergi Tutarı (TL)     Birimi  
        (Hafif yağlar ve müstahzarları)  
  2710.11.11.00.00     Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar     0     Kilogram  
        (Yalnız nafta)  
  2710.11.31.00.00     Uçak benzini     0     Litre  
        (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  
  2710.11.41.00.00     Oktanı (RON) 95'den az olanlar       2,1500     Litre  
        (Kurşunsuz normal benzin)  
        (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  
        (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)  
  2710.11.45.00.11     Kurşunsuz benzin 95 oktan     2,3765     Litre  
        (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  
        (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)  
  2710.11.45.00.12     Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan     2,3765     Litre  
        (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  
        (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)  
  2710.11.45.00.19     Diğerleri     2,3765     Litre  
        (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  
        (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)  
  2710.11.49.00.11     Kurşunsuz benzin 98 oktan     2,4985     Litre  
        (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)  
        (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)  
  2710.11.49.00.19     Diğerleri     2,4985     Litre  
        (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)  
  2710.11.51.00.00     Oktanı (RON) 98'den az olanlar       2,1800     Litre  
        (Kurşunlu normal benzin)  
        (Kurşunlu süper benzin)  
        (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)  
  2710.11.59.00.00     Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar       2,1800     Litre  
        (Kurşunlu süper benzin)  
  2710.11.70.00.00     Benzin tipi jet yakıtı     0     Litre  
  2710.19.21.00.00     Jet yakıtı (Kerosen)     0     Litre  
        (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)  
  2710.19.41.00.11     Motorin     1,7945     Litre  
        (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)  
  2710.19.41.00.13     Kırsal Motorin     1,7945     Litre  
        (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)  
  2710.19.41.00.29     Diğerleri       1,7945     Litre  
        (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)  
  2710.19.45.00.12     Kırsal Motorin       1,7245     Litre  
        (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)  
  2710.19.45.00.13     Deniz motorini (DMX)     1,7245     Litre  
        (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)  
  2710.19.45.00.14     Deniz motorini (DMA)     1,7245     Litre  
        (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)  
  2710.19.45.00.15     Deniz motorini (DMB)     1,7245     Litre  
        (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)  
  2710.19.45.00.16     Deniz motorini (DMC)     1,7245     Litre  
        (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)  
  2710.19.45.00.29     Diğerleri       1,7245     Litre  
        (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)  
  2710.19.49.00.13     Deniz motorini (DMX)     1,7245     Litre  
        (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)  
  2710.19.49.00.14     Deniz motorini (DMA)     1,7245     Litre  
        (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)  
  2710.19.49.00.15     Deniz motorini (DMB)     1,7245     Litre  
        (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)  
  2710.19.49.00.16     Deniz motorini (DMC)     1,7245     Litre  
        (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)  
  2710.19.49.00.18     Diğerleri     1,7245     Litre  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)  
  2710.19.61.00.11     Fuel oil 3     0,2370     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)  
  2710.19.61.00.12     Denizcilik yakıtı (RMA-30)     0,2370     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)  
