Pratik Bilgiler
Özel İletişim Vergisi Oran ve Tutarları


GİDER VERGİLERİ KANUNU 39.MADDE

0021. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği


406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);

A-) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri

% 10 Oranında özel iletişim vergisine tabidir.

B-) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri

% 10 Oranında özel iletişim vergisine tabidir.

C-) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti

% 10 Oranında özel iletişim vergisine tabidir.

D-) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri

% 10 Oranında özel iletişim vergisine tabidir.

(a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan hizmetlerin birlikte veya birbiriyle bağlantılı olarak verilmesi halinde, her hizmet tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilir.

Yılına göre ilgili Tebliğ

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç)

2024 YILI - 400,00 TL

0022. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç)

2023 YILI - 260,00 TL

0021. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç)

2022 YILI - 117,00 TL

0020. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç)

2021 YILI - 86,00 TL

0019. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç)

2020 YILI - 79,00 TL

0018. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç)

2019 YILI - 65,00 TL

0017. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç)

2018 YILI - 53,00 TL

0016. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç)

2017 YILI - 47,00 TL

0015. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç)

2016 YILI - 46,00 TL

0012. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç)

2015 YILI - 44,00 TL

0011. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç)

2014 YILI - 40,00 TL

0010. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç)

2013 YILI - 39,00 TL

0009. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç)

2012 YILI - 37,00 TL

0008. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç)

2011 YILI - 34,00 TL

0007. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç)

2010 YILI - 31,78 TL

0006. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç)

2009 YILI - 31,10 TL

0004. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç)

2008 YILI - 27,80 TL

0003. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç)

2007 YILI - 26,00 TL

0002. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği