Palmiye Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama

Stopajlı Stopajsız
Ücret
Stopaj
Net
KDV
Toplam
Brüt
AÇIKLAMALAR
Ücret = Yapılan işin ücreti (KDV hariç)
Stopaj = Ücretin yüzde 20'si
Net = Ücret - Stopaj
KDV = Ücretin yüzde 18'i
Toplam Ücret = Net Ücret + KDV (İşverenden alınacak toplam para)
Brüt (İşverene Maliyet) = Toplam Ücret + Stopaj (İşverenin ödeyeceği toplam para) veya Ücret + KDV (İşverenin ödeyeceği toplam para)