  2710.19.61.00.13     Denizcilik yakıtı (RMB-30)     0,2370     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)  
  2710.19.61.00.14     Denizcilik yakıtı (RMD-80)     0,2370     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)    
  2710.19.61.00.15     Denizcilik yakıtı (RME-180)     0,2370     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)  
  2710.19.61.00.16     Denizcilik yakıtı (RMF-180)     0,2370     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)  
  2710.19.61.00.17     Denizcilik yakıtı (RMG-380)     0,2370     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)  
  2710.19.61.00.18     Denizcilik yakıtı (RMH-380)     0,2370     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)  
  2710.19.61.00.21     Denizcilik yakıtı (RMK-380)     0,2370     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)  
  2710.19.61.00.22     Denizcilik yakıtı (RMH-700)     0,2370     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)  
  2710.19.61.00.23     Denizcilik yakıtı (RMK-700)     0,2370     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)  
  2710.19.61.00.29     Diğerleri     0,2370     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)  
  2710.19.63.00.11     Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı)     0,4760     Kilogram  
        (Fuel oiller)   
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)   
  2710.19.63.00.12     Denizcilik yakıtı (RMA-30)     0,4760     Kilogram  
        (Fuel oiller)   
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)  
  2710.19.63.00.13     Denizcilik yakıtı (RMB-30)     0,4760     Kilogram  
        (Fuel oiller)   
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)  
  2710.19.63.00.14     Denizcilik yakıtı (RMD-80)     0,4760     Kilogram  
        (Fuel oiller)   
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)  
  2710.19.63.00.15     Denizcilik yakıtı (RME-180)     0,4760     Kilogram  
        (Fuel oiller)   
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)  
  2710.19.63.00.16     Denizcilik yakıtı (RMF-180)     0,4760     Kilogram  
        (Fuel oiller)   
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)  
  2710.19.63.00.17     Denizcilik yakıtı (RMG-380)     0,4760     Kilogram  
        (Fuel oiller)   
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)  
  2710.19.63.00.18     Denizcilik yakıtı (RMH-380)     0,4760     Kilogram  
        (Fuel oiller)   
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)  
  2710.19.63.00.21     Denizcilik yakıtı (RMK-380)     0,4760     Kilogram  
        (Fuel oiller)   
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)  
  2710.19.63.00.22     Denizcilik yakıtı (RMH-700)     0,4760     Kilogram  
        (Fuel oiller)   
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)  
  2710.19.63.00.23     Denizcilik yakıtı (RMK-700)     0,4760     Kilogram  
        (Fuel oiller)   
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)  
  2710.19.63.00.29      Diğerleri     0,4760     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)  
  2710.19.65.00.11     Fuel oil 5     0,2240     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)  
  2710.19.65.00.12     Denizcilik yakıtı (RMA-30)     0,2240     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)  
  2710.19.65.00.13     Denizcilik yakıtı (RMB-30)     0,2240     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)  
  2710.19.65.00.14     Denizcilik yakıtı (RMD-80)     0,2240     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)  
  2710.19.65.00.15     Denizcilik yakıtı (RME-180)     0,2240     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)  
  2710.19.65.00.16     Denizcilik yakıtı (RMF-180)     0,2240     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)  
  2710.19.65.00.17     Denizcilik yakıtı (RMG-380)     0,2240     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)  
  2710.19.65.00.18     Denizcilik yakıtı (RMH-380)     0,2240     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)  
  2710.19.65.00.21     Denizcilik yakıtı (RMK-380)     0,2240     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)  
  2710.19.65.00.22     Denizcilik yakıtı (RMH-700)     0,2240     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)  
  2710.19.65.00.23     Denizcilik yakıtı (RMK-700)     0,2240     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)  
  2710.19.65.00.29     Diğerleri     0,2240     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)  
  2710.19.69.00.11     Fuel oil 6     0,2240     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)    
  2710.19.69.00.12     Denizcilik yakıtı (RMA-30)     0,2240     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)  
  2710.19.69.00.13     Denizcilik yakıtı (RMB-30)     0,2240     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)    
  2710.19.69.00.14     Denizcilik yakıtı (RMD-80)     0,2240     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)    
  2710.19.69.00.15     Denizcilik yakıtı (RME-180)     0,2240     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)  
  2710.19.69.00.16     Denizcilik yakıtı (RMF-180)     0,2240     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)    
  2710.19.69.00.17     Denizcilik yakıtı (RMG-380)     0,2240     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)    
  2710.19.69.00.18     Denizcilik yakıtı (RMH-380)     0,2240     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)  
  2710.19.69.00.21     Denizcilik yakıtı (RMK-380)     0,2240     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)    
  2710.19.69.00.22     Denizcilik yakıtı (RMH-700)     0,2240     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)  
  2710.19.69.00.23     Denizcilik yakıtı (RMK-700)     0,2240     Kilogram  
        (Fuel oiller)  
        (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)    
  2710.19.69.00.99     Diğerleri     0,2240     Kilogram  
   27.11     Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar     0     Kilogram  
        (2711.11.00.00.00; 2711.12;  2711.13;  2711.19.00.00.11;  2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)  
        (Sıvılaştırılmış)  
  2711.11.00.00.00     Doğal gaz    
              Standart  
        Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar     0,8599     Metreküp  
              Standart  
        Diğerleri     0,0230     Metreküp  
        (Sıvılaştırılmış)  
  2711.12     Propan       1,4940
1,7780  
  Kilogram  
        (Sıvılaştırılmış)  
  2711.13     Bütan     1,4940
1,7780  
  Kilogram  
  2711.19.00.00.11     Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)  
        Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz)     1,7780     Kilogram  
        Diğerleri     1,2100     Kilogram  
        (Gaz halinde)  
  2711.21.00.00.00     Doğal gaz     Standart  
        Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar     0,8599     Metreküp  
              Standart  
        Diğerleri     0,0230     Metreküp  
        (Gaz halinde)  
  2711.29.00.00.11     Propan     1,4940
1,7780  
  Kilogram  
        (Gaz halinde)  
  2711.29.00.00.12     Bütan       1,4940
1,7780  
  Kilogram  
  27.13     Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları     0     Kilogram  
        ( 2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç)  
        (Petrol koku)  
  2713.11.00.00.00     Kalsine edilmemiş     0     Kilogram  
        (Petrol koku)  
  2713.12.00.00.00     Kalsine edilmiş     0     Kilogram  
        (Petrol bitümeni)  
  2713.20.00.00.19     Diğerleri     0     Kilogram  
  2713.90     Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları       0     Kilogram  
        (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)  
  2715.00.00.00.00     Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol  bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar     0     Kilogram  
  3824.90.97.90.54     Oto Biodizel     1,1209     Litre  
  3824.90.97.90.55     Yakıt Biodizel     1,1209     Litre  
   
