Pratik Bilgiler
SSK VE SGK PRİM ORANLARI

SGK PRİM ORANLARI (01.10.2008'den İtibaren)
Sigorta Kolu İşçi Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası 9 11 20
Kısa Vadeli Sigorta Kolları (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası) - 2 2
Genel Sağlık Sigortası
Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olanlar İçin 5 7,5 12,5
Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Olanlar İçin 12 - 12
Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası
60 gün eklenecek işlerde 9 12 21
90 gün eklenecek işlerde 12,5 21,5
190 gün eklenecek işlerde 14 23
Sosyal Güvenlik Destek Primi
(4/a kapsamındakiler için) 7,5 22,5 + 1 ile 6,5 31 ile 36,5
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ORANLARI
Yıllar İşçi Payı(%) İşveren Payı(%) Devlet Payı(%)
01.06.2000-31.12.2001 2 3 2
01.01.2002’den itibaren 1 2 1
SSK PRİM ORANLARI
Sigorta Kolu İşçi Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)
İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası - 1,5 - 7 1,5 - 7
Analık Sigortası - 1 1
Hastalık Sigortası 5 6 11
Hastalık Sigortası (Aday Çırak ve Öğrenciler İçin) 2 2 4
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası 9 11 20
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası (Yeraltı Maden İşyerlerinde Çalışanlar İçin) 9 13 22
Sosyal Güvenlik Destek Primi 7,5 22,5 30