Pratik Bilgiler
SSK VE SGK PRİM ORANLARI


SGK PRİM ORANLARI (01.10.2008'den İtibaren)

Sigorta Kolu

İşçi Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam

(%)

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası

9

11

20

Kısa Vadeli Sigorta Kolları (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası)

-

2

2

Genel Sağlık Sigortası

Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olanlar İçin

5

7,5

12,5

Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Olanlar İçin 12 - 12
       

Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası

60 gün eklenecek işlerde

9

12

21

90 gün eklenecek işlerde

12,5

21,5

190 gün eklenecek işlerde

14

23

Sosyal Güvenlik Destek Primi

(4/a kapsamındakiler için)

7,5 22,5 + 1 ile 6,5 31 ile 36,5

 

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ORANLARI

Yıllar

İşçi Payı(%)

İşveren Payı(%)

Devlet Payı(%)

01.06.2000-31.12.2001

2

3

2

01.01.2002’den itibaren

1

2

1

 

SSK PRİM ORANLARI

Sigorta Kolu

İşçi Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam (%)

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası

-

1,5 - 7

1,5 - 7

Analık Sigortası

-

1

1

Hastalık Sigortası

5

6

11

Hastalık Sigortası

(Aday Çırak ve Öğrenciler İçin)

2

2

4

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası

9

11

20

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası

(Yeraltı Maden İşyerlerinde Çalışanlar İçin)

9

13

22

Sosyal Güvenlik Destek Primi

7,5

22,5

30

 

 

PALMİYE YAZILIM PAZARLAMA