        (B) CETVELİ                
                       
  G.T.İ.P. NO     Mal İsmi     Vergi Tutarı (TL)     Birimi  
  2707.10.00.00.00     Benzol (Benzen)     2,4985     Kilogram  
  2707.20.00.00.00     Toluol (Toluen)     2,4985     Kilogram  
  2707.30.00.00.00     Ksilol (Ksilen)     2,4985     Kilogram  
  2707.50.00.00.11     Solvent nafta (Çözücü nafta)     2,4985     Kilogram  
  2707.50.00.00.19     Diğerleri     2,4985     Kilogram  
  2707.99.19.00.00     Diğerleri     2,4985     Kilogram  
  2707.99.20.00.00     Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen       2,4985       Kilogram  
  2709.00.10.00.00     Tabii gazın kondanseleri     2,4985     Kilogram  
  2710.12.21.00.00     White spirit     2,4985     Kilogram  
  2710.12.25.00.00     Diğerleri     2,4985     Kilogram  
  2710.12.90.00.11     Diğer solventler (Çözücüler)     2,4985     Kilogram  
  2710.12.90.00.19     Diğerleri     2,4985     Kilogram  
  2710.19.29.00.00     Diğerleri     2,4985     Kilogram  
  2710.20.90.00.00.     Diğer yağlar [Yalnız; -2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri, -2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]     2,4985   1,5007     Kilogram   Kilogram  
  2901.10.00.90.11     Hekzan     2,4985     Kilogram  
  2901.10.00.90.12     Heptan     2,4985     Kilogram  
  2901.10.00.90.13     Pentan     2,4985     Kilogram  
  2901.10.00.90.19     Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar     2,4985     Kilogram  
  2902.20.00.00.00     Benzen (Benzol)     2,4985     Kilogram  
  2902.30.00.00.00     Toluen (Toluol)     2,4985     Kilogram  
  2902.60.00.00.00     Etil benzen     2,4985     Kilogram  
  2909.19.90.00.13     Metil tersiyer bütil eter (MTBE)     2,4985     Kilogram  
  38.11     Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dâhil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar       2,4985       Kilogram  
  3814.00     Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar     0,9390     Kilogram  
  3824.90.40.00.00     Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler       0,9390       Kilogram  
  2710.19.71.00.00     Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)     1,5007     Kilogram  
  2710.19.75.00.00     2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)         1,5007         Kilogram  
  2710.19.81.00.00     Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar)       1,5007       Kilogram  
  2710.19.83.00.00     Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)     1,5007     Kilogram  
  2710.19.85.00.00     Beyaz yağlar, sıvı parafin (Yağlama yağları; diğer yağlar)     1,5007     Kilogram  
  2710.19.87.00.00     Dişli yağları ve redüktör yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar)     1,5007     Kilogram  
  2710.19.91.00.00     Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)       1,5007       Kilogram  
  2710.19.93.00.00     Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)     1,5007     Kilogram  
  2710.19.99.00.25     Diğer madeni yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)     1,5007     Kilogram  
  2710.19.99.00.21     Spindle oil     1,5007     Kilogram  
  2710.19.99.00.22     Light neutral     1,5007     Kilogram  
  2710.19.99.00.23     Heavy neutral     1,5007     Kilogram  
  2710.19.99.00.24     Bright stock     1,5007     Kilogram  
  2710.19.99.00.98     Diğerleri     1,5007     Kilogram  
  2712.20     Ağırlık itibarıyla % 0,75’den az yağ içeren parafin     1,5007     Kilogram  
  2710.19.25.00.11     Gazyağı     1,1367     Litre  
  2710.19.25.00.19     Diğerleri     1,1367     Litre  
  3403.11.00.00.00     Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)     1,5007     Kilogram  
  3403.19.10.00.00     Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler (Yağlama müstahzarları)     1,5007     Kilogram  
  3403.19.90.00.00     Diğerleri (Yağlama müstahzarları)     1,5007     Kilogram  
  3403.91.00.00.00     Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)     1,5007     Kilogram  
  3403.99.00.00.00     Diğerleri (Yağlama müstahzarları)     1,5007     Kilogram  
         
  (Liste 3/2/2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9759 sayılı BKK ile Güncellenmiştir.)  

  (II) SAYILI LİSTE  
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%)
8701.20 Yarı römorkler için çekiciler 4
     
87.02 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar  
    Otobüs 1
    Midibüs 4
    Minibüs 9
87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]      
  -Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)
İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³'ün altında olanlar   15
İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³'ün altında olanlar   15
   Sadece elektrik motorlu olanlar 10
- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan   Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler   Sadece elektrik motorlu olanlar   15 10
-Diğerleri (*) (2016/9542 sayılı Bkk'nın 4. maddesine bakınız.)  
  Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler 60
  Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler   
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler 60
Diğerleri 110
Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler   
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyenler 110
  Diğerleri 160
Sadece elektrik motorlu olanlar
 Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler 3
 Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler 7
 Motor gücü 120 kW'ı geçenler 15
     
8703.10.11.00.00 Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar   6,7
     
8703.10.18.00.00 Diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar)   6,7
87.04 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar  
(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar )  
  - Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler hariç);  
Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçmeyenler 10
Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçen fakat 4000 cm³'ü geçmeyenler 52
Motor silindir hacmi 4000 cm³'ü geçenler 75
Sadece elektrik motorlu olanlar  
  Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler 10
  Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler 52
  Motor gücü 120 kW'ı geçenler 75
- Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar   Sadece elektrik motorlu olanlar   Diğerleri   10 10
- Diğerleri   Sadece elektrik motorlu olanlar   Diğerleri   4 4
87.05 Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (Örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini püskürten arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)  [(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]       4
     
87.09 Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları     4
     
87.11 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç) (Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)  
    Motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçmeyenler 8
  8711.90.00.00.00   Motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçenler 37
   
Diğerleri (Sadece elektrik motorlu olanlar)   Motor gücü 20 kW'ı geçmeyenler   Motor gücü 20 kW'ı geçenler   3 37
88.02 Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları [(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)]   0,5
8901.10.10.00.11 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olanlar) 6,7 (0) (**)
8901.10.90.00.11 Yolcu ve gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar) 6,7 (0) (**)
89.03 Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar   (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç) 8 (0) (**)
(*) 3/2/2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 31/1/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Karar ile 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallar ile 89.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan mallardan yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde uygulanacak özel tüketim vergisi oranı %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

 (*) "87.03" G.T.İ.P. numaralı Mallarda"-Diğerleri" satırı altında yer alan vergi oranları 25.11.2016 tarih ve 29899 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9542 sayılı Bkk ile "45" oranları "60" olarak, "90" oranları "110" olarak ve "145" oranı "160" olarak değiştirilmiştir.

         
  (Listenin 4760 Sayılı Kanunun 12/3 üncü maddesi uyarınca 2016/9567 sayılı Bkk ile değişen ve 2017/11176 sayılı BKK ile güncellenen liste) [Yürürlük; 01/12/2016])  
(4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları ile maktu vergi tutarları hakkında, 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.)
(4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, listenin (A) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan maktu vergi tutarları hakkında 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.)
 
(III) SAYILI LİSTE
        (A) CETVELİ              
  G.T.İ.P. NO     Mal İsmi     Vergi Oranı (%)     Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)  
                       
  (Satır 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7061 Sayılı Kanunun 75. Maddesi ile Eklenmiştir) 20.09     Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç)     10     -  
  (Satır 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7061 Sayılı Kanunun 75. Maddesi ile Eklenmiştir) 22.02     Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç)     10     -  
  (Satır 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7061 Sayılı Kanunun 75. Maddesi ile Eklenmiştir) 2202.10.00.00.11     Sade gazozlar     10     -  
  (Satır 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7061 Sayılı Kanunun 75. Maddesi ile Eklenmiştir) 2202.10.00.00.12     Meyvalı gazozlar     10     -  
  2202.10.00.00.13     Kolalı Gazozlar     25     -  
  (Satır 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7061 Sayılı Kanunun 75. Maddesi ile Eklenmiştir) 2202.91.00.00.00     Alkolsüz biralar     10     -  
                       
  2203.00     Malttan üretilen biralar     63     1,1691  
                       
  22.04     Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)     0     5,7476  
                       
  2204.10     Köpüklü şaraplar     0     38,8303  
                       
  22.05      Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10,10.00.00,2205.10.90.00.12 hariç)     0     58,6046  
                       
  2205.10.10.00.00     Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar     0     46,5387  
                       
  2206.00     Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları     0     5,7476  
                       
  2205.10.90.00.12     Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar     0     171,0694  
                       
  2207.20     Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)     0     171,0694  
                       
  22.08     Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den a % olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacını itibariyle %80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]     0     171,0694  
                       
  2208.20     Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler     0     171,0694  
                       
  2208.50     Cin ve Geneva     0     152,1361  
                       
  2208.60     Votka (2208.60.91.00.00,2208.60.99.00.00 hariç)     0     152,1361  
                       
  2208.60.91.00.00     Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4' den fazla olanlar)     0     i 71,0694  
                       
  2208.60.99.00.00     Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4' den fazla olanlar)     0     171,0694  
                       
  2208.70     Likörler     0     171,0694  
                       
  2208.90     Diğerleri (2208.90.48.00.11,2208.90.71.00.1 i hariç)     0     171,0694  
                       
  2208.90,48.00.11     Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)     0     148,3335  
                       
  2208.90.71.00.11     Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)     0     148,3335
...........  
 
