Pratik Bilgiler
SSK VE SGK PRİM ORANLARI

   
SGK PRİM ORANLARI (01.10.2008'den İtibaren)
Sigorta Kolu İşçi Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)
  Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası 9 11 20
  Kısa Vadeli Sigorta Kolları (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası) - 2 2
  Genel Sağlık Sigortası
  Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olanlar İçin 5 7,5 12,5
  Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Olanlar İçin 12 - 12
 
Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası
  60 gün eklenecek işlerde 9 12 21
  90 gün eklenecek işlerde 12,5 21,5
  190 gün eklenecek işlerde 14 23
  Sosyal Güvenlik Destek Primi
(4/a kapsamındakiler için) 7,5 22,5 + 2 32
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ORANLARI
Yıllar İşçi Payı (%) İşveren Payı (%) Devlet Payı (%)
01.06.2000-31.12.2001 2 3 2
01.01.2002’den itibaren 1 2 1
SSK PRİM ORANLARI
Sigorta Kolu İşçi Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)
  İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası Primi - 2 2
  Genel Sağlık Sigortası 5 7,5 12,5
  Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası 9 11 20
  Sosyal Güvenlik Destek Primi 14 20,5 34,5