        (B) CETVELİ                    
  G.T.İ.P. NO     Mal İsmi     Vergi Oranı (%)     Asgari Maktu Vergi Tutan (TL)     Maktu Vergi Tutan (TL)  
                             
  2402.10.00.00.11     Tütün içeren purolar     40     0,2280     0,3246  
                             
  2402.10.00.00.12     Uçlan açık purolar     40     0,2280     0,3246  
                             
  2402.10.00.00.19     Sigarillolar     40     0,2280     0,3246  
                             
  2402.20     Tütün içeren sigaralar     65,25     0,2280     0,3246  
                             
  2402.90.00.00.00     Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçlan açık purolar ve sigarillolar -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar              
  40     0,2280     0,3246  
  65,25     0,2280     0,3246  
                             
  2403.10     İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin) (2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)     65,25     0,2280     0,3246  
                             
  2403.10.10.00.19     Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)     65,25     0,0595     0,3246  
                             
  2403.10.90.00.19     Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)     65,25     0,0595     0,3246  
                             
  2403,99,10.00.00     Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün     65,25     0,2280     0,3246  
  (Satır 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7061 Sayılı Kanunun 75. Maddesi ile Eklenmiştir ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/11176 Sayılı BKK ile değişmişitr.) 4813.10.00.80.00     Diğerleri (Makaron)     0     0,0500      
         
  (Liste 3/2/2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9759 sayılı BKK ile Güncellenmiştir.)  

        ÖTV (IV) SAYILI LİSTE        
  G.T.İ.P. NO     Mal İsmi     Vergi Oranı (%)  
  1604.30     Havyar ve havyar yerine kullanılan ürünler     20  
                 
  3303.00     Parfümler ve tuvalet suları (3303.00.90.00.11 Kolonyalar hariç)     20  
                 
  33.04     Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (İlaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları         20  
                 
  3305.20.00.00.00      Perma ve defrize müstahzarları     20  
                 
  3305.30.00.00.00     Saç spreyleri     20  
                 
    3305.90     (Saç losyonları, boyaları, v.b) Diğerleri       20  
                 
  33.07     Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın)               20  
          Traş köpüğü ve traş kremi       6,7  
                 
  3401.11.00.90.00     Diğerleri (Yalnız traş sabunu)     6,7  
                 
  4103.90.90.00.11         Diğer hayvanların yaş derileri (Koyun ve kuzuların yaş derileri hariç) [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]     20      
                 
  4103.90.90.00.12         Diğer hayvanların kuru derileri (Koyun ve kuzuların kuru derileri hariç) [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]     20      
                 
  4103.90.90.00.13         Diğer hayvanların pikle derileri (Koyun ve kuzuların pikle derileri hariç) [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]     20      
                 
  4103.90.90.00.19         Diğerleri (Koyun ve kuzu ile keçi ve oğlakların ham postları hariç) [Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]     20    
                   
  43       Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamülleri [Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo dahil) postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç]     20  
                 
  49.01       Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde olsun olmasın) (Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)       20    
                 
  49.02       Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam içersin içermesin) (Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)       20    
                 
    7013.10.00.10.00     (Cam seramiğinden sofra ve mutfak eşyası) Sofra ve mutfak işleri için olanlar       20  
                 
    7013.22.10.00.00     (Kurşun kristalden ayaklı bardak) El imali olanlar       20  
                 
    7013.22.90.00.00     (Kurşun kristalden ayaklı bardak) Makine imali olanlar       20  
                 
    7013.33.11.00.00     (Kurşun kristalden el imali bardak) Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış       20  
                 
    7013.33.19.00.00     (Kurşun kristalden  el imali bardak) Diğerleri       20  
                 
    7013.33.91.00.00     (Kurşun kristalden makine imali bardak) Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış       20  
                 
    7013.33.99.00.00     (Kurşun kristalden makine imali bardak) Diğerleri       20  
                 
    7013.41.10.00.00     (Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası) El imali olanlar (Bardak hariç)       20  
                 
    7013.41.90.00.00       (Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası) Makine imali olanlar (Bardak hariç)       20  
                 
      7013.91.10.00.00     (Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya) El imali olanlar         20  
                 
      7013.91.90.00.00     (Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya) Makine imali olanlar         20  
                 
  8214.20.00.00.00     Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)     20  
                 
    8215.10.20.00.11     (Kaşık, çatal  vb. takım halinde) Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar       20  
                 
    8215.91.00.90.11     (Tek kaşık, çatal vb.) Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar       20  
                 
  84.15     Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) [(Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (Self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları); (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı)         6,7 (*)  
                 
  84.18     Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)         6,7 (*)  
                 
  8419.11.00.00.00     Gazla çalışan anında su ısıtıcılar     6,7 (*)  
                 
    8419.19.00.00.11     (Katı yakıtlı) Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)       6,7 (*)  
                 
      8419.19.00.00.19     (Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları) Diğerleri         6,7 (*)  
                 
    8421.12.00.00.11     (Çamaşır kurutma makinaları) Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg'ı geçmeyecek kapasitede olanlar         6,7 (*)  
                 
    8422.11.00.00.00     (Bulaşık yıkama makinaları) Evlerde kullanılanlar       6,7 (*)  
                 
      8450.11.11.00.00     (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası) Çamaşırı önden yüklemeli olanlar         6,7 (*)  
                 
      8450.11.19.00.00     (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası) Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar         6,7 (*)  
                 
    8450.11.90.00.00     (Tam otomatik çamaşır yıkama makinası) Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg'ı geçen fakat 10 kg'ı geçmeyenler         6,7 (*)  
                 
    8450.12.00.00.00     (Çamaşır yıkama makinası) Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)       6,7 (*)  
                 
      8450.19.00.00.11     (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası) Elektrikli olanlar         6,7 (*)  
                 
    8450.19.00.00.19     (Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası) Diğerleri       6,7 (*)  
                 
    8451.21.00.00.11     (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen kurutma makinaları) Evlerde kullanılanlar       6,7 (*)  
                 
  85.07     Elektrik akümülatörleri (bunların separatörleri dâhil) (kare veya dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) (yalnız elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olanlar)       3  
                 
  85.08     Vakumlu elektrik süpürgeleri     6,7 (*)  
                 
      85.09     (Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.) Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)             6,7 (*)  
                 
    8510.10.00.00.00     (Elektrikli) Traş makinaları       6,7  
                 
  85.16     Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)                   6,7 (*)  
                 
  8517.11.00.00.00     Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları     20  
                 
  8517.12.00.00.11     Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları     25  
                 
  8517.12.00.00.12     Alıcısı bulunan verici mobil araç (cellular) telsiz telefon cihazları     20  
                 
  8517.12.00.00.13     Alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) mobil telsiz telefon cihazları     20  
                 
  8517.69.31.00.00     Arama, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar       20  
                 
  8517.69.39.00.00     Diğerleri (Yalnız amatör telsiz alıcı cihazları)     20  
                 
  8517.69.90.90.14     Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (100 miliwatt'dan küçük) telsiz cihazları       20  
                 
  8517.69.90.90.15     Alıcısı bulunan verici kablosuz mikrofon cihazları     20  
                 
  8517.69.90.90.18     Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları     20  
                 
  8517.69.90.90.21     Alıcısı bulunan verici alçak güçlü ve oyuncak telsiz cihazları (gücü 100 miliwatt'dan az olanlar)       20  
                 
  8517.69.90.90.29     Diğerleri (Yalnız amatör telsiz telefon verici cihazları ve telsiz alarm cihazları)     20  
                   
  85.18     Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar (bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler; elektrikli ses frekansı yükselteçleri,  takım halindeki ses amplifikatörleri             20  
                 
  85.19     Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar (8519.81.81.00.00, 8519.81.85.00.00, 8519.81.95.00.00, 8519.89.90.10.00, 8519.89.90.90.00 hariç)     6,7  
                 
  85.21     Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)       6,7  
                 
    8523.29.15.00.18     (Manyetik mesnetler) Video bantları       6,7  
                 
    8523.29.39.00.16     (Diğer manyetik mesnetler) Video bantları       6,7  
                 
    8523.40.11.00.11     (Kayıt yapılmamış optik mesnetler) Lazer diskler       6,7  
                 
    8523.40.13.00.11     (Kayıt yapılmamış optik mesnetler) Lazer diskler       6,7  
                 
    8523.40.19.00.11     (Kayıt yapılmamış optik mesnetler) Lazer diskler       6,7  
                 
    8523.40.51.00.00     (Otomatik bilgi işlem makinası dışında kullanılanlar) Dijital çok yönlü  diskler (DVD)       6,7  
                 
    8523.40.59.00.00     (Dijital çok yönlü olmayan diskler) Diğerleri       6,7  
                 
  8525.80     Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar [Yalnız 8525.80.11 Üç veya daha fazla kamera tüpü olan televizyon kameraları; 8525.80.19 Televizyon kameraları (8525.80.11 pozisyonunda olmayan televizyon kameraları); 8525.80.30.00.00 Dijital kameralar]       20  
                 
  8526.92     Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları     20  
                 
  8527.12     Cep tipi radyo kaset çalar     20  
                 
  8527.13     Ses kayıt veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar       20  
                     
      8527.19.00.00.00     (Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) Diğerleri         6,7  
                 
      8527.21.20.00.00     (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar) Lazer okuma sistemli olanlar         20  
                 
      8527.21.52.00.00     (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar) Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar         20  
                 
      8527.21.59.00.00     (Kaset tipi olmayan) (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar) Diğerleri         20  
                 
      8527.21.70.00.00     (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar) Lazer okuma sistemli olanlar         20  
                 
      8527.21.92.00.00     (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar) Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar         20  
                 
      8527.21.98.00.00     (Kaset tipi olmayan, sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar) Diğerleri         20  
                 
      8527.29.00.00.00     (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde ses kayıt cihazı ile birlikte olmayan radyo yayınlarını alıcı cihazlar) Diğerleri         20  
                 
    8527.91.11.00.00     (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar       6,7  
                 
    8527.91.19.00.00     (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) Diğerleri       6,7  
                 
    8527.91.35.00.00     (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) Lazer okuma sistemli olanlar       6,7  
                 
    8527.91.91.00.00     (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar       6,7  
                 
    8527.91.99.00.00     (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) Diğerleri       6,7  
                 
  8527.92.10.00.00     Çalar saatli radyolar     6,7  
                   
    8527.92.90.00.00     (Saatli radyolar) Diğerleri       6,7  
                 
    8527.99.00.00.00     (Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar) Diğerleri       6,7  
                 
  85.28     Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın) (8528.41.00.00.00 ;  8528.51.00.00.00 ;  8528.61.00.00.00 hariç)             6,7  
                 
  8543.70.90.00.15     Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control)     20  
                 
    9113.90.80.20.00     (Saat kayışları) İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamül olanlar         20  
                 
  9302.00.00.00.00     Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç)     20  
                 
  93.03     Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)             20  
                 
  9405.10.50.10.11     Kristal avizeler     20  
                 
  95.04     Lunaparklar benzeri yerler için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar, salon veya masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları dahil         20  
                 
  96.01     İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil)         20  
    NOT: Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.  
(*) 3/2/2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 31/1/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Karar ile 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan mallardan Yanında (*) yer alanların özel tüketim vergisi oranları %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.
29/4/2017 tarihli ve 30052 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 25/4/2017 tarihli ve 2017/10106 sayılı Bakanlar Kurulu ile "30/4/2017" ibareleri "30/9/2017" şeklinde değiştirilmiştir.


PALMİYE YAZILIM PAZARLAMA